จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : สมเด็จวัดระฆัง 100 ปี(รางวัลที่ 4)พิมพ์ด้ายใหญ่
ราคา/สถานะ : 30,000 บาท
ข้อมูลทั่วไป : __"พระองค์นี้เปิดราคาที่ 30,000 บาท"__ พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายใหญ่__((พระองค์นี้เป็นพิมพ์เส้นด้ายใหญ่ มีสีผึ้งมีคราบแป้งโรยพิมพ์สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมครบเซ็ทแบบนี้หายาก แท้ดูง่ายไร้ปัญหาการันตีด้วยรางวัลที่ 4 งานประกวดพระเครื่องวันที่ 24 มกราคม 2559 จัดโดยชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม บ.ทีโอที_จัด ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ *ขายและจัดส่งพร้อมใบประกาศ* พระองค์นี้มีขนาดโดยประมาณ__กว้างสุด 2.4 c.m. __ยาวสุด 3.6 c.m. __ขอบหนา 0.5 c.m.))__พระแท้มาตรฐานมีใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณรับรอง เห็นชอบโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย,,ใช้บูชาติดตัวสบายใจและไม่อายใคร,,เอาไว้เป็นของฝากของขวัญผู้ใหญ่ไม่หน้าเกลียด,,เก็บสะสมไม่ขาดทุน,,เป็นมรดกตกทอดลูกหลานไม่โกรธเคืองภายหลัง,,พระเครื่องไม่ใช่แค่วัตถุมงคลแต่ยังเป็นของมีคุณค่าและมีมูลค่าอีกด้วย............................................................................................................วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุและส่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยมีพล.ร.อ.จรูญ เฉลิมเตียรณ ผู้บัญชาการทหารเรือขณะนั้นรับผิดชอบเป็นประธานกรรมการดำเนินงาน พระราชธรรมภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานฝายสงฆ์ พล.ร.ท.อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายฆราวาส…..รายละเอียดพิธิพุทธาภิเษกมีดังนี้............................................................................................................*วาระแรก*(ประกอบพิธิพุทธาภิเษกทองชนวนและผงมวลสาร)หมายกำหนดการวาระแรก วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2514 พิธีการในส่วนนี้จัดขึ้นตามแบบขนบธรรมเนียมทั้งพิธีสงฆ์ และ พิธีพราหมณ์ มีการประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญบารมีแห่งเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ทำพิธีบูชาฤกษ์ บูชาเทพยดา ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชธรรมภาณี ประธานฝ่ายพราหมณ์ พระราชครูวามเทพมุนี พล.ร.ท.อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการดำเนินงานจุดเทียนถวายพระราชธรรมภาณี ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยคณาจารย์ร่วมพิธินั่งปรกพุทธาภิเษก วาระแรก-1,พระรักขิตวันมุนี(ถิร) วัดป่าเลย์ไลยก์ จ.สุพรรณบุรี -2,พระโพธิวารคุณ(ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร กรุงเทพฯ -3,พระพุทธมนตวราจารย์(สุพจน์) วัดสุทัศน์ราชวราราม -4,พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ -5,พระครูวิริยกิตติ(โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ -6,พระครูโสภณกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ -7,พระครูกัลยาณานุกูล (เฮง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ -8,พระครูประสาธน์วิทยาคม(นอ) วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา -9,พระครูสุตาธิกา(ทองอยู่) วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร -10,พระครูสาทรพัฒนกิจ(ลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี............................................................................................................*วาระที่ 2*(ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาจำลองและรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต)หมายกำหนดการวาระที่ 2 วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2514 พิธิการในวาระที่สองนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาเททองเป็นปฐมฤกษ์ตามกำหนดฤกษ์เวลา 15.35 น. และทรงปลูกต้นจันทน์หน้าหอพระไตรปิฎกด้วย............................................................................................................*วาระที่ 3*(ประกอบพิธิพุทธาภิเษกพระพุทธรูป และ วัตถุมงคลต่างๆ) หมายกำหนดการวาระที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2515 อันเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี พิธีพุทธาภิเกจัดขึ้นตามขนบประเพณี ทั้งพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ ในวาระที่สามนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก และทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดระฆังโฆสิตาราม............................................................................................................คณาจารย์ร่วมพิธิใน วาระที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2515 พระพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถ -1,สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน -2,สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชบพิธ-3,พระธรรมวโรดม วัดสังเสชวิศยาราม-4,พระศาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร -5,พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดจักรวรรดิราชาวาส -6,พระพรหมมุนี วัดราชผาติการาม -7,พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม -8,พระธรรมปัญญาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร -9,พระธรรมปัญญาบดี วัดสามพระยา -10,พระธรรมปิฎก วัดปทุมคงคา…....พระพิธีในมณฑลวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม -1,พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ -2,พระเทพมุนี วัดอรุณราชราราม -3,พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิขัยญาติการาม -4,พระเทพวรมุนี วัดพระเชตุพน -5,พระเทพวรเทวี วัดปากน้ำภาษีเจริญ -6,พระเทพญาณมุนี วัดราชโอรสาราม -7,พระเทพเมธี วัดเศวตฉัตร์ -8,พระธรรมมหาวีรานุวัตร์ วัดไตรมิตร -9,พระโสภณวราภรณ์ วัดอรุณราขวราราม -10,พระสังวรกิจโกศล วัดราชสิทธาราม…....ประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระคณาจารย์ร่วมบริกรรมปลุกเสกวัตถุมงคล รุ่น อนุสรณ์ 100 ปี -1,พระเทพคุณาธาร(เจียม) วัดโสธรวราราม -2,พระราชสิงหวรมุนี(ทรัพย์) วัดสังฆราชาวาส -3,พระราชญาณดิลก(ชิต) วัดเขาเต่า -4,พระราชปัญญาโสภณ(สุข) วัดราชนัดดาราม -5,พระโพธิวรคุณ(ฑูรย์) วัดโพธินิมิตร 6,พระรักขิตวันมุนี(ถิร) วัดป่าเลย์ไลยก์ -7,พระวิบูลเมธาจารย(เก็บ) วัดดอนเจดีย์ -8,พระวิบูลย์วชิรธรรม(สว่าง) วัดคฤหบดีสงฆ์ -9,พระโสภณธรรมมุนี(พ่วง) วัดศรีโคมคำ -10,พระพรหมจักสังวร(พรหมา) วัดพระบาทตากผ้า -11,พระสังวรกิจโกศล(เลิศ) วัดราชสิทธาราม -12,พระโสภณวราภรณ์(เฉลียว) วัดอรุณราชวราราม -13,พระพุทธมนต์วราจารย์(สุพจน์) วัดสุทัศนเทพวราราม -14,พระศรีสัจจาญาณมุนี(ประหยัด) วัดสุทัศนเทพวราราม -15,พระครูนนทกิจวิมล(ชื่น) วัดตำหนักเหนือ -16,พระครูสุตาธิการี(ทองอยู่) วัดหนองพะอง -17,พระครูโสภณกัลยาณวัตร(เส่ง) วัดกัลยาณมิตร -18,พระครูวิริยะกิตติ(โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี -19,พระครูสาทรพัฒนากิจ(ลมูล) วัดเสด็จ -20,พระครูกัลยานุกูล(เฮง) วัดกัลยาณมิตร -21,พระครูรัตนสราธิคุณ(ทอง) วัดสระแก้ว -22,พระครูประสาธน์วิทยาคม(นอ) วัดกลางท่าเรือ -23,พระครูอุทัยคณารักษ์(ใหญ่) วัดสระแก -24,พระครูพิพิธวิหารการ(เทียม) วัดกษัตราธิราช -25,พระครูวิมลนวการ(เผ้ง) วัดหน้าพระบรมธาตุ -26,พระครูไพศาลวิสุทธิคุณ(สำลี) วัดห้วยยาง -27,พระครูพิพัฒน์สิริธร(คง) วัดบ้านสวน -28,พระครูวชิรรังษี(จันทร์) วัดมฤคทายวัน -29,พระครูจันทสโรภาส(เที่ยง) วัดม่วงชุม -30,พระครูพิศาลพัฒนกิจ(บุญรอด) วัดประดู่พัฒนาราม -31,พระครูประดิษฐ์นวการ(บุญ) วัดวังมะนาว -32,พระครูปิยธรรมภูษิต(คำ) วัดบำรุงธรรม -33,พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์(ไฝ) วัดพันอ้น -34,พระครูธรรมสาคร(กลับ) วัดโกรกกราก -35,พระครูวิจิตรชัยการ(สด) วัดหางน้ำสาคร -36,พระครูประสาธนุ์ขันธคุณ(มุม) วัดปราสาทเยอร์เหนือ -37,พระครุอาภัสสรคุณ(อารีย์) วัดท้ายชิด -38,พระครุสาธุกิจวิมล(เล็ก) วัดหนองดินแดง -39,พระครูสุวิชงนวรวุฒิ(ปี้) วัดลานหอย -40,พระครูศิลสารสัมบัน(สำรวย) วัดสระแก้วปทุมทอง -41,พระครูศรีพรหมโสภิต(แพ) วัดพิกุลทอง -42,พระครูภาวนาสังวรคุณ(เต๋) วัดสามง่าม -43,พระครูประสาทวรคุณ(พริ้ง) วัดโบสถ์โก่งธนู -44,พระคครูสมบูรณ์ศีลวัตร(สมบูรณ์) วัดแก่งคอย -45,พระครูพุทธิสังวรกิจ (ทอง) วัดเนรัญชรา -46,พระครูวิวัฒน์นครธรรม(ชาย) วัดนครธรรม -47,พระครูศีลคุณวัฒนาทร(โห) วัดพุทธิสาร -48,พระครูถาวรธรรมรัตน์(เที่ยง) วัดเลียบ -49,พระครูอุดมเวทวรคุณ(เมือง) วัดท่าแหน -50,พระครูนันทิยคุณ(บุญตัน) วัดเชียงทอง -51,พระครูวิรุฬธรรมโกวิท(สิงห์คำ) วัดเจดีย์สถาน -52,พระครูมงคลคุณาทร(คำปัน) วัดหม้อคำตวง -53,พระครูภาวนาภิรัต(อินท์จักร์) วัดวนรามน้ำบ่อหลวง -54,พระครูวิริยะโสภิต(ทอง) วัดพระปรางค์ -55,พระครูประกาสสมาธิคุณ(สังเวียน) วัดมหาธาตุ -56,พระครูปัญญาโชติวัตร(เจริญ) วัดทองนพคุณ -57,พระครุศีลโสภิต(แถม) วัดทองพุ่มพวง -58,พระครูสุวรรณวุฒาจารย์(มุ่ย) วัดดอนไร่ -59,พระครูประภาสธรรมาภรณ์(ลำยอง) วัดสุนทรประดิษฐ์ -60,พระครูนิสัยจริยคุณ(วิสุทธิ์) วัดจันเสน -61,พระครูสมุทรวิจารย์(คลี่) วัดประชาโฆสิตาราม -62,พระครูศีลวิมล(ท้วม) วัดเขาโบสถ์ -63,พระครูโกวิทสมุทรคุณ(เนื่อง) วัดจุฬามณี -64,พระครูสุวรรณสุนทร(ทอง) วัดดอกไม้(ตะกล่ำ) -65,พระครูอินทศิริชัย(ม้วน) วัดไทร -66,พระครูพุทธมัญจาภิบาล(ทองหล่อ) วัดพระแท่นดงรัง -67,พระครูอาจารโสภณ(เริ่ม) วัดกลางวังเย็น -68,พระครูโสภณรัตนากร(เพิ่ม) วัดดอนตูม -69,พระครูวิจิตรธรรมรส(สุดใจ) วัดบ้านโป่ง -70,พระครูพิทักษ์วิหารกิจ(สา) วัดราชนัดดาราม -71,พระครูพิลาสธรรมกิตติ์(ทวี) วัดโรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร -72,พระครูสุวรรณประภาส(ทอง) วัดธาตุสว่าง -73,พระครูวิจิตรพัฒนาภรณ์(เจริญ) วัดดอกไม้ -74,พระครูอภัยภาดาทร(ขอม) วัดโพธาราม -75,พระครูสถิตวุมิคุณ(ปลั่ง) วัดหนองกระทุ่ม -76,พระครุสถาพรพุทธมนต์(สำเนียง) วัดเวฬุวนาราม -77,พระครูวิบูลธรรมเวท(เปรื่อง) วัดหิรัญญาราม -78,พระครูพิพัฒน์วรคุณ(ชู) วัดลุ่มเจริญศรัทธา -79,พระครูปลัดสงัด(สงัด) วัดพระเชตุพน -80,พระครูรัตนานุรักษ์(อาจารย์แก้ว) วัดปงสนุกใต้ -81,พระครูสุกิจวิริยากร(หมั่น) วัดดงสัก -82,พระครูธรรมธรบุญมี วัดท่าสะต๋อย -83,พระปลัดบุญเชิด วัดชมนิมิตร -84,พระครูสมุห์อำพล วัดประสาทบุญญาวาส -85,พระครูวิชัยณรงค์ฤทธิ์ วัดสิตาราม -86,พระอาจารย์ผ่อง วัดจักรวรรดิ์ -87,พระอาจารย์แดง วัดเขาหลัก -88,พระอาจารย์รักษ์ วัดศรีรัตนคีรีวงศ์ -89พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา -90,พระอาจารย์บุรัชย์ วัดนายพญา -91,พระอาจารย์กี๋ วัดหูช้าง -92,พระอาจารย์จันทร์ วัดนามะตูม -93,พระอาจารย์ครูบาวัง วัดบ้านเด่น -94,พระอาจารย์แสน วัดท่าแทน -95,พระอาจารย์คง วัดสันพระรส -96,พระอาจารย์สวน วัดบางกระดาน -97,พระอาจารย์ใหญ่ วัดถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์ -98,พระอาจารย์จำรัส วัดเมืองกาย -99,พระอาจารย์เกลี้ยง วัดเขาใหญ่ -100,พระอาจารย์โสภาโสภิกขุ วัดเทพนฤมิตคีรีขันธ์ -101,พระอาจารย์ลมูล วัดพุทธวงศา -102,พระอาจารย์ชาย วัดสังข์ทอง -103,พระอาจารย์ดี วัดศรีสำราญ -104,พระอาจารย์หนูอินทร์ วัดพุทธคยา -105,พระอาจารย์ลี วัดป่าบ้านนอก -106,พระอาจารย์คูณ วัดหนองแวง -107,พระอาจารย์สุวรรณ วัดพรหม -108,พระอาจารย์เพ็ชร์ นนฺทเสโน วัดบ้านเด่น -109,พระอาจารย์อุ้ย วัดสังฆราชา -110,พระสุนทรธรรมภาณ(เมตตาหลวง) วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม -111,พระอาจารย์แสน วัดท่าแทน............................................................................................................__ปัจจุบันมีของเก๊ของปลอมออกมาหลายฝีมือควรเลือกเช่าหาจากร้านที่มีความหน้าเชื่อถือมีการรับประกันและควรเลือกองค์ที่สวยๆเพื่อมูลค่าเพิ่มในอนาคต...พระองค์นี้ท่านลูกค้าชมองค์จริงได้ที่ 94/2 หมู่4 (ปั๊มน้ำมันPT) ซ.อ่อนนุช63 ถ.สุขุมวิท77 แขวง/เขตประเวศ กทม._(กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)_Line ID : aek333s
ประเภทพระ : พระเนื้อผง ดิน ว่าน / พระภาคกลาง /พระติดรางวัล
ร้าน : ทรัพย์สมบูรณ์2 ( เปิดร้านวันที่ 01/04/2556 )
โทรศัพท์ : 086-003 9239 เอก ทรัพย์สมบูรณ์
Facebook :
Line ID : aek333s
จำนวนผู้ชม : 6668
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง