จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : พระปรกใบมะขาม 50 ปี ธรรมศาสตร์ ภปร.พระเครื่องราชพัฒน์)
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : ...พระปรกใบมะขาม 50 ปี ธรรมศาสตร์ ภปร. 2 โค๊ด เป็นพระปรกใบมะขามเล็กที่ได้รับพระราชทาน"ภปร."เป็นครั้งแรก และเป็นรุ่นเดียวในกลุ่มพระปรกใบมะขาม... ...โดยได้กราบบังคม ทูลในหลวง เสด็จมาเป็นประธานในพิธี เหรียญด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธสิหิงค์ ด้านหลังมีตราพระนามาภิไธย ย่อ ภปร.มีตอกโค๊ตตัวเดียวและสองตัว..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ สุหร่าย... มีประกอบพิธี 3 วาระ คือ วาระที่ 1.เมื่อ วันที่ 17-18/10/2527...มีพระกริ่งธรรมศาสตร์ 50 ปีและปรกใบมะขาม พิธีใหญ่มีพระคณาจารย์มาร่วมนั่งปรกจำนวนมากมาย พระชุดนี้ยังไม่ได้นำออกให้เช่าบูชาทั่วไปและผู้ที่สั่งจองไว้ จากนั้นก็นำไปเข้าพิธีในวาระที่ 2... วาระที่ 2.พิธีใหญ่ วันที่ 01/12/2528 ณ.หอประชุมใหญ่ ธรรมศาสตร์...มีพระคณาจารย์ที่ได้นิมนต์ไว้ล่วงหน้าเกือบจะชุดเดียวกันของ วาระแรก หลังเสร็จพิธีวาระ 2 ก็เริ่มนำออกมาให้เช่าบูชากันและให้กับผู้ที่สั่งจองไว้ ปรกที่เข้าพิธีทั้ง 2 วาระในส่วนของเนื้อทองแดงจะตอกโค๊ดตัวทั้งหมด นอกจากเนื้อทองคำและเนื้อเงินจะตอกโค๊ด 2 ตัว เนื้อทองแดงที่เหลือจากการให้เช่าบูชา ก็นำมาเข้าพิธีอีกครั้ง ในวาระที่ 3 พร้อมกับกริ่งธรรมศาสตร์ 60 ปี... วาระที่ 3. วันที่ 29/06/2537ณ. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัและหลวงพ่ออุตตมะดับเทียนชัย...ในพิธีวาระที่ 3 ได้นิมนต์พระคณาจารย์ทั่วทุกภาคและสายพระป่ามาร่วมนั่งปรกปลุกเสกอีกจำนวน มากเช่นกัน ดังนั้นรายนามชื่อพระคณาจารย์ต่อจากนี้คือรวมทั้ง 3 วาระมีดังนี้... 1.สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย .. 2.หลวงปู่หลอด วัดสิริกมลวาส .. 3.พระครูอุดมสังวรคุณ วัดบรมนิวาส .. 4.พระอาจารย์ประทีป วัดเชิงเลน .. 5.พระเทพวัชรธรรมาภร(ลพ.สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ .. 6.พระปริยัติมุนี (หลวงพ่อชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม .. 7.พระญาณสมโพธิ (หลวงพ่อขวัญ) วัดอรุณฯ .. 8.พระครูปริยัติคุณาธาร(ลพ.อัมพร)วัดชนะสงคราม .. 9.พระราชวัฒนาพระ(หลวงพ่อฟู)วัดเวฬุราชิณ .. 10.พระราชปริยัติวิธาน (ลป.บุศย์) วัดดาวดึงษาราม .. 11.พระครูพิศาลพัฒนาพิธาน(ลพ.สมชาย)วัดปริวาศ .. 12.พระสมุห์วีระ วัดอัปสรสวรรค์ .. 13.พระอาจารย์ทอง วัดอโศการาม .. 14.พระอาจารย์เริ่มชัย วัดอโศการาม .. 15.หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย .. 16.หลวงพ่อทองใบ วัดสายไหม .. 17.หลวงปู่สาย วัดขนอนใต้ .. 18.หลวงพ่อมี วักมารวิชัย .. 19.หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา .. 20.หลวงปู่ทิม วัดพระขาว .. 21.หลวงพ่อหวล วัดพุทไธสวรรย์ .. 22.หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ .. 23.หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม .. 24.พระราชสุทธิญาณมงคล(ลพ.จรัญ)วัดอัมพวัน.. 25.หลวงปู่มหาทองใบ วัดอบทม.. 26.หลวงพ่อจาง วัดนครเนื่องเขต .. 27.พระอธิการสมชาย วัดโพรงอากาศ.. 28.หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ .. 29.พระครูสมุห์อวยพร วัดดอนยายหอม.. 30.หลวงพ่อผล วัดดักคะนน.. 31.หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ .. 32.หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ.. 33.หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ.. 34.หลวงพ่อดี วัดพระรูป .. 35.หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง .. 36.หลวงปู่สวิง วัดเสาธงทอง.. 37.หลวงพ่ออุตมะ วัดวังก์วิเวการาม.. 38.หลวงปู่ผล สำนักสงฆ์เขารักษ์ .. 39.พระอาจารย์สาคร วัดเวฬุวัน.. 40.หลวงปู่เหล็ง วัดโคกเพาะ .. 41.หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา.. 42.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก .. 43.พระอาจารย์หนู วัดดอยแม่ปั๋ง .. 44.หลวงพ่อทองอินทร์ วัดสันติธรรม .. 45.พระอาจารย์เจริญ สำนักสงฆ์ถ้ำปากเพียง .. 46.พระกฤษดา วัดโรงธรรมสามัคคี.. 47.พระอาจารย์วิชัย วัดถ้ำผาจม .. 48.พระอาจารย์เพ็ง วัดเทิงเสาหิน.. 49.หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย .. 50.หลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาส .. 51.พระอาจารย์ทองสุก วัดอนาลโย.. 52.พระอาจารย์ไพบูลย์ วัดอนาลโย.. 53.หลวงปู่จันทรา วัดป่าเขาน้อย 54.หลวงปู่อ่ำ วัดป่าเขาน้อย.. 55.พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม.. 56.พระอาจารย์จิรวัฒน์ วัดป่าไชยชุมพล.. 57.พระอาจารย์พรหมมี วัดป่าสามัคคีธรรม.. 58.หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญญบรรพต.. 59.หลวงปู่บุญหนา วัดถ้ำพระภูวัว.. 60.พระอาจารย์อุทัย วัดถ้ำพระภูวัว.. 61.พระอาจารย์คำ วัดถ้ำบูชา (ภูวัว).. 62.พระอาจารย์วงศ์ วัดป่าคำพระองค์.. 63.พระอาจารย์บุญเลิศ วัดอรัญญวาสี.. 64.พระอาจารย์แยง วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก).. 65.พระอาจารย์ฉลวย วัดป่าชิตานุสรณ์.. 66.พระอาจารย์โกวิญ วัดภูทอกใหญ่.. 67.หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดโพธิสมภรณ์.. 68.หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพลพัฒนาราม.. 69.หลวงปู่จันทร์โสม วัดป่าจันทรรังสี.. 70.หลวงปู่คำพอง วัดถ้ำกกดู่.. 71.พระอาจารย์จันทรา วัดป่าโนนสะอาด.. 72.พระอาจารย์สม วัดป่าไม้งาม.. 73.หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ.. 74.พระอาจารย์คูณ วัดป่าภูทอง.. 75.พระอาจารย์เสน วัดป่าหนองแซง.. 76.พระอาจารย์ไมย์ วัดป่าหนองช้างคาว.. 77.พระอาจารย์สมหมาย วัดป่าโนนม่วง.. 78.หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด.. 79.หลวงปู่ลี วัดภูผาแดง.. 80.หลวงปู่เพียร วัดป่าหนองกอง.. 81.พระอาจารย์บุญมี วัดป่านากูล.. 82.พระอาจารย์อินทร์.. 83.หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน.. 84.พระอาจารย์สีทน วัดถ้ำผาปู่.. 85.พระอาจารย์เผย วัดถ้ำผาปู่.. 86.พระอาจารย์ขันตี วัดป่าห้วยเดื่อ.. 87.พระอาจารย์ดาด วัดป่าสัมมานุสรณ์.. 88.พระอาจารย์สำลี วัดถ้ำคูหาวารี.. 89.พระอาจารย์มนตรี(หลั่ง)วัดถ้ำผาบิ้ง.. 90.พระอาจารย์คำดี วัดป่าภูธรพิทักษ์.. 91.พระอาจารย์ประสาน วัดคามวาสี.. 92.พระอาจารย์สมัย วัดโนนแสงทอง.. 93.พระอาจารย์คำบ่อ วัดใหม่บ้านตาด.. 94.พระอาจารย์แปลง วัดป่าอุดมสมพร.. 95.พระครูวิทิตคุณาภรณ์(ลพ.เกิ่ง)วัดสามัคคีบำเพ็ญบุญ 96.หลวงปู่เคี่ยม วัดถ้ำขาม.. 97.พระครูชินวัฒน์คุณาภรณ์ (ปิ่น)วัดพุฒาราม.. 98.หลวงปู่อุ่น วัดป่าแก้วชุมพล.. 99.พระอาจารย์ก้าน วัดถ้ำเป็ด.. 100.พระอาจารย์หลอ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม.. 101.พระอาจารย์สุธรรม วัดป่าหนองไผ่.. 102.พระอาจารย์พัลลภ วัดคำประมง.. 103.หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย.. 104.หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง.. 105.หลวงปู่พรหมา สำนักสงฆ์สวนหินผานางลอย.. 106.หลวงพ่อบุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล.. 107.หลวงปู่บุญเพ็ง วัดป่าวิเวกธรรม.. 108.พระอาจารย์อุทัย วัดถ้ำพระผาป่อง(ขัวสูง).. 109.หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน.. 110.พระอาจารย์สมาน วัดป่าศรัทธาราม.. 112.หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก.. 113.หลวงปู่แก้ว วัดเขาปูน.. 114.หลวงปู่เนื่อง พัทลุง.. 115.หลวงปู่เปลื้อง วัดบางแก้วผดุงธรรม.. 116.พระโสภณคุณาธร วัดเจริญสมณกิจ.. จากข้อมูลครั้งหลังสุดจำนวนการสร้างมีดังนี้... เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 1,012 เหรียญ เนื้อเงิน สร้างจำนวน 2,332 เหรียญ เนื้อทองแดง สร้าง 100,000 เหรียญ
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระเนื้อชิน โลหะ สำริด / พระภาคกลาง
ร้าน : พระเครื่องราชพัฒน์ ( เปิดร้านวันที่ 24/09/2553 )
โทรศัพท์ : 095-9155197 AIS
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 2459
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง