จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : เหรียญพระแก้วมรกต(รางวัลที่ 2)ฤดูร้อน เนื้อเงินแท้กล่องเดิม
ราคา/สถานะ : 6,000 บาท
ข้อมูลทั่วไป : __"พระองค์นี้เปิดราคาที่ 6,000 บาท"__ พระเหรียญปั๊มพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูร้อน รุ่นฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ__((เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินแท้สภาพสวยมากๆไม่ผ่านการล้างตัวจริงพร้อมกล่องเดิมๆการันตีด้วยรางวัลที่ 2 งานประกวดพระเครื่องวันที่ 4 ตุลาคม 2558 จัดโดยชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง จัด ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ(โซนบี) แจ้งวัฒนะ *ขายและจัดส่งพร้อมใบประกาศ*))__พระแท้มาตรฐานมีใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณรับรอง เห็นชอบโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย,,ใช้บูชาติดตัวสบายใจและไม่อายใคร,,เอาไว้เป็นของฝากของขวัญผู้ใหญ่ไม่หน้าเกลียด,,เก็บสะสมไม่ขาดทุน,,เป็นมรดกตกทอดลูกหลานไม่โกรธเคืองภายหลัง*_*พระเครื่องไม่ใช่แค่วัตถุมงคลแต่ยังเป็นของมีคุณค่าและมีมูลค่าอีกด้วย*_*เหรียญพระพุทธมหามุนีรัตนปฏิมากร หลัง ภปร.อนุสรณ์ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี พุทธศักราช 2525 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์แม่กองอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์ฯทรงนำความขึ้น กราบทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนพระพุทธมหามุนีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต 3 รูปลักษณ์สามแบบ)คือ"เหรียญรูปเหมือนพระพุทธมหามุนีรัตนปฏิมากร รูปทรงหยดน้ำทรงเครื่องฤดูฝน,,รูปทรงกลมทรงเครื่องฤดูหนาว,,รูปทรงใข่ทรงเครื่องฤดูร้อน"พร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญ "พระปรมาภิไธยย่อ ภปร." ประดิษฐานด้านหลังเหรียญทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุด__สำหรับการดำเนินการจัดสร้างนั้นกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นฝ่ายดำเนินการปั้นแบบดังนี้ เหรียญพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ผู้ปั้นแบบคือ นายแหลมเทียน คชภูติ__เหรียญพระแก้วมรกต ฤดูฝน ผู้ปั้นแบบคือ นายบุญส่ง นุชน้อมบุญ__เหรียญพระแก้วมรกต ฤดูหนาว ผู้ปั้นแบบคือ นายกนก บุญโพธ์แก้ว__สำหรับการดำเนินการผลิตเหรียญเป็นหน้าที่ของกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง__สำหรับจำนวนการจัดสร้าง จำแนกดังนี้ __1,"เนื้อทองคำ"จัดสร้างตามจำนวนสั่งจอง(ให้บูชาเป็นชุดๆละ3เหรียญ3ฤดู *แต่ภายหลังก็มีการแบ่งให้บูชาแบบแยกเดี่ยวด้วย*) __2,"เนื้อเงิน"(ให้บูชาเป็นชุดๆละ3เหรียญ3ฤดู)จัดสร้าง 12,000 ชุด __2,"เนื้อทองแดง"จัดสร้างทั้งเป็นชุดๆละ3เหรียญ3ฤดูจัดสร้าง 1,200,000 ชุด และแบบแยกเดี่ยวจัดสร้างพิมพ์ละ 1,200,000 เหรียญ __**ประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษกวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว**__ปรากฎว่าประชาชนต่างบูชา "เหรียญพระแก้วมรกต" รุ่นนี้เป็นจำนวนมากทำให้ไม่พอต่อความต้องการประชาชนจึงเรียกร้องให้มีการจัดสร้าง "เหรียญพระแก้วมรกต" เพิ่มขึ้นใหม่อีกเพราะยังมีผู้ที่ไม่ได้ไว้บูชาอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการฯ นำความขึ้น กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเพิ่มเติมจากจำนวนที่ได้ประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษกไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ซึ่ง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะอำนวยการฯจัดสร้างเพิ่มขึ่น และให้เพิ่มเติมคำว่า "พระราชศรัทธา" ภายใต้ "พระปรมาภิไธยย่อ ภปร." และให้ __**ประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษกวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2524** โดย "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" และ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จฯทรงประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษกเฉกเช่นครั้งแรกโดยมี "พระสมเด็จราชาคณะ" และ "พระราชาคณะ" อาทิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร__สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร__สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา วรวิหาร__สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร__พระพุทธพจน์วราภรณ์ (ทองเจือ จินฺตากโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม__พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร__พระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญฺญาราโม) วัดบวรนิเวศวิหาร__พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศ์ อนึ่งเที่ยนชัยในพระราชพิธีพุทธาภิเษก ทั้งสองวาระมีขนาดความสุง 173 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความสุงเท่ากับความสุงของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ควั่นไส้เทียน 201 เส้น น้ำหนัก 108 บาท(มงคล ๑๐๘)…..รายนามพระสงฆ์ผู้ทรงคุณที่มาร่วมนั่งปรกเจริญภาวนาอธิฐานจิตในมณฑลพิธีประกอบด้วย -1,สมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ -2,พระมงคลราชมุนี(พระอาจารย์ สุพจน์ โชติปาโล)เจ้าคณะ ๓ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ -3,พระราชสังวรญาณเถร(สนิท) วัดศีลขันธาราม จ.อ่างทอง -4,พระวิสุทธิสารเถร(หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี -5,พระราชอุดมมงคล(หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี -6,พระครูพิพิธพัชรศาสน์(หลวงพ่อจ้วน) วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง จ.เพชรบุรี -7,พระครูสมุทรธรรมสุนทร(หลวงพ่อสุด) วัดกาหลง จ. สมุทรสาคร -8,พระครูสุตาธิการี(หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะองค์ จ.สมุทรสาคร -9,พระครูประดิษฐ์นวการ(หลวงพ่อบุญ) วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี -10,พระครูญาณวิจักขณ์ (พระอาจารย์ผ่องจินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ และพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณทั่งราชอาณาจักรอีก 90 รูป ร่วมนั่งปรกเจริญภาวนาอธิฐานจิต อาทิ -1,หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี -2,หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม -3,หลวงพ่อละมูล วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี -4,หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม -5,หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า จ.ระยอง -6,หลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย -7,หลวงพ่อไพบูลย์ วัดรัตนวนาราม (อนาลโย) จ.พะเยา -8,หลวงพ่อสงฆ์ จันทสโร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร -9,หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ -10,หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น -11,หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง -12,หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด -13,หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี -14,หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี -15,หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ -16,หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ -17,หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกระเชอ จ.ชลบุรี -18,หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน หลวง -19,หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา -20,หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี -21,หลวงพ่อผิว วัดสง่างาม จ.ปราจีนบุรี -22,หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี -23,หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี -24,หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง จ.พัทลุง ฯลฯ __พระองค์นี้ท่านลูกค้าชมองค์จริงได้ที่ 94/2 หมู่4 ซ.อ่อนนุช63 ถ.สุขุมวิท77 แขวง/เขตประเวศ กทม.((กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)) ***โปรดระวังมีผู้แอบอ้างชื่อร้านทรัพย์สมบูรณ์พระเครื่อง เพื่อความปลอดภัยต้องติดต่อ เอก ทรัพย์สมบูรณ์ คนเดี่ยวเท่านั้นช่องทางติดต่อ โทร 086 003-9239 หรือ Line ID : aek333s
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระเนื้อชิน โลหะ สำริด / พระภาคกลาง /พระติดรางวัล
ร้าน : ทรัพย์สมบูรณ์3 ( เปิดร้านวันที่ 29/11/2556 )
โทรศัพท์ : 086-003 9239 เอก ทรัพย์สมบูรณ์
Facebook :
Line ID : aek333s
จำนวนผู้ชม : 7277
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง