จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : เหรียญหลวงพ่อช้างรุ่นแรก๒๔๖๕ชัยนาท(พระเครื่องราชพัฒน์)
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : เหรียญหลวงพ่อช้างรุ่นแรก๒๔๖๕ชัยนาท(ของปลอมมีมากฝีมือดีมากระวังให้ดีนะครับ)(เหรียญนี้ได้ใบประกาศรับรองว่าเป็นของแท้จากทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเลขที่CO01423เลขที่ใบส่งพระ30862 ออกให้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554) .......................เหรียญ ดังเมืองชัยนาท สุดยอดหายากหลวงพ่อช้าง ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทสมัยที่หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่ายังมีชีวิตอยู่ อาคมขลังคนในพื้นที่ร่ำลือกันว่าสุดยอดยิ่งนักไม่แพ้หลวงปู่ศุข...................... เหรียญนี้เป็นเหรียญดังอันดับต้นๆของจังหวัดชัยนาท “ พระ อินทรโมลี ศรีบรมธาตุบริหาร สุวิจารณสังฆปาโมกข์ ๒๔ ๖๕ เหรียญนี้มีปรากฏ 2 เนื้อด้วยกัน คือ เงิน และทองแดง................... พบเหรียญพระอินทโมลีฯ ( ช้าง อินฺทสโร ) ในกำปั่นพระครูสถิตสมณวัตร ( หลวงพ่ออ่ำ ) วัดอินทาราม ( ตลุก ) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 5 – 6 เหรียญ จึงเชื่อได้ว่าพระครูวิมลคุณากร ( หลวงปู่ศุข เกสโร ) และพระครูสถิตสมณวัตร ( หลวงพ่ออ่ำ ) ร่วมปลุกเศก ............................. “ พระอินทโมลีศรีบรมธาตุบริหารสุวิจารณ์สังฆปาโมกข์ ( ช้าง อินฺทสโร ) มรณภาพอายุ 81 ปี พรรษาที่ 60 “ จากตรงนี้พอสันนิฐานปี พ.ศ. ที่พระอินทโมลีฯ ( ช้าง อินฺทสโร ) เกิดนั้นคือ ปี พ.ศ.2384 แต่จากอัตประวัติของท่านที่มีการเขียนถึง กล่าวว่า ท่านเกิดเมื่อปีกุน เดือน 8 วันอาทิตย์ ขึ้น 5 ค่ำ พ.ศ.2382 เกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บ้านคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บิดาชื่อโชติ มารดาชื่อบัว ท่านเป็นบุตรคนโต มีร่างกายใหญ่โตแข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ บิดาจึงตั้งชื่อว่าช้าง ซึ่งเป็นคนที่มีอัธยาศัยมีเมตตากรุณามาตั้งแต่เป็นเด็ก การศึกษาเมื่ออายุได้ 9 ขวบครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง บิดาได้พาไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนอักขระขอมกับพระสมุห์เปรม และพระครูเมธังกร ( จู ) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุฯ ด้วยเหตุที่ท่านมีสติปัญญาหลักแหลมเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นที่ยกย่อง และโปรดปรานของพระครูเมธังกรครั้นมีอายุได้ 13 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรและเริ่มเรียนภาษาบาลี เช่น คัมภีร์มูลกัจจายน์ธรรมบท และ มงคลทีปนีจนแตกฉานสามารถแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงทำการอุปสมบท ณ วัดพระบรมธาตุฯ โดยมีพระครูเมธังกร ( จู ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอินทชาติวรญาณ ( อินทร์ ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการคง วัดบางกะพี้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ อินฺทสโร “ หลังจากได้ศึกษาวิชาจากพระอุปัชฌาย์ และพระอนุสาวนาจารย์ จึงมุ่งศึกษาทางด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยได้รับการถ่ายทอดหลักการปฏิบัติธรรมจากพระครูอินทชาติวรญาณ ( อินทร์ ) เจ้าคณะแขวงมโนรมย์ พร้อมทั้งเชี่ยวชาญด้านอิทธิปาฏิหารย์ เช่น เสกของหนักให้เบาเหมือนนุ่นร่นระยะทางให้สั้นได้เป็นต้น ในปี พ.ศ.2411 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นฐานานุกรมในพระครูเมธังกร ( จู ) นามว่า พระใบฏีกาช้าง ในเวลาต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุฯ สืบต่อจากเจ้าอาวาสองค์ก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัน เดือน ปี อะไรไม่มีหลักฐานบ่งบอกแน่ชัด คาดคะเนว่าอยู่ระหว่างปี พ.ศ.2411 – 2443 พ.ศ.2444 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร มีพระราชทินนามว่า “ พระครูอินทโมลี “ พร้อมทั้งได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์อีกด้วย พ.ศ.2447 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะเมืองชัยนาท พ.ศ.2457 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “ พระอินทโมลีศรีบรมธาตุบริหารสุวิจารณ์สังฆปาโมกข์ “ และ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุฯ ท่านได้พัฒนาวัด โดยการบูรณะก่อสร้างกุฏิวิหาร และสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี การปฏิบัติธรรมของท่านได้รับการยกย่องว่าเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติถือสันโดษ ยึดมั่นในระเบียบวินัย กฏเกณฑ์สังฆาณัติคณะสงฆ์และประเพณี จนเป็นที่เกรงขามกันโดยทั่วไป อย่างเช่นตามคำบอกาล่าสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านเมือง คือเจ้าเมืองชัยนาทได้ไปตรวจราชการผ่านมา ขี่ม้าเข้ามาในเขตวัดกลับจากการตรวจเยี่ยม เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขราษฏรในเขตท้องที่เป็นเวลาเย็นแล้ว เข้ามาในเขตวัดไม่ได้ถอดหมวก พระอินทโมลีฯได้พบเข้า จึงเรียกตัวขึ้นไปบนกุฏิท่านเข้ามาในเขตวัดไม่เคารพสถานที่ พระอินทโมลีฯได้ใช้อาญาวัด ใช้ไม้ตีเจ้าเมือง พร้อมทั้งถามว่า เข้ามาในเขตวัดทำไมไม่ถอดหมวก เราเป็นเจ้าหน้าที่ทำเสียเอง เมื่อย่างเหยียบเข้ามาในเขตวัดแล้ว ต้องแสดงความเคารพ แล้วให้เจ้าเมืองกลับไป ต่อมานายอำเภอเมืองไปตรวจราชการมาตอนเย็น เข้ามาในบริเวณวัดไม่ถอดหมวก พระอินทโมลีฯ ก็เรียกขึ้นไปหาบนกุฏิ แล้วใช้อาญาวัดตีนายอำเภอเช่นกัน สอบสวนแล้วให้กลับไป นายอำเภอไม่พอใจนำความเรื่องนี้ไปเล่าให้เจ้าเมืองฟัง ท่านเจ้าเมืองตอบกลับนายอำเภอว่า เรื่องนี้จะว่าแต่คุณเลย ผมเองก็โดนมาแล้วเพราะขาดสติเราเป็นผู้นำ ท่านทำของท่านก็ถูกแล้ว ท่านลงอาญาก็ไม่หนักหนาสาหัสอะไร ต่อไปเราต้องควรระวังและต้องมีสติอยู่เสมอ เพราะเราเป็นผู้ปกครองเขา ในสมัยนั้นมีอาญาวัด คนดื่มเหล้าเมาสุราเข้ามาใกล้เขตวัดแล้ว เงียบเสมือนคนดี พอออกจากเขตวัดแล้วเสียงดังถนนสามวาไม่พอจะเดิน สมัยนั้นไม่ว่าโจรผู้ร้าย จะเคารพพระเห็นพระแล้วเลี่ยงทางยกมือไหว้ ประชาชนราษฏรทั่วๆไป ถือว่าวัดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครมารพกวน ขายข้าวได้เกวียนละ 18 – 20 บาท พร้อมทั้งสร้อยแหวนของมีค่านำไปฝากวัดไว้จะไม่มีใครรบกวน สมัยก่อนไม่มีธนาคารจึงอาศัยวัดเป็นที่พึ่ง มีสมบัติฝากวัดไว้ปลอดภัย เหตุการณ์ดังกล่าวมานี้เป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปในสมัยนั้นวัดเป็นสถานที่ อันศักดิ์สิทธิ์กฎหมายให้มีอาญาวัดด้วย จากคำบอกเล่าของพระกุ๋ย บวชเมื่อแก่ และมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2540 อายุ 89 ปี ท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านเป็นเด็ก เป็นลูกศิษย์วัดพระบรมธาตุฯ เด็กสมัยนั้นเป็นขี้กลากกันมาก รักษาไม่ค่อยหาย ท่านเล่าว่าเด็กหลายคนพอหลวงพ่อช้างสรงน้ำบนกุฏิ พอหลวงพ่อช้างสรงน้ำลงมาก็เอาหัวรับน้ำที่หลวงพ่อช้างสรงน้ำถูตามเนื้อตาม ตัว ปรากฏว่าขี้กลากหายกันหมดทุกคน พระภิกษุกุ๋ยท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนที่จะมรณภาพ จะเป็นความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็ไม่ทราบได้แม้แต่น้ำสรงของท่าน ทำให้โรคขี้กลากรักษาด้วยยาไม่หาย แต่พอได้น้ำที่ท่านสรงแล้ว รองรับมาถูเนื้อถูตัวก็หายกันหมดทุกคนพูดแล้วไม่หน้าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้ว........................................................................ ตามคำบอกเล่า ระหว่างพระอินทโมลีฯ ( ช้าง อินฺทสโร ) แห่งวัดพระบรมธาตุฯ และพระครูวิมลคุณากร ( ศุข เกสโร ) แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท ท่านชอบพอกันมาตั้งแต่เด็ก มีวิชาดีด้วยกันทั่งคู่ เคยทดสอบวิชากันเช่น พระครูวิมลคุณากร ( ศุข เกสโร ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า .......................สร้างเสือสมิง พระอินทโมลีฯ ( ช้าง อินฺทสโร ) วัดพระบรมธาตุฯ สร้างควายธนู .........................ต่างก็ทำอะไรกันไม่ได้เพราะต่างมีวิชาพอกัน ...................................................................................สำหรับวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องของพระอินทโมลีฯ ( ช้าง อินฺทสโร ) นั้น มีด้วยกัน 2 แบบ ที่สร้างขึ้นในคราวเดียวกัน คือ เหรียญปั๊มรูปเหมือน และเหรียญปั๊มพระบรมธาตุ หากแต่ที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนของท่าน เป็นเหรียญรูปหยดน้ำขยักมุมบนและล่าง ปั๊มแบบมีหูในตัว ด้านหน้า แกะ ขอบเป็นเส้นลวดนูนขนานกัน เส้นนอกหนา เส้นในบาง ตรงกลางเป็นรูปเหมือน พระอินทโมลีฯ ( ช้าง อินฺทสโร ) นั่งเต็มองค์ ห่มจีวรเฉียง พาดผ้าสังฆาฏิ อยู่ในท่านั่งเอามือจับเข่าทั้งสองข้าง เรียกกันว่า “ ท่าแสดงชราธรรม “ เบื้องล่างเป็นลายโบว์ ปลายโบว์ทำเป็นเส้นหางนกแซงแซว ภายในโบว์จารึกอักขระขอมไว้ อ่านได้ว่า “ อินฺทสโร “ ด้านหลัง พื้นเรียบปรากฏอักษรไทย 4 บรรทัด และเลขไทย 1 บรรทัด ว่า “ พระ อินทรโมลี ศรีบรมธาตุบริหาร สุวิจารณสังฆปาโมกข์ ๒๔ ๖๕
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระเนื้อชิน โลหะ สำริด / พระภาคกลาง
ร้าน : พระเครื่องราชพัฒน์ ( เปิดร้านวันที่ 24/09/2553 )
โทรศัพท์ : 095-9155197 AIS
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 6109
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง