จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : พระรูปเหมือนใบโพธิ์หลวงพ่อคูณทื่สวยที่สุดและนิยมที่สุด พระรูปเหมือนใบโพธิ์รุ่นแรก ปี๒๕๓๖ สร้างโดยคณะศิษย์อุตรดิตถ์ องค์นี้เนื้อนวะครับ
ราคา/สถานะ : 5500 บาท
ข้อมูลทั่วไป : ปี ๒๕๓๕ คณะศิษย์อุตรดิตถ์ ได้พากันเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อยู่เป็นประจำ เห็นว่าหลวงพ่อคูณยังขาดแคลนปัจจัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่ ประกอบกับอยากได้พระรูปแบบสวยๆไว้ใช้บูชากัน จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อคูณจัดสร้างพระรุ่นนี้ขึ้น เมื่อหลวงพ่อคูณทราบเจตนารมณ์ จึงได้อนุญาตให้จัดสร้างขึ้น คณะผู้จัดสร้างจึงให้สั่งจองเป็นชุดกรรมการ ในจำนวนพระ ๑ ชุด จะประกอบด้วย รูปเหมือนใบโพธิ์เนื้อทองคำ ๑ องค์ เนื้อเงิน ๑ องค์ และเนื้อนวโลหะพิเศษ ๑ องค์ โดยพระในชุดทุกเนื้อมีหมายเลขตรงกัน (มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้สั่งจองในหนังสือลานโพธิ์เพียงฉบับเดียว) เมื่อมีผู้สั่งจองพระชุดกรรมการหมดแล้ว จึงนำรายได้จากการสั่งจองพระชุดกรรมการมาเป็นทุนค่าใช้จ่ายจัดสร้างพระทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชุดกรรมการ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะพิเศษและเนื้อนวะโลหะ ครบตามจำนวนจัดสร้างดังรายละเอียดข้างล่าง เพื่อถวายหลวงพ่อคูณ โดยมิได้หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด พระรูปเหมือนใบโพธิ์ จัดสร้างทั้งหมดรวม ๔ เนื้อ คือ ๑)เนื้อทองคำ จัดสร้างจำนวน ๗๒ องค์ ตอกโค๊ดและหมายเลข ๑-๗๒ ตามลำดับ ๒)เนื้อเงิน จัดสร้างจำนวน ๔๖๖ องค์ ตอกโค๊ด และหมายเลข ๑-๔๖๖ ตามลำดับ ๓)เนื้อนวะโลหะพิเศษ จัดสร้างจำนวน ๓๙๙ องค์ ตอกโค๊ดด้านหน้าซ้ายและขวาขององค์พระ และหมายเลขประจำองค์พระ ๑-๓๙๙ ตามลำดับ พระเนื้อนวะโลหะพิเศษนั้นใช้เศษเนื้อทองหล่อพระประธานวัดบ้านไร่ที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเททองพระประธานในอุโบสถวัดบ้านไร่เป็นเนื้อหลัก นำไปผสมชนวนพระกริ่งอีกมากมาย ก่อนที่จะนำไปหล่อฉีดเป็นพระรูปเหมือนใบโพธิ์ได้นำมาหลอมรวมเป็นแท่ง แล้วจึงนำไปให้พระเถราจารย์ที่ทรงคุณวิทยาคม เช่น พระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณ ปริสุโธ เองปลุกเสกให้ประมาณ ๙ ครั้ง หลวงปู่ทองคำ วัดท่าทอง หลวงปู่นิล วัดครบุรี และหลวงปู่คง วัดคะคร้อ และยังได้นำแท่งชนวนโลหะพิเศษ เข้าพิธีพุทธาภิเษกอีกหลายวัดหลายพิธี เป็นต้น เพื่อเป็นการปลุกเสกชนวนมวลสารก่อนที่จะหล่อเป็นองค์พระ ๔)เนื้อนวะจัดสร้าง จำนวน ๓,๐๐๐ องค์ ตอกโค๊ด ไม่ตอกหมายเลข เมื่อจัดสร้างพระเสร็จแล้วคณะผู้จัดสร้างได้นำพระดังกล่าวไปตอกโค๊ดและหมายเลขที่วัดบ้านไร่ และหลวงพ่อคูณได้ปลุกเสกเดี่ยวเป็นปฐมฤกษ์หน้าองค์พระหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระประธานภายในศาลาที่พักของหลวงพ่อคูณในขณะนั้น โค้ตและบล็อคได้ทำลายโดยการเจียรทำลายต่อหน้าหลวงพ่อคูณ ต่อจากนั้นได้นำพระเข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งพระชัยวัฒน์ “ญาณวิทยาคม” และวัตถุมงคลอื่นๆของทางวัด หลังจากนั้นได้นำพระรูปเหมือนใบโพธิ์ทั้งหมดเข้าไปไว้ภายในกุฏิ หลวงพ่อคูณ เพื่อให้หลวงพ่อคูณปลุกเสกเดี่ยวก่อน เมื่อหลวงพ่อคุณคูณท่านมีเวลาว่างหรือก่อนจำวัดท่านก็ได้ทำการปลุกเสกพระรูปเหมือนใบโพธิ์ให้อีกทุกคืนทุกวันเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๕-๒๐วัน (ด้วยในต้นปี ๒๕๓๖ ช่วงบ่ายจะมีประชาชนเข้ามานมัสการหลวงพ่อคูณจำนวนไม่มากนัก) เมื่อนำพระเข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้วคณะศิษย์จึงได้ถวายพระรูปเหมือนใบโพธิ์ให้หลวงพ่อคูณ ประกอบด้วยพระรูปเหมือนใบโพธิ์ชุดทองคำหมายเลข ๗๒ (เท่าอายุหลวงพ่อตอนนั้น) เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะพิเศษ และเนื้อนวโลหะ ทั้งหมดยกเว้นพระชุดทองคำอีก ๗๑ชุด เมื่อถวายพระรูปเหมือนใบโพธิ์แล้วหลวงพ่อคูณและศิษย์ใกล้ชิดมีมติยังไม่นำพระออกจำหน่าย ด้วยในขณะนั้นทางวัดได้จัดให้มีงาน ๙ วัน ๙ คืน และยังมีพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ “ญาณวิทยาคม” และวัตถุมงคลอื่นๆ ของทางวัดที่เหลือให้เช่าบูชาอยู่อีก หลังจากหมดงานวัด ๙ วัน ๙ คืนแล้ว ประมาณ ๒๐ วัน ราวๆ เดือนมกราคม ๒๕๓๖ หลวงพ่อคูณและคณะศิษย์ใกล้ชิดรุ่นเก่าๆในขณะนั้นจึงมีมตินำพระรูปเหมือนใบโพธิ์ออกมาให้บูชาภายในกุฏิของหลวงพ่อคูณ ทำให้พระชุดนี้ถูกบูชาหมดไปด้วยความรวดเร็วเพียง ๒ วันเศษ เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ศิษย์ของหลวงพ่อคูณรุ่นเก่าๆ ว่าพระรุ่นนี้ได้รับการปลุกเสกเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในหมู่ศิษย์และผู้นิยมวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณรุ่นเก่า มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เนื่องจากรูปแบบพระรูปเหมือนใบโพธิ์รุ่นนี้สวยงามมาก ประกอบกับเจตนาสร้างอันบริสุทธิ์ อีกทั้งผ่านพิธีพุทธาภิเษกมากมายหลายครั้ง หลังจากพระรูปเหมือนใบโพธิ์รุ่นนี้หมดจากวัดแล้ว ได้มีผู้ถอดพิมพ์ทำปลอมพระรุ่นนี้ออกหน่ายในปี ๒๕๓๖ ประชาชนส่วนใหญ่มักเสาะแสวงหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณไว้ติดตัวจนลืมนึกถึงคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณ แม้หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จะไม่ใช่พระนักเทศน์ แต่จากคำพูดตรงๆง่ายๆ ของหลวงพ่อคูณก็ได้แทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ เป็นการเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์สุขในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม ท้ายนี้ผมขอนำคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณมาปิดท้ายครับ “อย่าทำความชั่ว อย่าทำความชั่ว หลวงพ่อมากับเรา อย่าไปเที่ยวลักขโมยเขา ผู้มีศีลมากับเราแล่วต้องฟึกอย่างนี่ ไม่ใช่ว่าได้เหรียญได้พระจะว่ากูเก่ง ไม่ได้ดอก มันต้องมีเมตตาพระจึงจะอยู่กับเรา เตือนใจเราอยู่ตลอดระยะเวลาว่า เราจะทำความชั่วไม่ได้ เพราะอะไร เพราะพระอยู่กับเรา”
ประเภทพระ : รูปหล่อ&ปั๊ม / พระภาคอีสาน
ร้าน : เขียวเหลือง ( เปิดร้านวันที่ 22/02/2554 )
โทรศัพท์ : 084-7006873
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 5684
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง