จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : The last batch of Luang Por Koon, “Long Life Millionair” under Wat Bueng. Silver medal with blue enamel. เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่น "เจ้าสัวอายุยืน" ๓ไตรมาส รุ่นสุดท้าย วัดบึง(พระอารามหลวง) องค์นี้เนื้อเงินลงยา สีน้ำเงิน หมายเลข ๔๖๐ จำนวนสร้าง ๑๙๙ เหรียญ
ราคา/สถานะ : 4000 บาท
ข้อมูลทั่วไป : Luang Por Nuang was the abbot of Wat Bueng from 2534 B.E. to 2554 B.E. He died on 5 Augest 2554 B.E. at the age of 73. Luang Por Koon & Luang Por Nuang were close. Luang Por Nuang fully respected LP Koon, and Luang Por Koon relied on Luang Por Nuang. Therefore, Luang Por Koon donated more than 100 million THB to construct the University for Monks which was handled by Luang Por Nuang. When Luang Por Nuang wished to create Luang Por Koon amulets, he was always fully supported by Luang Por Koon. This “Long Life Millionaire” batch also got approval from and was supported by Luang Por Koon. Twelve consecrated ceremonies were held during October 2553 B.E. to February 2554 B.E. Three of them were led and blessed by Luang Por Koon. The first was on 12 October 2553 B.E. at Wat Banrai, blessed by Luang Por Koon and Luang Por Nuang. The second was on 14 October 2553 B.E. at Wat Bueng, when 9 venerated monks participated in a ceremony led by Luang Por Koon. This was the biggest ceremony in two decades in this northeast district, and the last time that Luang Por Koon went to bless at a temple outside Wat Banrai. The third was on 28 January 2554 B.E. at Wat Banrai, blessed by Luang Por Koon and Luang Por Nuang. Nine additional times were blessed by venerated monks, such as Kruba Krisana, Luang Por Niyom, Luang Por Chumnan. The moulds were destroyed on 28 January 2554 B.E. after the third Luang Por Koon blessing. After finishing the consecrated ceremonies, Luang Por Nuang would have liked to designate this batch as the last batch of Luang Por Koon. However, many people visited and called Wat Bueng to reserve medals from this batch. In mid of June 2554 B.E. the committee made the decision to open reservations for medals from 1 July 2554 B.E. The amulets will be launched on 31 October 2555 B.E. All those who reserve amulets will have to wait for nearly a year and half. Unbelievably, in only two weeks, all amulets were reserved. The types within the “Long Life Millionaire” batch are: 1. 19 Sets of directors’ type (a set of 5 medals, one of gold, one of gold and copper, one of silver with a gold mask, one of silver with light blue enamel, one of silver) 2. 40 medals of gold and copper 3. 129 sets of silver medals (a set of 2 medals, one of silver with a gold mask and another one of silver) 4. 199 sets of silver mask (a set of 3 medals, one of Navaloha, one of brass, and one of copper) 5. 796 medals of silver with enamel (Pink enamel, number 1-199. Green enamel, number 200-398. Blue enamel, number 399-597, and red enamel, number 598-796) 6. 1,000 medals of Navaloha with enamel (Pink enamel, number 1-250. Green enamel, number 251-500. Blue enamel, number 501-750, and red enamel, number 751-1,000) 7. 2,134 medals of Navaloha 8. 1,000 medals of brass with enamel (Pink enamel, number 1-250. Green enamel, number 251-500. Blue enamel, number 501-750, and red enamel, number 751-1,000) 9. 1,023 medals of brass 10. 2,000 medals copper made with enamel (Pink enamel, number 1-500. Green enamel, number 501-1000. Blue enamel, number 1,001-1,500, and red enamel, number 1,501-2,000) 11. 2,245 medals of copper This batch is very beautiful, and more importantly, was blessed three times by Luang Por Koon. If you require additional information, would you please email me at veerachaimut@gmail.com or call me at (mobile phone) 084-700-6873. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น 'เจ้าสัวอายุยืน' ๓ไตรมาส รุ่นสุดท้าย วัดบึง (พระอารามหลวง) องค์นี้เนื้อเงินลงยา สีน้ำเงิน หมายเลข ๔๖๐ จำนวนสร้าง ๑๙๙ เหรียญ เจ้าคุณนวลท่านมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อคูณ ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อคูณยังจำพรรษาอยู่วัดสระแก้วและเจ้าคุณนวลจำพรรษาอยู่วัดบึง หลวงพ่อคูณท่านไว้วางใจเจ้าคุณนวลมาก ท่านได้สร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่โดยการบริจาคเงินจำนวนมากกว่า๑๐๐ล้านบาท เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมอบเงินให้เจ้าคุณนวลเป็นประธานดำเนินการจัดสร้าง หลวงพ่อคูณเล็งเห็นว่าเจ้าคุณนวลเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ด่างพร้อย ท่านจึงให้การสนับสนุนเต็มที่ ไม่ว่าเจ้าคุณนวลจะทำอะไร อยากจะจัดสร้างอะไรที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ ท่านจะสนับสนุนและอนุญาตเสมอ เช่นเดียวกับรุ่น “เจ้าสัวอายุยืน” ซึ่งจะเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อคูณที่ออกโดยวัดบึง หลวงพ่อคูณ ได้เมตตาอนุญาตให้ พระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ รุ่นเจ้าสัวอายุยืน ตามหนังสือขออนุญาตการจัดสร้างวัตถุมงคล ลงวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ วัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืน ที่จัดสร้างมีพิมพ์เดียวเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครึ่งองค์หลังยันต์รูปไข่ โดยมีรายการและจำนวนจัดสร้างดังนี้ ๑ ชุดกรรมการ ๑๙ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วยหรียญ ๕เหรียญคือ เหรียญเนื้อทองคำ เนื้อนาก เนื้อเงินหน้าทองคำ เนื้อเงินลงยาสีฟ้าและเนื้อเงิน) ๒ เหรียญเนื้อนาก ๔๐เหรียญ ๓ ชุดหน้าเงิน ๑๙๙ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วยหรียญ ๓เหรียญคือ เหรียญเนื้อนวะหน้าเงิน เนื้อทองทิพย์หน้าเงินและเนื้อทองแดงหน้าเงิน) ๔ ชุดเนื้อเงินหน้าทองคำ ๑๒๙ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วยหรียญ ๒เหรียญคือ เหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำและเหรียญเงิน) ๕ เหรียญเนื้อเงินลงยา สีละ ๑๙๙เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง) ๖ เหรียญเนื้อนวะลงยา สีละ ๒๕๐เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง) ๗ เหรียญเนื้อนวะ ๒,๑๓๔เหรียญ ๘ เหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยา สีละ ๒๕๐เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง) ๙ เหรียญเนื้อทองทิพย์ ๑,๐๒๓เหรียญ ๑๐ เหรียญเนื้อทองแดงลงยา สีละ ๕๐๐เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง) ๑๑ เหรียญเนื้อทองแดง ๒,๒๔๕เหรียญ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง ๓ วาระดังนี้ วาระที่๑ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วัดบ้านไร่ วาระที่๒ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วัดบึง และวาระที่๓ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดบ้านไร่ นอกจากนี้ยังได้นิมนต์พระเถราจารย์ทรงวิทยาคม มาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบึง (พระอารามหลวง) วันที่ ๑-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายนามดังนี้ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลุกเสกโดย หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล วัดบ้านแพน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลุกเสกโดยพระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) วัดบึง (พระอารามหลวง) วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อจอย ชินวํโส วัดโนนไทยและหลวงพ่อนิยม กมโล วัดแจ้งนอก วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป วัดป้อมแก้ว วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลุกเสกโดยครูบากฤษณะ อิณฺทวณฺโณ สำนักสงฆ์เวฬุวัน วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ วัดบางกุฎีทอง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อนิยม กมโล วัดแจ้งนอก และวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลุกเสกโดยครูบาแบ่ง ฐามุตฺตโม วัดบ้านโตนด หลังจากประกอบพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ทางวัดบึงต้องการเก็บวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืนนี้ไว้เป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จึงไม่เปิดให้จองหรือบูชา ได้แต่จัดโชว์ไว้ในตู้วัตถุมงคลของทางวัด ปรากฏว่ามีผู้ทราบข่าวและสนใจเป็นจำนวนมาก ต่างพากันเดินทางมาที่วัดและโทรเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายๆท่านขอจองและพร้อมจ่ายเงินให้ก่อน ส่วนวัตถุมงคลจะกำหนดออกเมื่อไหร่แล้วแจ้งให้ทราบ ในที่สุดกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการก็ทนต่อแรงศรัทธาไม่ไหว จึงได้นำเรื่องเข้าปรึกษากับพระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) จึงมีข้อสรุปว่าจะเปิดให้จองวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืนที่วัดบึงเพียงแห่งเดียว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และกำหนดรับวัตถุมงคลวันออกพรรษาปี ๒๕๕๕ ตรงกับวันที่ ๓๐ ตุลาดม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งต้องรอถึงเกือบหนึ่งปีครึ่งหรือ ๑๖ เดือน แต่ปรากฏว่าภายในระยะเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ วัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืนได้ถูกจองจนหมด นับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์รุ่นแรกและรุ่นเดียวของวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ที่วัตถุมงคลได้สร้างเสร็จแล้วและหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธได้ทำพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ต้องรออีกเกือบหนึ่งปีครึ่งถึงจะถึงกำหนดรับพระ บล็อคและโค้ตได้ถูกทำลายในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบ้านไร่ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการเสริมอย่างแน่นอน ส่วนเหรียญสมนาคุณสำหรับทุกท่านที่สั่งจองรายที่ ๑-๔นั้น คือเหรียญเม็ดแตงเลื่อนสมณศักดิ์ไม่ตัดปีกหลังยันต์ ที่ทางวัดบึงได้สร้างภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อแจกในโอกาสต่างๆโดยไม่มีการให้บูชา มีจำนวนการจัดสร้างดังนี้ ๑ เหรียญเนื้อเงินจำนวน ๕๕๕เหรียญ ๒ เหรียญเนื้อนวะจำนวน ๑,๑๑๑เหรียญ ๓ เหรียญเนื้อทองแดงจำนวน ๒,๒๒๒เหรียญ ๔ เหรียญเนื้อทองผสม(ทองเค)จำนวน ๑๓๐เหรียญ ทุกเหรียญตอกโค้ตและหมายเลขกำกับไว้ เหรียญที่แจกไปครั้งแรกให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกครั้งที่๓ รุ่นอายุยืน ณ ลานต้นโพธิ์วัดบึง ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ วันลอยกระทง หลังเสร็จพิธีทางวัดบึงได้นำเหรียญทองแดงจำนวน ๓๐๐ เหรียญ (หมายเลข ๑๕๐๑-๑๘๐๐) มาแจก แต่หลังจากนั้นวัดบึงก็ถูกโจมตีจากกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเหรียญเม็ดแตงเลื่อนสมณศักดิ์ไม่ตัดปีกหลังยันต์ที่นำมาแจกในครั้งนั้นไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นเหรียญที่สร้างเสริมบ้าง ทั้งๆที่ท่านพระครูปลัดกานต์ได้นำเหรียญจากปะรำพิธีหลังเสร็จจากพิธีพุทธาภิเษกมาแจก ทางคณะกรรมการวัดบึงจึงมีมติให้หยุดแจกเหรียญทั้งหมดหลังจากแจกในโอกาสต่างๆไปแล้วประมาณ ๕๐๐เหรียญซึ่งเป็นเหรียญทองแดงทั้งหมด และเก็บเหรียญที่เหลือทั้งหมดไว้ ในโอกาสที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้เมตตาอนุญาตให้ พระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืน ๓ ไตรมาส (รุ่นสุดท้าย) ทางคณะกรรมการจึงได้นำเหรียญเม็ดแตงเลื่อนสมณศักดิ์ไม่ตัดปีกหลังยันต์ที่เหลือทั้งหมดเข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกอีก ๙วันพร้อมกับรุ่นเจ้าสัวอายุยืนและได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า เหรียญเจ้าสัวพิมพ์เล็ก ซึ่งบางคนก็เรียกว่า เหรียญเจ้าสัวน้อย เพื่อสมนาคุณให้กับผู้สั่งจองรายการที่๑-๔ ซึ่งเหรียญทั้งหมดได้ตอกโค้ต จส (ชื่อย่อเจ้าสัว) เพิ่มอีกหนึ่งโค้ตด้วย เพื่อให้เป็นที่สังเกตุว่าแตกต่างจากรุ่นที่แจกไปก่อนหน้านี้ เหรียญรุ่นนี้ออกแบบและสร้างได้อย่างสวยงาม ประกอบกับชื่อรุ่นที่เป็นมงคล อีกทั้งราคาจองไม่สูง จึงทำให้ปัจจุบันนี้ได้มีเหรียญปลอมออกสู่ตลาด พิมพ์จะตื้นกว่าเหรียญจริง รายละเอียดยังไม่ได้ โค้ตหล่อในพิมม์และไม่ตอกหมายเลข ประชาชนส่วนใหญ่มักเสาะแสวงหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณไว้ติดตัวจนลืมนึกถึงคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณ แม้หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จะไม่ใช่พระนักเทศน์ แต่จากคำพูดตรงๆง่ายๆ ของหลวงพ่อคูณก็ได้แทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ เป็นการเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์สุขในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม ท้ายนี้ผมขอนำคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณมาปิดท้ายครับ “พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่กาย วาจา ใจ ในเมื่อพวกเรามีศีลประจำกาย ประจำวาจา ประจำใจ เราก็พากันเข้าถึงพระศาสนาได้ กายเรานี่แหละเป็นศาสนา ใจของเราที่สงบ รู้จักหลบหลีกละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีคือความชั่วนั่นเสีย แล้วหันมาประกอบสิ่งที่ดีให้เป็นบุญเป็นกุศล มันก็จะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ดวงจิตก็จะเป็นอิสระเหนืออยู่อย่างนั้น อันนี้แหละเป็นองค์พระพุทธนั่งสงบอยู่นั่นแหละ จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งนั้นๆ โดยตรง แม้จะยืน เดิน นั่งหรือนอน ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้”
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระภาคอีสาน
ร้าน : เขียวเหลือง ( เปิดร้านวันที่ 22/02/2554 )
โทรศัพท์ : 084-7006873
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 1633
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง