จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : แหวนมงคลศรีหลวงพ่อจงเนื้อเงินลงยา(พระเครื่องราชพัฒน์)
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : แหวนมงคลศรีหลวงพ่อจงเนื้อเงินลงยา'''''''''''''''''''''''สวยมากลงยาเก่าหายาก..............วงนี้พิเศษที่สร้างถวายเฉพาะองค์หลวงพ่อจง......ในพิธีวัดราชบพิตปี2484พิธีนี้เป็นพิธีทีใหญ่ มีคณาจารย์ 58 รูปมาในพิธีปลุกเสก ได้แก่ หลวงพ่อ จาด จง คง อี๋ ครั้งนี้หลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อมมีบทบาทมาก ตั้งแต่เสกบริกรรมคาถา ................ในคณะที่มีการแกะแม่พิมพ์แหวนมงคลศรี และครั้งนี้ได้มีเหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม รุ่นแรก ร่วมปลุกเสกด้วย................ และเหรียญ จ.เจริญลาภ ของหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปลุกเสกด้วย ................นับว่าเป็นวัตถุมงคลที่พิเศษมากทีเดียว สมัยก่อนยังไม่ทราบว่าเป็นของเกจิท่านใด เพราะเนื่องจากบางคนก็ได้รับจากหลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม บางคนก็ได้จากหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร บางคนก็ได้จากหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว จึงทำให้งง อันที่จริงแล้ว การที่พระเกจิอาจารย์ท่านได้แจก ก็เพราะทางวัดราชบพิธได้ถวายเกจิอาจารย์ที่ได้มาร่วมพิธีปลุกเสกเพื่อที่จะ ได้ไปแจกให้กับลูกศิษย์ และญาติโยมของตนของตน รายพระนามและนามของพระอาจารย์ที่ได้อาราธนามาประกอบพิธีปลุกเสกแหวนและกำไล มงคลศรีของ ขวัญครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ ๑. สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ พระนคร ๒. สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์(ชื่น) วัดบวรนิเวศ พระนคร ๓. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเทพศิรินทร์ พระนคร ๔. สมเด็จพระพุฒาจารย์(เข้ม) วัดพระเชตุพน พระนคร ๕. สมเด็จพระพระวันรัต(เฮง) วัดมหาธาตุ พระนคร ๖. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน) วัดบรมนิวาส พระนคร ๗. พระศาสนโศภณ(แจ่ม) วัดมกุฎกษัตริยาราม พระนคร ๘. พระพิมลธรรม(นาค) วัดอรุณ ธนบุรี ๙. พระธรรมเจดีย์(อยู่) วัดสระเกศ พระนคร ๑๐. พระธรรมปาโมกข์(ภา) วัดราชบพิธ พระนคร ๑๑. พระสังกิจคุณมุนี(ขำ) วัดตรีทศเทพ พระนคร ๑๒.พระปัญญาพิศาลเถร(หนู) วัดปทุมวนาราม พระนคร ๑๓. พระปริยัติโกศล(สอน) วัดราชสิทธาราม ธนบุรี ๑๔. พระญาณไตรโลกาจารย์(ฉาย) วัดพนัญเชิง อยุธยา ๑๕. พระวิสุทธิรังษี(เปลี่ยน) วัดชัยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ๑๖. พระสุธรรมธีรคุณ(วงศ์) วัดสระเกศ พระนคร ๑๗. พระสุวรรณมุนี(ชิต) วัดมหาธาตุ เพชรบุรี ๑๘. พระครูวินยาลังการ วัดราชาธิวาส พระนคร ๑๙. พระครูรัตนรังษี(พุ่ม) วัดบางโคล่นอก พระนคร ๒๐. พระครูวิสุทธิศีลาจารย์(พริ้ง) วัดบางประกอก ธนบุรี ๒๑. พระครูถาวรสมณวงศ์(อ๋อย) วัดไทร ธนบุรี ๒๒. พระครูถาวรสมณศักดิ์(แก้ว) วัดนางสาว สมุทรสาคร ๒๓. พระครูสิทธิสารคุณ(จาด) วัดบางกะเบา ปราจีนบุรี ๒๔. พระครูโสภณศาสนกิจ(กลิ่น) วัดสะพานสูง นนทบุรี ๒๕. พระครูนิพัทธ์ธรรมขันธ์(ทัด) วัดห้วงหิน ระยอง ๒๖. พระครูนิวาสธรรมขันธ์(เดิม) วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค์ ๒๗. พระครูธรรมาภินันท์(ปล้อง) วัดสุรชายาราม(วัดหลุมดิน) ราชบุรี ๒๘. พระครูสังฆพินิจ(เฟื่อง) วัดสัมพันธวงศ์ พระนคร ๒๙. พระครูนันทธีราจารย์(เหลือ) วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา ๓๐. พระครูกรุณาวิหารี(เผือก) วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ ๓๑. พระครูสังวรสมาธิวัตร(แป๊ะ) วัดราชสิทธาราม ธนบุรี ๓๒. พระครูธรรมสุนทร(จันทร์) วัดบ้านยาง ราชบุรี ๓๓. พระครูสาธุกิจการี(ชม) วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา ๓๔. พระครูวรเวทย์มุนี(อี๋) วัดสัตหีบ ชลบุรี ๓๕. พระครูอาคมสุนทร(มา) วัดราชบูรณะ พระนคร ๓๖. พระครูสมุห์ชม วัดราชบพิธ พระนคร ๓๗. พระอุปัชฌาย์มา วัดหาดสูง ปราจีนบุรี ๓๘. พระอุปัชฌาย์คง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม ๓๙. พระอุปัชฌาย์เรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ สุพรรณบุรี ๔๐. พระอุปัชฌาย์ขัน วัดนกกระจาบ อยุธยา ๔๑. พระอุปัชฌาย์ช่วง วัดคลองบางแพรก นนทบุรี ๔๒. พระปลัดเส่ง วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี ๔๓. พระสมุห์เชื้อ วัดราชสิทธาราม ธนบุรี ๔๔. หลวงพ่อทอง วัดเขากบทวาศรี นครสวรรค์ ๔๕. หลวงพ่อพา วัดระฆัง ธนบุรี ๔๖. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ๔๗. หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา ๔๘. หลวงพ่อเสือ วัดสามกอ ฉะเชิงเทรา ๔๙. หลวงพ่อจันทร์ วัดนางหนู ลพบุรี ๕๐. พระอาจารย์จันทร์ วัดคลองระนงค์ นครสวรรค์ ๕๑. พระอาจารย์พิธ วัดฆะมัง พิจิตร ๕๒. พระอาจารย์บุญชู วัดโปรดเกษ สมุทรปราการ ๕๓. พระอาจารย์บุญธรรม วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี ๕๔. พระอาจารย์แฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี ๕๕. พระอาจารย์แฉ่ง วัดคงคาราม เพชรบุรี ๕๖. พระอาจารย์ศุข วัดโตนดหลวง เพชรบุรี ๕๗. พระอาจารย์แช่ม วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม ๕๘. พระอาจารย์เจิม วัดไตรมิตร พระนคร
ประเภทพระ : เครื่องราง / พระภาคกลาง
ร้าน : พระเครื่องราชพัฒน์ ( เปิดร้านวันที่ 24/09/2553 )
โทรศัพท์ : 095-9155197 AIS
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 6782
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง