จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : เหรียญอายุยืนหลวงพ่อคูณรุ่นแรก วัดบึง เนื้อเงิน เลขสองหลัก สวยๆ หมายเลข ๙๔ ครับ จำนวนสร้าง ๓๘๘๘ เหรียญ
ราคา/สถานะ : 5000 บาท
ข้อมูลทั่วไป : วัตถุมงคลรุ่นอายุยืน (รุ่นแรกของหลวงพ่อคูณ) จัดสร้างขึ้นโดยท่านเจ้าคุณนวล เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อคูณและเป็นการถวายพรให้หลวงพ่อคูณมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือหลวงพ่อคูณ อีกทั้งรายได้จากการเปิดให้บูชาจะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและเจดีย์เก่าแก่คู่วัดบึงอายุกว่า๓๐๐ปีให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เจ้าคุณนวลท่านมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อคูณ ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อคูณยังจำพรรษาอยู่วัดสระแก้วและเจ้าคุณนวลจำพรรษาอยู่วัดบึง หลวงพ่อคูณท่านไว้วางใจเจ้าคุณนวลมาก ท่านได้สร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่โดยการบริจาคเงินจำนวน๑๐๐ล้านบาท เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมอบเงินให้เจ้าคุณนวลเป็นประธานดำเนินการจัดสร้าง หลวงพ่อคูณเล็งเห็นว่าเจ้าคุณนวลเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ด่างพร้อย ท่านจึงให้การสนับสนุนเต็มที่ ไม่ว่าเจ้าคุณนวลจะทำอะไร อยากจะจัดสร้างอะไรที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ ท่านจะสนับสนุนและอนุญาตเสมอ ดังเช่นวัตถุมงคลรุ่นอายุยืนนี้ หลวงพ่อคูณได้เมตตาอนุญาตให้เจ้าคุณนวลเป็นผู้จัดสร้าง โดยจัดสร้างด้วยกันทั้งหมดดังนี้ ๑ เหรียญอายุยืน ชุดกรรมการ หลังยันต์ ๘๘ชุด หลังแบบ ๘๘ชุด และหลังเรียบ ๘๘ชุด (ใน๑ชุดประกอบด้วย ๕เหรียญ ได้แก่ เหรียญเงินหน้าทองคำ เหรียญนวะหน้าเงิน เหรียญทองทิพย์หน้าเงิน เหรียญทองแดงหน้าเงินและเหรียญตะกั่วหน้าเงิน) ๒ เหรียญอายุยืนเนื้อเงินไม่ตัดปีกหน้าทองคำหลังยันต์ ๘๘เหรียญ หลังแบบ ๘๘เหรียญและหลังเรียบ ๘๘เหรียญ ๓ เหรียญอายุยืนเนื้อตะกั่วไม่ตัดปีกหน้าเงินหลังยันต์ ๘๘เหรียญ หลังแบบ ๘๘เหรียญและหลังเรียบ ๘๘เหรียญ ๔ เหรียญอายุยืนหลังแบบเนื้อทองคำ ๑๙เหรียญ ๕ เหรียญอายุยืนหลังเรียบเนื้อทองคำ ๑๙เหรียญ ๖ เหรียญอายุยืนหลังยันต์เนื้อทองคำ ๓๙เหรียญ เนื้อนาก ๕๙เหรียญ เนื้อเงิน ๓,๘๘๘เหรียญ เนื้อนวะ ๕,๘๘๘เหรียญ เนื้อทองทิพย์ ๒,๘๘๘เหรียญ เนื้อทองแดง ๙,๘๘๘เหรียญและเนื้อตะกั่วหน้าเงิน ๓๓๓เหรียญ ๗ เหรียญอายุยืน๒หน้าเนื้อทองคำ ๙เหรียญ เนื้อนาก ๙เหรียญ เนื้อเงิน ๑๙๙เหรียญและเนื้อนวะ ๒๙๙เหรียญ ๘ ตัดชิดอายุยืนหลังเรียบเนื้อทองคำ ๑๒เหรียญ เนื้อนาก ๑๑๑เหรียญ เนื้อเงิน ๕๐๙เหรียญ เนื้อนวะ ๖๗๕เหรียญ เนื้อทองทิพย์ ๖๗๕เหรียญ เนื้อทองแดง ๖๗๕เหรียญและเนื้อตะกั่ว ๕๐๙เหรียญ ๙ รูปหล่อโบราณเนื้อนวะแช่น้ำมนต์ใต้ฐานอุดผงและตะกรุดทองคำ ๓๓๓องค์ ๑๐ รูปหล่อโบราณเนื้อตะกั่ว ๘๘องค์ วัตถุมงคลรุ่นอายุยืน ได้ทำการพุทธาภิเศกครบ ๓ครั้งแล้ว โดยครั้งที่๑ ณ วัดบ้านไร่ วันที่๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อคูณและเจ้าคุณนวล ครั้งที่๒ วันที่ ๑๔ ตุลามคม ๒๕๕๓ ณ วัดบึง เป็นพิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหลายสิบปีของภาคอีสาน ช่วงเช้าเป็นพิธีพราหมณ์โดยมีเจ้าพิธีพราหมณ์จากสำนักเสาชิงช้ากรุงเทพเป็นประธาน และมีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสครับ ช่วงบ่ายเป็นพิธีมหาพุทธาภิเษก โดยท่านเจ้าคุณเที่ยงเจ้าอาวาสวัดระฆัง กรุงเทพ ได้รับบัญชาจากสมเด็จพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว) ให้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นประธานจุดเทียนชัย หลวงพ่อคูณเป็นประธานดับเทียนชัย รายนามพระเถราจารย์๙รูปนั่งปรกอธิฐานจิต มีดังนี้ ๑ หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง จ.สุรินทร์ ๒ หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.อยุธยา ๓ หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.อยุธยา ๔ พระเทพสีมาภรณ์ (เจ้าคุณนวล) วัดบึง จ.นครราชสีมา ๕ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ๖ พระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณเที่ยง) วัดระฆังโฆสิตาราม จ.กรุงเทพฯ ๗ หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุธยา ๘ หลวงพ่อทวี วัดประมวลราษฏร จ.นครราชสีมา ๙ หลวงปู่นิยม วัดแจ้งนอก จ.นครราชสีมา โดยมีพลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ซึ่งในพิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งนี้ หลวงพ่อคูณได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกนอกวัดบ้านไร่เป็นครั้งสุดท้าย บล็อคและโค้ตได้ถูกทำลายหลังพิธีมหาพุทธาภิเษกโดยประธานในพิธี ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (วันลอยกระทง) ณ วัดบึง โดยพระเกจิอาจารย์จากเมืองโคราชนั่งปรกอธิฐานจิต ประกอบด้วย ๑ พระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) วัดบึง ๒หลวงพ่อนิยม วัดแจ้งนอก ๓ หลวงพ่อบุญ วัดจระเข้หิน ๔ หลวงพ่อทวี วัดประมวลราษฎร์ ๕ หลวงพ่อทอง วัดเขายายหอม นับเป็นวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การสะสมอย่างยิ่งเพราะหลวงพ่อคูณท่านเมตตาปลุกเสกให้ถึง๒ครั้ง อีกทั้งเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อคูณเดินทางมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกนอกวัดบ้านไร่เป็นครั้งสุดท้าย ประชาชนส่วนใหญ่มักเสาะแสวงหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณไว้ติดตัวจนลืมนึกถึงคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณ แม้หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จะไม่ใช่พระนักเทศน์ แต่จากคำพูดตรงๆง่ายๆ ของหลวงพ่อคูณก็ได้แทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ เป็นการเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์สุขในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม ท้ายนี้ผมขอนำคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณมาปิดท้ายครับ หลักธรรมของพระพุทธเจ้า ทั้งหลายทั้งปวงสรุปมาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้ ๓ ประการ คือ ละชั่วทั้งปวง ทำดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ มีสมาธิ หลวงพ่อคูณได้ให้หลักธรมคำสอน สำหรับพุทธศาสนิกชนยึดถือปฎิบัติสั้นๆ เข้าใจง่ายๆว่า ละชั่ว ทำดี มีศีลธรรมประจำใจ หลวงพ่อ กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม มักกล่าวอยู่เสมอว่า คนไทยจะต้องละชั่ว ทำดี มีศีลธรรมประจำใจ ท่านบอกว่า “อยากให้บ้านเราเจริญน่ะ ไม่ยากหรอก ตั้งอยู่ในองค์ปัญจะทั้ง ๕ คือ รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาด อย่าให้ด่างพร้อย เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ หรือใครก็ตาม แม้แต่เป็นพระเราก็ต้องรักษาศีล ๕ ถ้าไม่มีศีล ๕ ประจำใจ ไม่ว่า พระรูปหนึ่งรูปใดก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกัน
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระภาคอีสาน
ร้าน : เขียวเหลือง ( เปิดร้านวันที่ 22/02/2554 )
โทรศัพท์ : 084-7006873
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 2454
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง