จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : เต่าสำลี-พระธาตุข้าวบิณฑ์ครูบาวงศ์(พระเครื่องราชพัฒน์)
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : -เกศา-เต่าสำลี-พระธาตุข้าวบิณฑ์ครูบาวงศ์- ประวัติเต่าสำลีที่ครูบาทำกับมือ มีคนเล่าว่าบางตัวกระโดดติดตัวลูกศิษย์บางคนเห็นมาเล่าให้ฟังว่าเคลื่อนตัวไปอยู่อีกที่ได้(เหมือนมีชีวิต)...............การสร้างเต่าสำลี''''''''' เต่าสำลีเป็นเต่าที่ครูบาท่านปั้นจากสำลีที่ท่านเช็ดตา บางทีท่านทำแล้วก็ให้เลย บางทีก็ใส่เส้นเกศาบ้าง พระธาตุข้าวบิณฑ์บ้าง หรืออื่นๆ แล้วแต่ว่าอะไรจะอยู่ใกล้มือ บางครั้งเต่าสำลีจะกระโดดติดตัวลูกศิษย์ และมองเห็นเคลื่อนไหวได้เหมือนมีชีวิต................ 'เต่าครูบานั้นดีอย่างไร' ท่านตอบว่า'น้ำตาตาก็บ่หื้อเสี้ยง''เต่านั้นเฝ้าทุกอย่าง ไม่ว่าจะทรัพย์สิน เจ้าของไม่มีให้เจ้าของเสียน้ำตา'.....อันนี้ท่านบอกนะแต่ได้ยินลูกศิษย์คนอื่นพูดถึงอานุภาพแบบอื่นๆเหมือนกัน เต่าสำลีเป็นเต่าที่ครูบาท่านปั้นจากสำลีที่ท่านเช็ดตา บางที่ท่านทำแล้วก็ให้เลยบางทีก็ใส่เส้นเกศาบ้าง พระธาตุบ้าง,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,คาถาบูชาเต่าสำลี มหาลาภครูบาชัยวงศาพัฒนา วัดพระบาทห้วยต้ม 'นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู เมตตา การุณา มุทิตา อุเบกขา ไมตรี นานา จิตตัง ปิยัง มะมะ' แล้วรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นอาทิฯ แล้วอธิษฐานขอตามจิตปรารถนา'''''''''''''''''''' พระธาตุข้าวบิณฑ์ พระธาตุข้าวบิณฑ์ไม่จัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ แต่จัดเป็นพระธาตุเทพนิมิต ตามตำรากล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ วันหนึ่งได้เสด็จมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแม่ระมิงค์เพื่อไปโปรดพวกละว้า พวกละว้าเหล่านั้นอยู่ในภาวะอดอยาก ผืนดินแห้งแล้งทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล ต้องหาหัวเผือกหัวมันมาต้มผสมกับข้าวกินเป็นอาหาร เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จมาถึงที่นั่น พวกละว้าก็เอาข้าวผสมมันซึ่งเป็นโภชนาหารของตนมาใส่บาตร พระบรมโลกนาถก็ทรงรับแล้วฉันภัตตาหารเช้า ณ ที่นั้นซึ่งเรียกว่า ดอยน้อย เสร็จแล้วก็ทรงให้ศีลให้พรพวกละว้าทั้งหลาย หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้พระอานนท์นำข้าวในบาตรหลังจากฉันเสร็จไปเทคว่ำไว้ และแสดงปาฏิหาริย์ให้ข้าวนั้นกลายเป็นหิน กลายเป็นพระธาตุข้าวบิณฑ์ เพื่อให้พวกลั้วะ หันมานับถือพระรัตนตรัย แทนการนับถือผี และเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ บางคนเรียกว่า พระธาตุข้าว หรือ พระธาตุพุทธนิมิตร ลักษณะเป็นองค์กลมๆสีขาวแกมเหลือง พวกละว้าเมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก พระพุทธองค์จึงทรงให้ศีล 5 และแสดงธรรม และรับสั่งให้พวกละว้ารักษาดอยน้อยไว้ให้ดี ให้รักษาศีล 5 ไว้เป็นปกติ ถ้ารักษาศีลได้ก็เหมือนอยู่ใกล้พระพุทธองค์ ถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็เหมือนอยู่ไกลสุดขอบฟ้าจักรวาล เมื่อพระครูบาชัยยะวงศาพัฒนาได้มาจำพรรษาเพื่อพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ณ อ.ลี้ จ.ลำพูน ท่านได้นิมิตเห็นพระธาตุข้าวซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 200 กม. ที่ดอยเกิ้ง ท่านจึงได้อัญเชิญพระธาตุข้าวบางส่วนมาไว้ที่วัดและแจกให้ลูกหลานนำไปสักการบูชา ผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมที่มีพระธาตุข้าวไว้บูชาแล้ว ความอดอยากขาดแคลนจะไม่บังเกิดขึ้น การทำมาค้าขายโดยสุจริตจะได้ผลเจริญงอกงาม เมื่อประสงค์สิ่งใดให้ทำสมาธิ จิตระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาชัยวงศาฯ แล้วตั้งจิตขอในสิ่งที่ปรารถนา จะได้ผลดีมากสำหรับผู้ที่มีศีล 5 เป็นปกติ ข้าวก้นบาตรที่กลายเป็นหินนี้ แต่ละเม็ดมีเทพคุ้มครองอยู่ พระธาตุข้าวอาจเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ หากเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่รับประทานยาแผนปัจจุบันแล้วไม่สามารถบรรเทาทุกข์เวทนาให้หายลงได้ ก็ให้ทำน้ำพระพุทธมนต์โดยจุ่มพระธาตุข้าวลงในภาชนะใส่น้ำที่จะทำน้ำพระพุทธมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานแล้วดื่มน้ำพระพุทธมนต์นั้น จะบรรเทาทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้น................................
ประเภทพระ : เครื่องราง / พระภาคเหนือ
ร้าน : พระเครื่องราชพัฒน์ ( เปิดร้านวันที่ 24/09/2553 )
โทรศัพท์ : 095-9155197 AIS
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 6235
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรสาร 02-029-1069 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง