จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์ 6 ชั้นอกตัน สวยแชมป์
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : "พระเบญจภาคี" พระสมเด็จเกศไชโย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เป็นผู้สร้าง พิมพ์พระที่วัดระฆัง แล้วนำมาแจกและบรรจุไว้ในพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ท่านสร้าง เมื่อประมาณก่อนปี พ.ศ ๒๔๐๐ มีเรื่องเล่ากันว่า ต่อมาไม่นานนักองค์พระใหญ่ได้พังทลายลง หลังจากนั้นอีกหลายปี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯได้ขึ้นมาสร้างอีกครั้ง ในครั้งนี้ได้ลดขนาดองค์พระให้เล็กลงกว่าเดิม และได้นำพระพิมพ์จากวัดระฆังมาบรรจุเพิ่มเติมลงในองค์พระที่ได้สร้างขึ้นใหม่นี้ด้วย ในปี พ.ศ ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดไชโย และในระหว่างการก่อสร้าง แรงสะเทือนได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์พระ จึงมีพระราชดำริให้รื้อองค์พระเดิม แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ให้มั่นคงถาวร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ ๒๔๓๗ พระพิมพ์ที่ยังคงเหลืออยู่ให้บรรจุไว้ในองค์พระตามเดิม... พระพิมพ์หกชั้นองค์นี้เนื้อละเอียดวรรณะเหลืองนวล เป็นสีพระที่พบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่สีขาวแป้ง ขาวขุ่น และสีน้ำตาล เส้นสายที่ประกอบกันเป็นองค์พระคมชัด ทุกสัดส่วนไม่ล้มไม่แบน ปรากฏอัตลักษณ์ระบุความเป็นพระพิมพ์ที่สร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯอย่างชัดเจน เช่น เนื้อปูนที่ผุดงอกเป็นเม็ดผดเล็กๆติดกันเป็นพรืดกระจายอยู่ทั่วไปแบบลักษณะของปฏิกิริยาปูนเดือด บ่งบอกว่าพระองค์นี้ผ่านการบรรจุอยู่ในกรุเป็นเวลาพอสมควร เกล็ดทรายเงินทรายทอง คือ เปลือกหอยมุกและผงตะไบจากแผ่นเงินแผ่นทองที่ท่านลงอักขระเลขยันต์ไว้ มีลักษณะเป็นผงที่ละเอียดมากและเป็นส่วนที่ใช้เจือผสมเพียงเล็กน้อยมาแต่เดิมหรืออาจจมอยู่ในเนื้อพระ ต้องใช้ทิศทางการส่องสว่างและมุมมองสายตาที่เหมาะสม ขยับหรือเอียงพระไปมาให้ทำมุมกับแสงสว่าง จึงจะปรากฏเกล็ดทรายเงินทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาววับ พระสมเด็จเกศไชโยองค์ที่ท่านชมอยู่นี้ เป็นพระแท้ดูง่ายที่สวยสมบูรณ์ระดับแชมป์องค์หนึ่งของวงการพระเครื่องเมืองไทย... ขนาดสัณฐานองค์พระรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๓ ซ.ม สูง ๓.๕ ซ.ม หนา ๓ ม.ม บริเวณยอดเส้นซุ้มมีเนื้อนูนหนา ขอบเส้นซุ้มด้านนอกขยักเป็นมุมแหลม ใต้คางด้านขวามีเนื้อโป่งพองออกมาเล็กน้อย ปลายพระกรรณด้านขวาอยู่ในระดับที่สูงกว่าทางด้านซ้าย วงแขนขวาวาดวงเป็นเส้นโค้ง แนวไหล่แคบ แขนซ้ายวางเป็นเส้นตรงหักศอก ลำแขนนูนหนาโค้งป้านบีบรีดสอบแคบบางลงในช่วงประสานมือ ไม่ปรากฏฐานพระหัตถ์ ลำพระองค์ข้างขวายกขึ้นเป็นขอบสูงชัน แนวเส้นลำพระองค์ด้านซ้ายเบนออกเข้าหาหัวไหล่ ปลายฐานชั้นล่างด้านซ้ายมีลักษณะแตกอ้าเป็นสองแฉก ปลายฐานด้านขวามีเส้นลางๆชนซุ้ม นอกเส้นซุ้มบริเวณกรอบกระจกด้านล่างข้างซ้ายขององค์พระ มีรอยกดเป็นทางยาวขึ้นด้านบน บริเวณใต้เส้นปิดซุ้มมีเส้นแตกพริ้ว... Phrasomdej Kaetchaiyo Location of casting or finding Wat Chaiyoworravihara Angtong province Supporter of casting by Somdejphra Budhajarn (Toh Brahmarangsi)Wat Raghangghositaram Bangkok Samadhi Buddha ,sit on six staps throne in rectangular shape Made of sacred powder Harm-proof radiating with charm and able to bring good fortune Year of casting Approximately 150 years... เส้นปิดซุ้มและเส้นกรอบกระจกด้านล่างเดินเป็นเส้นเดียวกัน มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวเส้นตรงนี้คือ เส้นปิดซุ้มเป็นเส้นโค้งช่วงกลางแอ่นลงใต้เส้นมีเนื้อนูนหนา ปลายสองข้างสอบเข้ารับกับโคนเสาซุ้มในลักษณะคล้ายท้องเรือ เส้นปิดซุ้มด้านขวาองค์พระวิ่งยื่นเลยออกไปชนกับเส้นกรอบกระจก แต่ด้านซ้ายจรดโคนเสาซุ้ม ร่องห่างระหว่างเส้นปิดซุ้มกับฐานชั้นล่างดูแคบมาก และฐานชั้นล่างหนาใหญ่กว่าฐานทุกๆชั้น ระดับของเส้นปิดซุ้มอยู่ต่ำกว่าฐานชั้นล่าง พื้นผนังคูหาสอบเอียงเล็กน้อยค่อนข้างอยู่ในแนวระนาบ ข้อสังเกตเกี่ยวกับรอยกดเป็นทางยาวด้านล่างนอกเส้นซุ้มมีดังนี้ ปกติระหว่างเส้นซุ้มกับเส้นกรอบกระจกจะเป็นร่องเดินไปตลอด แต่รอยกดที่ว่านี้มีลักษณะเป็นเนื้อนูนอยู่ในร่อง ลาดเทจากเส้นซุ้มไปยังเส้นกรอบกระจก ยาวไปตลอดตั้งแต่แนวเส้นฐานชั้นที่ห้าขึ้นไปถึงบริเวณแนวระดับใต้พระเพลา... พระพิมพ์หกชั้นวัดไชโย เป็นพระปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ฐานทั้งหกมีความหมายถึง "อภิญญา ๖" ได้แก่ ๑. อิทธิวิธะ(แสดงฤทธิ์ได้) ๒. ทิพยโสตะ(หูทิพย์) ๓. เจโตปริยญาณ(รู้จักกำหนดใจผู้อื่น) ๔. ปุพเพนิวาสญาณ(ระลึกชาติได้) ๕. ทิพยจักขุ(ตาทิพย์) ๖. อาสวักขยญาณ(รู้จักทำอาสวะให้สิ้น) องค์พระประธานประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระวรกายซูบผอมพระเศียรป้อมใหญ่พระพักตร์นูนสูง กลางพระพักตร์โค้งเป็นเนินสอบขึ้นเบื้องบนรับกับโคนพระเกศแบบเรียว โคนคอดตอนกลางโป่งออกสอบแคบทางเบื้องปลาย เรียวแหลมยาวจรดขอบเส้นซุ้มสะบัดไปทางซ้ายขององค์พระ พระกรรณทั้งสองข้างแนบชิดกรอบพระพักตร์ แสดงลักษณะปาดเว้าวาดโค้งแบบบายศรี ยอดพระกรรณเบื้องขวาปลายแหลมโค้งงอนวกเข้าหาลำพระเกศ พระศอเป็นเส้นคมเรียวบาง ยกขึ้นจากพื้นผนังตั้งเป็นสันคมคล้ายคมมีด กลางพระศอเป็นเม็ดตุ่มแหลมมองดูคล้ายลูกกระเดือก บ่าสองข้างยกเป็นเนินลาดขึ้นกลมกลืนไปกับพื้นผนังเบื้องบน แนวไหล่เป็นเส้นตรงไม่แสดงลักษณะปีกกา ยอดอกนูนสูง เส้นสังฆาฏิเป็นทิวนูนบางๆทอดยาวไปตามแนวลำตัวเบื้องซ้าย ขอบจีวรพาดเฉียงจากไหล่ซ้ายผ่านหน้าอกเป็นแนวโค้งจรดซอกรักแร้ขวา หว่างวงแขนกว้างค่อนข้างตื้น หัวเข่าโค้งมนปลายพระเพลาแอ่นเชิดสูงขึ้น เส้นพระเพลาด้านล่างมีรอยขยักสอบเข้า แสดงลักษณะลำแข้งขวาวางซ้อนทับหน้าแข้งซ้าย ลำขาทั้งสองข้างสอดขัดไขว้กันคล้ายพระพิมพ์ฐานแซมแต่ไม่ชัดเจนเท่า คราบฝ้าขาวนวลเนื้อปูนผุดงอกเหลืองใสคล้ายดอกเห็ดปรากฏอยู่ทั่วไป ทั้งที่องค์พระประธาน บริเวณฐานและเส้นซุ้มประภามณฑล มวลสารอิทธิวัสดุกระจายเต็มองค์พระทั้งด้านหน้าและด้านหลัง... ขอน้อมกราบนมัสการแด่ดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) พระอริยเจ้าอมตะเถราจารย์ผู้ทรงคุณแห่งยุครัตนโกสินทร์ และกราบคารวะเหล่าบรรพชนผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ ประติมากรรมงานศิลปะอันทรงคุณค่างดงามวิจิตรบรรจง จารึกไว้ให้ปรากฏเป็นมรดกในแผ่นดินสยาม สมกับพระนาม"จักรพรรดิแห่งพระเครื่องของเมืองไทย"...***ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก จ.ส ๑๑๕๐ ตรงกับวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ ๒๓๓๑ ณ บ้านไก่จ้น(ท่าหลวง) อ.ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา เวลารุ่งอรุณ เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสังเวช ต่อมาได้รับพระราชทานเป็นนาคหลวง ผนวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๕ รวมเวลาได้ ๖๕ พรรษา ท่านละสังขารเมื่อวันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก จ.ส ๑๒๓๔ ตรงกับวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๔๑๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. ณ ศาลาใหญ่วัดบางขุนพรหมใน สิริพระชนมายุได้ ๘๔ ปี... คลิกที่ tasana มีพระสมเด็จให้ชมอีกหลายรายการครับ
ประเภทพระ : พระกรุ / พระเนื้อผง ดิน ว่าน / พระภาคกลาง
ร้าน : TASANA ( เปิดร้านวันที่ 15/06/2556 )
โทรศัพท์ : 086-540-6781 095-853-9816
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 71481
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง