จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : เหรียญเพชรกลับหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงคราม(พระเครื่องราชพัฒน์)
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : เหรียญเพชรกลับ มีโยมสร้างแล้วแล้วมาขอหลวงพ่อเสกให้ มีตำนานว่าจะกลับร้ายกลายเป็นดี และท่านเสกจนไม้กระดานในกุฏิเก่าลั่น ภายหลังนำมาถวายวัด และเจ้าของให้ตั้งราคาบูชา 5,000 บาท หลวงพ่อเสกต่ออีกระยะในกุฏิ แล้วจึงนำมาให้บูชา ชีวประวัติ หลวงพ่ออุดม อุตตมปัญโญ (พระครูวิชัยกิจจารักษ์) เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เด็กชายอุดม ลัดดา เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ปี ชวด ที่แพ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนโตของคุณพ่อบัว ลัดดา คุณแม่ชั้น ลัดดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ตามลำดับดังนี้ คนแรก หลวงพ่ออุดม อุตตมปัญโญ (พระครูวิชัย กิจจารักษ์) คนที่ 2 นางปราณี พงษ์สุวรรณ์ คนที่ 3 ว่าที่ร้อยตรีสุนทร ลัดดา คนที่ 4 นางปรีดา เดียวตระกูลวัฒน์ คนที่ 5 นายวิชัย ลัดดา เริ่มการศึกษา เมื่อ อายุเข้าสู่วัยเรียน ได้ศึกษาเล่าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัติพระญาติการาม จากนั้นติดตามคุณพ่อ คุณแม่ไปอยู่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่วัดอุโลม มีพระอาจารย์เยื้อนเป็นครูใหญ่ จาก นั้นติดตามคุณพ่อ คุณแม่มาอยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลับมาเรียนที่โรงเรียนพระญาติการามอีก มีครูเทียม ประเสริฐ เป็นครูใหญ่ จนจบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนสุนทรวิทยา มีครูสุทัศน์ (เสมอใจ) สัมผวผล เป็นครูใหญ่ เมื่อ จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนท่าไม้ท่าวาสุกรี (วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน) เรียนอยู่ได้ประมาณ 5 เดือนเกิดเจ็บป่วยรักษาอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น จึงขอลาพักการเรียน 7 วันแล้วจะกลับมาเรียนใหม่ เข้าสู่ร่มกาสวพัสตร์ หลัง จากลารักษาสุขภาพ อายุครบ 15 ปี คุณแม่ไปบนหลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิง) ว่าถ้าหายป่วยอาการที่ไม่ทราบสาเหตุจะบวชเณรถวาย 7 วัน หลังจากนั้นก็หายป่วยเด็ดขาด คุณแม่จึงนำเด็กชายอุดม ลัดดา เข้าบรรพชาเป็นสามเณรกับท่านพระครูศีลกิตตคุณ (หลวงพ่ออั้น) วัดพระญาติการาม เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2494 เมื่อบรรพชาแล้วโยมแม่จึงนำสามเณรอุดมมาฝากให้อยู่กับพระอาจารย์ต่วน วัดกล้วย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อบรรพชาครบ 7 วัน สามเณรอุดม มีความมุ่งมั่น มีจิตศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ไม่คิดกลับไปเรียนด้านวิชาสามัญ โยมแม่จึงตัดสินใจให้ลาออกจากโรงเรียนช่างไม้ท่าวาสุกรี สามเณรอุดม จึงหันมาเอาดีด้านธรรมะ โดยได้ศึกษาหาความรู้ ศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศล ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา อยู่เป็นนิจ การศึกษาทางธรรม พ.ศ. 2494 (อายุ 15 ปี) เรียนกัมมัฏฐาน กับท่านอาจารย์จาบ สุวรรณ สำนักเรียนกัมมัฏฐาน วัดประดู่ทรงธรรม (ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาแท้ๆ ของสามเณรอุดม ลัดดา) พ.ศ. 2495 (อายุ 16 ปี) เรียนนักธรรมตรี ที่สำนักเรียนวัดสุวรรณดาราราม สอบได้นักธรรมตรี ในสนามหลวง พ.ศ.2496 (อายุ 17 ปี) เรียนนักธรรมโท ที่สำนักเรียนวัดสุวรรณดาราราม สอบได้นักธรรมโท ในสนามหลวง พ.ศ. 2499 (อายุ 20 ปี) เรียนนักธรรมชั้นเอก ที่สำนักเรียนวัดสุวรรณดาราราม สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสนามหลวง เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ สามเณรอุดม ลัดดา ด้วยจิตที่แน่วแน่มั่นคง ตัดสินใจสละความสุข ความสนุกสนาน บอกโยมพ่อ โยมแม่ ขออุปสมบทตามรอยพระพุทธองค์ โดยมี •หลวงพ่อพระครูศีลกิตติคุณ (หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม) เป็นพระอุปัชฌาย์ •พระอธิการทองคำ ปิยกโร วัดพิชัยสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ •พระอาจารย์เฉลิม เขมทัสสี วัดพระญาติการาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เวลา 16.05 น. ได้รับฉายา “อุตตมปัญโญ” แปลว่าผู้อุดมไปด้วยสติปัญญา จำพรรษาวัดกล้วย ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้นถึงปลายปี พ.ศ. 2502 คณะกรรมการวัดพิชัยสงคราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กราบอาราธนานิมนต์จำพรรษา วัดพิชัยสงคราม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2502 โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการทองคำ ปิยกโร เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 พระอธิการทองคำ ปิยกโร ได้ลาสิกขาบท คณะกรรมการวัดพิชัยสงครามจึงมีมติให้พระอุดม อุตตมปัญโญ รับหน้าที่ปกครองสงฆ์ วัดพิชัยสงคราม ต่อมาภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดพิชัยสงคราม สืบมาจนถึงปัจจุบัน
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระภาคกลาง
ร้าน : พระเครื่องราชพัฒน์ ( เปิดร้านวันที่ 24/09/2553 )
โทรศัพท์ : 095-9155197 AIS
Facebook :
Line ID :
จำนวนผู้ชม : 4629
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง