จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : ประคำปาบหงษ์สา ประคำ 108 ผงยาจินดามณีจุมรักแดง หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : ประคำปาบหงษ์สา ประคำ ๑๐๘ ผงยาจินดามณี หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม แกนของประคำทุกเม็ดเป็นแกนขี้นกเขาเปล้า ซึ่งเป็นลักษณะมาตราฐาน ของประคำผงยาจินดามณี ของหลวงปู่บุญ เม็ดประคำอยู่ครบทั้ง ๑๐๘ เม็ด หาครบทั้งพวงแบบนี้ ยากมากๆครับ ปรกติจะเจอแต่ชำรุด และนำมาแยกขายกันเป็นเม็ด ตามประวัติท่าน ทำประคำเนื้อผงยาเพียงไม่กี่สิบพวง เพราะว่าต้องใช้ผงยาจินดามณีจำนวนมาก และการทำผงยาจินดามณีก็ ทำได้ยากมากในสมัยนั้น ว่ากันว่าท่านเคยสร้างผงยาจินดามณีเพียงแค่สองครั้งเท่านั้น เม็ดประคำสมบูรณ์ไม่มีแตก ทั้งเม็ดและแกน มีบางเม็ดที่ร้าวและปริบ้าง ซึ่งเป็นลักษณะปรกติที่มักจะพบ เกิดขึ้นเนื่องจากอายุของประคำเนื้อยา ขนาดของเม็ดประคำจะไม่เท่ากันทุกเม็ด(แตกต่างเล็กน้อย)เพราะสมัยนั้นใช้คนปั้นกันเอง เชือกเดิมเปื่อยผุไปหมดแล้ว ได้ร้อยขึ้นใหม่ ยังมองเห็นร่องรอยของทองที่ปิดไว้เดิมตามซอกที่ไม่ถูกสัมผัส รับประกันความแท้แบบสากล หายากตัวจริงและดูง่าย อุปเท่ห์การใช้ ๑. ถ้าจะให้จำเริญด้วยอานิสงส์ ให้เอาลูกประคำสวมศรีษะและ ภาวนาพระคาถานี้ 'สิ ริ สา ทา ริ โย โก ติฯ' ๑๐๘ คาบ จำเริญอานิสงส์แต่ตนได้แสนกัลป์ ๒. จับประคำแล้วภาวนาพระคาถานี้ให้ได้ ๑๐๘ คาบ ' คะ นะ ทะ คะ นะ สะ สะ' ได้อานิสงส์ร้อยกัลป์ ๓. ให้เอาประคำใส่แขนขวาแล้วภาวนา 'กาหงหสสต' ได้กุศลร้อยกัลป์ แลพ้นจากจตุราบาย พ้นจาก อบายภูมิแล ๔. เอาแระจำใส่แขนขวาแล้วภาวนา 'สตตสวิชิณฯ' ให้ได้ ๑๐๘ คาบ ได้ผลอนิสงส์แก่บิดามารดา บุตร ภรรยา ญาติกาทั้งหลายและ กันภัยทั้งปวง ๕. ถ้าผู้ใดเขาจะเกาะกุมตัวก็ดี ให้เอาประคำใส่ตัวแล้วไหว้พระพุทธเจ้า ว่าคาถาบทนี้ 'นะโมะพุทธาย มหาปุญโญ อานุภาพเวน เม รักขันตุ สวาหายะฯ ' ภาวนาให้ได้ ๙ คาบ แล้วจงจาก ที่นั่นเถิด ถึงเขาจะล้อมเราอยู่ เอาประคำคล้องคอเราเดินไปเถิด มิอาจเห็นตัวเราเลย ถ้าเห็นก็ว่าผู้อื่น และไม่ว่าเราหลีกให้เราไปแล ๖. ถ้าจะให้มีตบะ ให้เอาประคำคล้องคอแล้วยกมือไหว้นั่งสมาธิภาวนาพระคาถานี้ 'อรหัง สัมมา สัมพุทธโธฯ' ๑๐๘ คาบ เป็นที่เกรงกลัวแก่คนทั้งหลาย เทพยดาย่อมรักษาแล ๗. ถ้าจะให้มีอาหารทั้งปวงให้เอาคาถาพระฉิมภาวนา ๑๐๘ คาบ 'ฉิมพลี จะ มหาเถาโร เทวตนรปูชิโต โสร โห ปัจจยาทิมหิ มหาลาภภังวันตุเม' คนทั้งหลายนำอาหารมาให้เรามิขาด ๘. ถ้ากันศัตรูในป่าทั้งปวงให้ภาวนาพระคาถาบทนี้ 'มอนตตา กุสลาธมมา นโมพุทธายะ' ๑๐ คาบ ศัตรูทำร้ายมิได้เลย ๙. ถ้าจะเข้าสงครามให้ภาวนาคาถาปถมัง ๔ ด้าน ๗ คาบ คลาดแคล้วโพยภัยทั้งปวง 'ปฐมัง สกลกขณ เมกหท ทุติยาทิปทสส นิสสนโตสมนิ ทุนิม สมทุ สทุนิ วิพชเชกมโต ปฐ เมนวินาฯ ทุติยัง สกลกขณ เมกปท ตติยาทิปนสส นิทสสนโต ทุนิมสมทุ สนิท สมนิ วิพช เชกมโต ทุติเยนวินาฯ ตติยัง สกลกขณ เมกปท จตุตถาทิปทสส นทสสนโต สมทุ สนิทุ สมนิ ทมิม วพชะ เชกมโต ตติเยนวินา จตุถ สกลกขณ เมทปท ปถมาทิปทสส นิทสสนโต สนิทุ สมนิ สมทุ วิพช เชกมโต จตุเถนาวินา' คาถาปถมัง ๔ ด้าน สำหรับพระเจ้ากลืนไตรภพและคลาดแคล้วโพยภัยทั้งปวง ๑๐. ถ้าจะให้คงทน ให้ภาวนาพินทุ นโม พุทธายะ คงทนอาวุธทั้งปวงแล ๑๑. ถ้าจะให้ประคำปลุกเรา ให้ภาวนาด้วย 'อสังวิสุโล ปุสะภุภะ ภภุสะปุ โลสุ วิสังอะ' ๑๐๘ คาบ ผู้ร้ายมาประคำปลุกเราแล ๑๒. ถ้าจะสกดสุนัข ให้เอาตอกที่ผู้รั้วแล้วเศกด้วยคาถานี้ 'ยนฺตํ สนฺตํ ยนฺตํ' ๗๙ คาบ แล้วเดินเข้าไปเถิด มิอาจอ้าปากได้เลย ๑๓. ถ้าจะกันอสรพิษ ให้เอาประคำนี้คล้องคอแล้วบริกรรมด้วย 'อุ ชู จ สุ อ ชู จ สุ ว โจ ว ส มุท' ๗ คาบ ๑๔. ถ้าคลอดไม่ออก ให้เอาน้ำสาดเข้าไปบนหลังคา แล้วให้เอาขันรองเอาน้ำที่ตกลงมาแล้วเอาประคำชุบน้ำ นั้น แล้วเสกด้วย 'อายนฺตถุ โภนฺโต อิทฺทาน เนกฺขมฺม ปญญมา สหวิริยยนติ สํจฺจาธิษฐาน เมฺตุเปกฺขา ยุทฺธายโว คณหถอาวุชา นิติ' ให้กินบ้าง รดศรีษะบ้าง คลอดออกง่าย เป็นไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ให้เอาประคำ ชุบน้ำเสกดุจกันให้กินหายแล ถ้าบุคคลใดได้พบประคำฯ ให้ทำเอาไว้เถิดเป็นบุญของผู้นั้นแล หาที่อุปมามิได้แลและอยู่เรือนคุ้มภัยได้ ๑,๐๐๐ ประการแลฯ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ รักแดง หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว
ประเภทพระ : เครื่องราง
ร้าน : จ่าเทพกำแพงแสน(สายตรงหลวงปู่แผ้ว) ( เปิดร้านวันที่ 26/07/2555 )
โทรศัพท์ : 083-9788553 และ 0874853338
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 2983
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง