จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : แหวนมงคลเก้าหลวงพ่อเดิม 2482เนื้อเงิน(พระเครื่องราชพัฒน์)
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : #รู้ไว้ใช่ว่า.... #แหวนมงคลเก้าเนื้อเงินหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ถือว่าเป็นวัตถุมงคลของท่านที่เป็นตำนานไปแล้ว...เพราะหาชมได้อยาก ....#หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ ท่านเป็นที่เคารพรักของชาวหนองโพทุกคนและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว หลวงพ่อเดิมท่านเรียนวิชาคาถาอาคม วิปัสสนา และการทำพระเครื่องรางของขลังรวมแล้วเป็นเวลาถึง 12 ปีนับแต่บวชมา ทำให้ท่านมีความรู้มากมาย หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างทั้งพระรูปเหมือน เหรียญ มีดหมอ แหวน ของขลังประเภทงาแกะ ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ โดยท่านเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2470 เรื่อยมาจนถึงวาระใกล้มรณภาพ (15/05/2494) แหวนมงคลเก้าเนื้อเงินนี้สร้างเมื่อปี 2482 และเป็นหนึ่งในเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมที่สร้างไว้น้อยที่สุด *(#อธิบายถึงคำว่า มงคลเก้า นี้ประกอบด้วยอักขระอันเป็นมงคล 9 ตัว ได้แก่ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ รวมเรียกว่า หัวใจนวหรคุณ หรือหัวใจอิติปิโส กล่าวถึงบทอิติปิโสที่เราๆท่านๆสวดกันอยู่ทุกวันนี้ ท่านถอดเอาอักขระตัวหน้าออกมาในแต่ละวรรค คาถานี้มีมาแต่โบราณแล้วในลานทองฝังกรุที่ขุดพบได้ ท่านว่าผู้ใดภาวนาแล้วสามารถใช้ได้ดีสารพัด) #สรรพคาถาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพระครูนิวาสธรรมขันธ์ คาถาเชิญครู สาธุ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ พระพุทธคุณนัง พระธรรมะคุณนัง พระสังฆะคุณนัง พระศรีรัตนตรัยแก้ว ทั้งสามประการ พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินราช พระธาตุจุฬามณี พระศรีสรรเพชร พระธรรมเจ้าทั้ง แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็จบ ข้าพเจ้าขออาราธนาเข้ามาอยู่ในดวงจิต ในหทัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใด ขอให้ประสิทธิ ขอเดชเดชะคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ปวงเทพเทวา จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เถิด สาธุ #คาถาอาราธนาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ อิติ อะระหัง สุคะโต พุทธสโร เดิม นามะเต อาจาริโย เม ภัณเต อายัสมา อาจาริโย เม ภัณเต โหหิ ใช้สวดอาราธนาหลวงพ่อเดิม ก่อนว่าคาถาใดๆ บารมีท่านจะใช่วยให้เกิดความสำเร็จ สวด 9 จบ #คาถาหัวใจ108 นะอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ พุทธะสังมิ จิเจรุนิ จิปิเสคิ อิกะวิติ อุอากะสะ นะชาลีติ ทุสะนิมะ ทุสะมะนิ ประสิทธิสวาหะ ใช้ภาวนา 3 จบ 9 จบ ก่อนออกจากบ้านช่วยคุ้มครองป้องกันภัย ให้มีโชคลาภ #คาถาพระเจ้าอมโลกหรือนะปฐม นะกาโรกุกุกสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโรโกนาคะมะโนละลาฐิเต พุทธกาโรกัสสโปพุทโธ จะทะเวเนตเต ธากาโรศรีศากยะมุนี โคตะโม ยะเทวะกัณเณยะกาโร ศรีอาริยะเมตตรัยโย ชิวหาฐิเต ปัญจะพุทธานะมามิหัง เป็นพระคาถาที่อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์มาประทับไว้ส่วนต่างๆบนใบหน้าและศรีษะ พระพุทธเจ้ากุกกุสันโธ ประทับที่กระหม่อม พระพุทธเจ้าโกนาคม ประทับที่หน้าผาก พระพุทธเจ้ากัสสะปะ ประทับที่ดวงตาทั้งสองข้าง พระพุทธเจ้าโคคม ประทับที่ใบหูทั้งสองข้าง พระพุทธเจ้าศรีอริยะเมตไตร ประทับที่ลิ้น ทำให้เป็นสง่าราศี เป็นเมตตามหานิยม ใช้ก่อนการเสกคาถาบทอื่นๆช่วยให้เกิดความขลังยิ่งขึ้น ภาวนา 5 จบ #คาถาโชคลาภ ค้าขาย โอม อิติ สุวรรณังวา รัชตังวา มณีวา วัตถังวา บุพพะผลละ เอหิ คัจฉันติ ใช้เสกน้ำประพรมสินค้าช่วยให้สินค้าขายดี ซื้อง่ายขายคล่อง ใช้เสกน้ำรดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผลต่างๆ ช่วยให้เจริญงอกงามออกดอก ออกผลดี #คาถามงคล9ประการคุ้มภัย อะสังอะ สุวิสังอะ โลสุวิสังอะ ภะพุสะปุโล สุวิสังอะ อะสังวิสุโล ปุสะพุภุพะ สวดภาวนา 9 จบทุกเช้าค่ำ เป็นสิริมงคลดีมากอธิษฐานให้เจริญรุ่งเรืองได้ #คาถาหัวใจราชสีห์ นะราชสีห์ ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูนี้หรือคือพญาราชสิงโห โธสุอะกันตัง ใช้เสกภาวนาเป็นมหาอำนาจ เป็นที่เกรงขามแก่คนทั้งปวง ถ้าก้างปลาติดคอให้เสกข้าว 1 ก้อน กินทำให้กางปลาหลุดออกได้ เพียงแต่ตอนเสกข้าวนั้นให้เปลี่ยนคำว่า ตัวกูนี้หรือคือพญาราชสิงโห เป็น ตัวเจ้านี้หรือคือพญาราชสิงโห นี่เป็นเคล็ดวิธีใช้ใน ตำรับพุทธสโร ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ ทดลองใช้มาแล้วได้ผลจริงๆ ก้างปลาหลุดออกได้จริงๆ #คาถามหาอุด วิเวเสนาสะนัง อุทธังอัทโธ นะโมพุทธายะ พุทธังสูญเพลิง ธัมมังสูญเพลิง สังฆังสูญเพลิง พุทธังอุด ธัมมังอุด สังฆังอุด พุทธังอัด ธัมมังอัด สังฆังอัด พุทธังปิด ธัมมังปิด สังฆังปิด พระเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดด้วย มะอะอุ ใช้ภาวนาก่อนออกจากบ้านไปในทิศทางใดๆ ก้าวเท้าขวาออกจากบ้านเอานิ้วหัวแม่ตีนขวาจิกกดพื้นเอาไว้ ทำจิตนิ่งอธิษฐานว่า เมอะมะอุ แม่ธรณีเอ่ยโปรดขึ้นมาเถิด มาช่วยลูกปราบศัตรูด้วย อุทธัง อัดโธ นะโมพุทธายะ #คาถาเสกนํ้าล้างหน้าในตอนเช้า พระพุทธังล้างหน้า พระธัมมังล้างทุกข์ พระสังฆังเพิ่มสุข สวัสดีมีชัย อิติปิโสภะคะวา มนุษย์ในโลกหล้าเห็นหน้ารักกู สาธุ อิติพุทโธ เอหิสุคะโต มหาเสน่ห์เมตตา สวัสดีลาโภ นะชาลีติ #คาถาเกราะเพชรพระพุทธเจ้า อิติปิโสภะคะวา มือข้าพเจ้าสิบนิ้วประนมขึ้นหว่างคิ้ว ขอถวายต่างธูปเทียนทอง จักขุของข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาว ขอถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติ บูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนัก เป็นวงกงจักรร้อยแปดประการ พระเจ้าเสด็จไปแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพาน พระองค์ทรงญาณเห็นทั่วแดนไกล พระเจ้าบัญญัติให้ภาวนาให้ว่า มะอะทุกขัง อุอนิจจัง อะอนัตตา สังโฆ สังฆังตั้งใจภาวนา ศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการ เดชะพระจตุพรหมวิหารตั้งมั่นในอุเบกขา โปรดสัตว์ทั่วทิศทรงฤทธิ์แกล้วกล้า ทรงพระกรุณาหายเข็ญ พระเล็งเห็นทั่วทุกตัวสัตว์ พุทโธกําจัด ธัมโมกําจาย สังโฆสูญหายไปในบัดนี้ เป็นมารไพรีอย่าเข้ามาปน คนร้ายอกุศลถอยไปให้พ้น สารพัดศัตรูวินาศสันติ หนึ่งพิศมัยพระอาทิตย์ทั้งหก เป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียดและจัญไร พระจันทร์สิบห้าเข้ามารักษาภายใน พระอังคารแปดองค์ทรงศีลมาให้ พระพุทธสิบเจ็ดเสด็จมารักษาตัวข้าพเจ้า พระพฤหัสสิบเก้าเข้ามาสิงสู่เป็นครูทุกสิ่ง พระเสาร์ดีจริงกําลังสิบทัศน์มาช่วยกําจัดมหาอุบาทว์ พระยายมราชร้ายกาจหนักหนา ศัตรูมีมามวดม้วยบรรลัย ศัตรูที่ไหนให้บรรลัยที่นั่น พระราหูสิบสองมาช่วยป้องกัน พระศุกร์ยี่สิบเอ็ดเทวัญช่วยรักษา พระกาฬตัวกล้ามาช่วยผลาญศัตรู ทั่วทั้งชมภูอย่าให้มีอันตราย ชัยยะ ชัยยะ ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระบารมี ทรงแสงรัศมีเลื่อมๆพรายๆ ทรงแสงพระสุริยะฉายทั่วท้องธรณี ได้สวดได้เรียน ได้เขียนบาลี โภยภัยอย่ามีกําจัดพลัดพราย พระธรรมแปดหมื่นชื่นอกชื่นใจ พระธรรมเป็นมิตรผูกจิตพิศมัย คุณมนต์คุณดลทนอยู่ไม่ได้ ศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไป ศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุด เดชะพระพุทธมาอยู่ตรงหน้า พระธรรมมาอยู่ตรงหลัง พระสังฆังรักษา พระอิศวรเจ้าฟ้ามาแต่สวรรค์ มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้า ส่วนพระอินทร์พระนารายณ์อยู่เบื้องซ้ายขวา พระพรหมเสด็จมาให้พรทุกวัน เทวดาอยู่เมืองสวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้า พระกาฬตัวกล้ามาช่วยผลาญศัตรู ทั่วทั้งชมภูอย่าให้มีอันตราย พุทธังคลาดแคล้ว พระแก้วเสด็จนําไป ธัมมังแคล้วคลาดกันอุบาทว์และจัญไร สังฆังว่าสงฆ์ติดเป็นธงชัย ข้าพเจ้าจะอยู่แห่งใด ไปแห่งใด จงช่วยคุ้มครองรักษา กว่าตัวข้าพเจ้าจะถึงซึ่งนิพพาน ในอนาคตกาลเบื้องหน้า พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา อะหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส นะโมพุทธายะ สวดภาวนาทุกวันป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ ทำให้เจริญรุ่งเรือง โชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวัน. #คาถาบูชาดวงชะตา นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม #คาถาบูชาเทพยดาใช้เพื่อเสริมดวงชะตา โดยผูกดวงชะตาของท่านพร้อมเขียนชื่อ นามสกุลท่านไว้ใต้ดวงชะตา แล้ววางตั้งไว้ข้างฐานพระ ว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นมงคลกับตัวท่านเอง ๑. คาถาหายตัว นะ ห้าม โม ปิด พุท มิดหัว ทา ล้อมตัว ยะ ซ่อนหัว หายตัวบัดนี้ นะ จงงง โม จังงัง พุท กำบัง ทา ละลาย ยะ สูญหาย อนัตตา สูญเปล่า ฯเะ เสือมาก็ไม่กลัว ได้เชื่อแล้ว ได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเอง ๒. มหานิยม โอม มะศรี มะศรี ตัวกูนี้งาม คือ ฟ้า หน้ากูขาว คือ ดอกบัว หัวกูงาม คือ กงจักร คนเห็นรัก โอมมะประสิทธิเม อิติ ฯ ใช้เสกขี้ผึ้งสีปากและเสกผ้านุ่งผ้าห่ม ๓. หัวใจมนุษย์ มนุญฺญํ ฯ กะกาชิวฺหา ฯ ใช้ลงตะกรุดแล้วเสกด้วยคาถามหานิยม ๒ ๔. คาถาอาพัดบุหรี่ ทุมฺโม สุโข โจวสํ อคฺคียํ สรณํ คโต สรณํ คโต ฯ ใช้อาพัดบุหรี่คงกระพันและเป็นเสน่ห์มหานิยม ๕. คาถานางกวัก โอม มหาประสิทธิโชคอันอุดม โอม ปู่เจ้าเขาเขียว มีลูกคนเดียวขื่อนางกวัก ชายเห็นชายรัก หญิงเห็นหญิงรัก รู้จักทุกตำบล คนรักทุกถ้วนหน้า พวกพาณิชชา กูไปค้าเมืองแมน กูค้าหัวแหวนก็ได้แสนทะนาน ค้าสารพัดก็ได้คล่องๆ กูค้าเงินก็ได้เต็มกล่อง กูค้าทองก็ได้เต็มหาบ (เพี้ยง) วันนี้สารพัด กูได้เต็มหาบมาเรือน สามเดือนก็เป็นเศรษฐี สามปีสารพัดสำเร็จ โอมปู่เจ้าเขาเขียว ประสิทธิ์ให้แก่กูคนเดียว สวาหะ ฯ ใช้เป็นมหานิยมทางค้าขายดีนักแล ๖. คาถาอุณหิสวิชัย อุณฺหิสวิชโย โลเก อนุตฺตโร สพฺพสตฺตหิ ยถายตํ ตฺวํ สิทฺธิเทวเต ปาเค ยมราชาโน สิทฺธิชโย สิทฺธิอินฺโท สิทฺธิมนุสฺสโล ปญฺญา มยฺหํ สิริวฑฺฒโน สิริสุขํ สิริลาภํ สิริอมรเณ มุตฺโต เปตกาลํ มริโต เจตเสว อานุภาโว โหติ นินฺทิโต กรุงปเทสํ เทสสุตฺวา อายุ วฑฺฒตีติ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จขื้นไปโปรดพระพุทธมารดา ใช้สวดมนต์กันสรรพภัยดีนัก ๗. คาถาพระเจ้าอมโลกหรีอปฐมกัปป์ นกาโร กุกฺกุสนฺโธ สิโรมชฺเฌ โมกาโร โกนาคมโน ลลา ฐิเต พุกาโร กสฺสโป พุทฺโธ จ ทฺวเนตฺเต ทากาโร ศฺรีสากฺยมุนี โคตโม ยเทฺวกณฺเณ ยกาโร อริยเมตฺไตฺรโย ชิวฺหา ฐิเต ปญฺจ พุทฺธา นมามิหํ ฯ ใช้เสกแป้ง เสกน้ำมัน น้ำมนต์ กันและไล่พวกผีพวกสาง #คำกรวดน้ำ (ของเก่า) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง) สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิจะ พรหมะมารา จะ อินทา จะ ตุโลกะปาลา จะ เทวะตา ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โวมะตัง ฯ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง เย สันตาเน หีนา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิรยัมหินา มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม ฯ พุทโธ ทีปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ คำแปล ด้วยการทำบุญนี้ ขอให้พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณสูงสุด ขอให้อาจารย์ผู้มีอุปการะ ขอให้มารดาบิดาและญาติทั้งหลาย (ผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า) ขอให้พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราชา อีกทั้งท่านผู้มีพระคุณ ขอให้พระพรหมและหมู่มาร ทั้งพระอินทร์และท้าวโลกบาลทั้งสี่ กับเทวดาทั้งหลายด้วย ขอให้พระยม และมนุษย์ทั้งหลาย ที่รักใคร่เป็นมิตรสหาย ที่เป็นกลางๆ รวมทั้งพวกที่มีเวรต่อกันด้วย ขอให้บรรดาสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุขทั่วกัน และขอบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ จงอำนวยความสุขทั้ง ๓ ประการ ขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุอมตะนิพพานโดยเร็วเถิด ด้วยการทำบุญนี้ และด้วยการอุทิศส่วนกุศลนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุพระนิพพานซึ่งตัดขาด (กิเลส) ตัณหา และอุปาทาน โดยเร็วและโดยง่ายเถิด กว่าจะลุถึงนิพพาน บรรดาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่าใด ที่มีอยู่ในสันดานของข้าพเจ้าขอให้บรรดาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้น จงสูญสิ้นไปทุก ๆ ขณะด้วยเถิด ข้าพเจ้าไปเกิด ในภพใด ๆ ขอให้จิตใจซื่อตรง มีสติปัญญา มีความเพียรขัดเกลากิเลส และขอให้ศัตรูหมู่มารทั้งหลายจงอย่าได้มีโอกาสทำการรบกวนในเวลาข้าพเจ้าทำความเพียรเลย พระพุทธเจ้า ทรงเป็นนาถะที่พึ่งอันประเสริฐ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งด้วยพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งอันสูงสุด ของข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพอันเยี่ยมยอดของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลาย เหล่านั้น ขออย่าให้มารทั้งหลายได้โอกาสเลย. #คาถากรวดน้ำ ของ พระเจ้าจักรพรรดิ ติโลกวิชัย บรมโพธิสัตว์ ยัง กิญจิ กุสะลัง กัมมัง กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ กาเยนะ วาจามะนะสา ติทะเส สุคะตัง กะตัง เย สัตตา สัญญิโน อัตถิ เย จะ สัตตา อะสัญญิโน กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง ทินนัง ปุญญะผะลังมะยา เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ เทวา คันตะวา นิเวทะยุง สัพเพ โลกัมหิ เย สัตตา ชีวันตาหาระเหตุกา มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ ละภันตุ มะมะ เจตะสาฯ คำแปลคาถากรวดน้ำ พระเจ้าจักรพรรดิ ติโลกวิชัย กรรมอันควรทำที่เป็นบุญกุศล ที่พึงทำด้วยกาย วาจา และใจ ใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นกรรมไปดี คือสมควรไปเกิดในสุคติ ณ ชั้นไตรทศ คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว บรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ทั้งที่เป็นพวกมีสัญญา กล่าวคือ มนุษย์ เทวดา และพรหม ก็ดี ทั้งพวกที่ไม่มีสัญญา กล่าวคือพวกอสัญญีสัตว์ทั้งหลายก็ดี ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนในผลบุญ กล่าวคือ จงร่วมเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ด้วยกันทุกท่านเถิด ขอสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทราบดี ถึงผลบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ จงมีส่วนในผลบุญนั้นที่ข้าพเจ้าแผ่ไปให้ด้วยเถิด อนึ่ง สัตว์ทั้งหลายนั้น บรรดาที่ไม่ทราบ ขอให้เทวดาทั้งหลายโปรดไปบอกให้ทราบด้วย สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่าใดที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกโดยอาศัยอาหาร ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงได้โภชนาหารอันพึงใจ ตามเจตนาปณิธานของข้าพเจ้า ด้วยเทอญ. #คาถาบูชา หลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ) อิติอะระหัง สุขะโต พุทธสโร หลวงพ่อเดิม นามะเต อาจาริโยเม อายัสมา อาจาริโยเม ภันเตโหหิ สวด ๑ จบ #คาถาอาราธนามีดหมอ (จากตำราของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ) สักกัสสะ วะชิราวุธัง เวสสุวัณนัสสะ คะทาวุธัง ยัมมะนัสสะ เนยยะนาวุธัง อาฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง นะรายัสสะ จักกะราวุธัง ปัญจะอะวุทธานัง เอเตสัง อานุภาเวนะ ปัญจะอะวุทธา ภัคคะภัคขาวิจุณณัง วิจุณณาโลมัง มาเมนะพุธสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเส ติถาหิ นะกาโรกุกะสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโรโกมะนาคะมะโน นลาถิเต พุทกาโรกัสสะโปพุทโธ จะเทวเนตเต ธากาโรศากยะมุนีโคตโม จะเทวกัณเณ ยะกาโรศรีอริยะเมตตรัยโย ชีวหาถิเต ปัญจะพุทธานะมามิหัง
ประเภทพระ : เครื่องราง / พระภาคกลาง
ร้าน : พระเครื่องราชพัฒน์ ( เปิดร้านวันที่ 24/09/2553 )
โทรศัพท์ : 095-9155197 AIS
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 3268
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง