จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : ล็อคเก็ตหน้าหนุ่ม หลวงพ่อคูณ รุ่น "มจร" วัดบึง องค์นี้ล็อคเก็ตเล็ก หลวงพ่อคูณปลุกเสก ๒ ครั้ง มีแผ่นทองคำตอกโค้ตดอกบัวติดอยู่ด้านหลังครับ พุทธาภิเศกวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ชึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิด ๗๒ ปี หรือ ๖ รอบ ของเจ้าคุณนวล ณ วัดบึง
ราคา/สถานะ : 7000 บาท
ข้อมูลทั่วไป : ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นผู้อุปถัมภ์บริจาคเงินการก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณทุกประการ แต่ยังคงค้างคาการก่อสร้างอาคารเรียนในบางส่วน พระเทพสีมาภรณ์ (นวล ป.ธ.๗) หรือเจ้าคุณนวล รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง (อารามหลวง) ประธานผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน ได้ขอความเมตตาอนุญาตจัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อมอบให้เป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญในการก่อสร้างอาคารเรียน ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งหลวงพ่อคูณได้สนับสนุนและอนุญาตให้จัดสร้าง วัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ รุ่น”มจร” จัดสร้างด้วยกัน ๓ พิมพ์ คือ ๑ ล็อคเก็ตหน้าหนุ่ม ๒ พระยอดธงอู่เงินอู่ทอง ๓ เหรียญ มจร พุทธาภิเศกวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ชึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิด ๗๒ ปี หรือ ๖ รอบ ของเจ้าคุณนวล ณ วัดบึง โดยมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตรวม ๑๒ รูป ดังรายนามต่อไปนี้ ๑ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เป็นประธานจุดเทียนชัยนั่งปรกอธิษฐานจิต ๒ หลวงพ่อนิยม วัดแจ้งนอก ๓ หลวงพ่อนวล วัดบึง ๔ หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย ๕ หลวงพ่อบุญ วัดจรเข้หิน ๖ หลวงพ่อมหาลาภ วัดกระทุ่มโพลง ๗ ครูบากฤษณะ วัดป่าเวฬุวัน ๘ ครูบาแบ่ง วัดบ้านโตนด ๙ พระอาจารย์ประทวน วัดถ้ำดาวเขาแก้ว ๑๐ พระญาครูลิ้นทอง วัดสีมุมบูรพาราม ๑๑ หลวงปู่สำราญ วัดหงส์ ๑๒ หลวงปู่โหล วัดบึง สำหรับล็อคเก็ตหน้าหนุ่มนั้นทางคณะกรรมการได้นำรูปหลวงพ่อคูณสมัยปี ๒๕๐๓ ที่หลวงพ่อคูณได้ถ่ายไว้ร่วมกับนายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ญาติโยม ที่มาร่วมงานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฏร์สามัคคี) ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ หลวงพ่อคูณ ผู้ใหญ่บ้าน และญาติโยมร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้น มาเป็นแบบด้านหน้า ส่วนด้านหลังของล็อคเก็ตมีเส้นเกศาและจีวรของหลวงพ่อคูณ ซึ่งเก็บไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ส่วนตะกรุดทองคำเป็นตะกรุดเก่า ซึ่งหลวงพ่อคูณจารกับมือเองทุกดอก ล็อคเก็ตมีด้วยกัน ๒แบบ คือ แบบมีแผ่นทองคำตอกโค้ตดอกบัวติดอยู่ด้านหลังและแบบไม่มีแผ่นทองคำติดอยู่ด้านหลัง ซึ่งทั้ง ๒แบบมีจำนวนสร้างรวมดังนี้ ๑ ล็อคเก็ตใหญ่ หลังตะกรุดทองคำ ๑๐๐ องค์ ๒ ล็อคเก็ตใหญ่ ๙๙๙ องค์ ๓ ล็อคเก็ตเล็ก ๙๙๙ องค์ แบบมีแผ่นทองคำตอกโค้ตดอกบัวติดอยู่ด้านหลังเป็นล็อคเก็ตที่ได้นำเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเศกของรุ่นไพรีพินาศ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดบ้านไร่ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อคูณ ทางวัดจึงได้ติดแผ่นทองคำตอกโค้ตดอกบัวซึ่งเป็นโค้ตของรุ่นไพรีพินาศที่ด้านหลังล็อคเก็ต เพื่อแสดงว่าล็อคเก็ตนี้หลวงพ่อคูณได้ปลุกเสกเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง ล็อคเก็ตที่มีแผ่นทองคำตอกโค้ตดอกบัวติดอยู่ด้านหลังมีจำนวนรวมประมาณ ๑๕๐ องค์ ล็อคเก็ตรุ่นนี้จัดเป็นล็อคเก็ตที่มีประวัติและจำนวนสร้างชัดเจน ทุกองค์มีโค้ตและหมายเลขกำกับที่ด้านหลัง อีกทั้งยังบรรจุเกศา จีวร และตะกรุดทองคำที่หลวงพ่อคูณจารเองทุกดอก ซึ่งเกศาหลวงพ่อคูณในปัจจุบันนี้หายากจริงๆครับ ประชาชนส่วนใหญ่มักเสาะแสวงหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณไว้ติดตัวจนลืมนึกถึงคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณ แม้หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จะไม่ใช่พระนักเทศน์ แต่จากคำพูดตรงๆง่ายๆ ของหลวงพ่อคูณก็ได้แทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ เป็นการเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์สุขในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม ท้ายนี้ผมขอนำคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณมาปิดท้ายครับ หลวงพ่อยกตัวอย่าง “หนอนในมูลโค” สั้นๆว่า ตัวอย่างเด็กวัยรุ่นที่หลงระเริงกับความสุขโดยมั่วสุมทางเพศก็ดี เสพยาเสพย์ติดอย่างสนุกสนานก็ดี หนีโรงเรียนไปเที่ยวเตร่กับเพื่อนฝูงด้วยความร่าเริง แต่ในที่สุดเด็กวัยรุ่นเหล่านั้น ก็จะเจอทางตันในชีวิตเหมือนหนอนมีความสุขในมูลโค ในที่สุดก็แห้งตายทั้งมูลโคทั้งหนอนนั่นเอง
ประเภทพระ : รูปถ่าย&ล๊อกเก็ต / พระภาคอีสาน
ร้าน : เขียวเหลือง ( เปิดร้านวันที่ 22/02/2554 )
โทรศัพท์ : 084-7006873
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 4603
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง