จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : พระชัยวัฒน์ สี่มุมเมือง สุดยอดเรื่องพุทธคุณ ปี 2512 โค๊ตเดียว สวยแชมป์พร้อมทองสามห่วง
ราคา/สถานะ : 12,000 บาท
ข้อมูลทั่วไป : พระชัยวัฒน์นิรโรคันตรายจตุรทิศ’ปี ๒๕๑๒ มรดกล้ำค่าที่ ‘พระอาจารย์นำ’ ปลุกเสกให้ พระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ จัดสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่อง “พุทธไชยปราการ” เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ โดยกรมการรักษาดินแดน กองทัพบก กระทรวงกลาโหม พล.ท.ยุทธ สมบูรณ์ เจ้ากรมการรักษาดินแดนในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและปกป้องคุ้มภัยให้แก่ประชาชนทุกทิศ ตามความเชื่อแต่โบราณ โดยได้นำต้นแบบมาจาก "พระพุทธนิรโรคันตราย" พระพุทธรูปประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานก่อตั้งกรมการรักษาดินแดน อีกทั้งเมื่อพิจารณาความหมายของพระนามของพระพุทธรูป อันหมายถึง "การปราศจากซึ่งภยันตรายทั้งปวง" นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสถาปนาให้เป็น “พระสี่มุมเมือง” ของไทย แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เป็นทรงประธานในพิธีเททองหล่อ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง ณ กรมการรักษาดินแดน กทม. เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๑ และได้โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด เข้ารับพระราชทานพระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำทิศทั้ง ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๑ จังหวัดทั้ง ๔ ทิศ คือ ภาคเหนือ จ.ลำปาง, ภาคกลาง จ.สระบุรี, ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี และภาคใต้ จ.พัทลุง พระพุทธลักษณะ พระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบ ศิลปะสุโขทัย มีพระพักตร์แจ่มใส พระเนตรเปิด พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย หล่อด้วยสำริด หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว จังหวัดทั้ง ๔ นี้ มีเพียง จ.พัทลุง เท่านั้นที่ได้มีการจัดสร้าง พระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ (จำลอง) ขนาดเล็กเท่ากับพระชัยวัฒน์ ทั่วๆ ไป พุทธลักษณะคล้ายกับพระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี ๒๕๐๐ สร้างโดยการปั๊ม ไม่รมดำ ลบขอบปั๊มด้วยตะไบหยาบ มี ๒ พิมพ์ คือ พิมพ์หน้าใหญ่ และพิมพ์หน้าเล็ก ใต้ฐานตอกโค้ดตัว "เฑาะว์" ลึกลงในเนื้อพระ ส่วนใหญ่ตอก ๑ โค้ด มีจำนวนน้อยที่ตอก ๓ โค้ด (บางท่านบอกว่ามี ๒-๔-๕-๖ โค้ด) สร้างด้วยเนื้อทองคำ (ไม่ทราบจำนวน) เนื้อเงิน ๑๐๐ องค์ และเนื้อทองเหลือง ๙,๐๐๐ องค์ ประกอบพิธีที่วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง ปี ๒๕๑๒ พร้อมกับพิธีสมโภช “พระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ” องค์ประจำทิศใต้ โดยมีพระคณาจารย์นั่งปรกปลุกเสกหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์นำ ชินวโร วัดดอนศาลา, พระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ, พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน, หลวงปู่เขียว วัดหรงบล, พ่อท่านมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ, หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก, พ่อท่านเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก, พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง, หลวงพ่อเล็ก วัดประดู่เรียง ฯลฯ พระชัยวัฒน์นิรโรคันตรายจตุรทิศ องค์นี้มีชื่อเรียกต่างๆ อาทิ พระชัยวัฒน์สี่มุมเมือง, พระชัยวัฒน์อาจารย์นำ, ฯลฯ มีการเช่าหากันอย่างกว้างขวาง พระพุทธนิรโรคัน ตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จัดสร้างขึ้นปี 2511 ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการรักษาดินแดน กองทัพบก กระทรวงกลาโหม นำโดย พลโทยุทธ สมบูรณ์ เจ้ากรมการรักษาดินแดนในขณะนั้นสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และปกป้องคุ้มภัยให้กับประชาชนทุกทิศตามความเชื่อแต่โบราณ โดย ได้นำต้นแบบมาจาก "พระพุทธนิรโรคัน ตราย" พระพุทธรูปประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ไม่มีนาคาเทวบุตรเชิญฉัตรและพัดโบก อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรมการรักษาดินแดน อีกทั้งเมื่อพิจารณาความหมายของพระนามของพระพุทธรูป อันหมายถึง การปราศจากซึ่งภยันตรายทั้งปวง นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสถาปนาให้เป็นพระสี่มุมเมืองของไทยแล้วทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังทิศทั้ง 4 ในพิธีครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง ณ กรมการรักษาดินแดน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2511 และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ตัวแทนจากทั้งสี่ทิศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2511 พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปตามแบบศิลปะสุโขทัย ปางสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระบาทขวาทับพระบาทซ้าย หล่อด้วยทองสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว เมื่อหล่อเสร็จแล้วได้นำประดิษฐานไว้ในทิศทั้ง 4 ของประเทศไทย โดยทิศเหนือประดิษฐานไว้ที่ จ.ลำปาง ทิศใต้ประดิษฐานไว้ที่ จ.พัทลุง ทิศตะวันตกประดิษฐานไว้ที่ จ.สระบุรี ทิศตะวันออกประดิษฐาน โดยมีการปลุกเสกปลุกเสกที่ภาคกลาง3ครั้ง ครั้งแรกปลุกเสกและอธิฐานจิตเดี่ยวโดยท่านเจ้าคุณนร เทพศิรินทร์ ครั้งที่2-3ปลุกเสกหมู่มีเกจิที่มีชื่อเสียงมาปลุกเสกมากมายโดยมีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลีเป็นประธานทั้ง2ครั้ง พระเครื่องได้รับไปพร้อมกับพระพุทธรุปสี่มุมเมืององค์ใหญ่ทั้งหมด4ภาค ภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พ่อค้าประชาชนได้ไปรับพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒจตุรทิศองค์ใหญ่ มาพร้อมด้วยพระเครื่องสี่มุมเมืองประมาณ9.000องค์ ในจำนวนนี้มีเนื้อเงินประมาณ100องค์ และได้มีการจัดพิธีสมโภชพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒจตุรทิศขึ้นในปี12 โดยมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์สายใต้ปรกปลุกเสก9รูป 1.พระอ.นำ วัดดอนศาลา 2.พระอ.ปาน วัดเขาอ้อ 3.พระอ.หมุน วัดเขาแดงออก 4.พระอ.เจ๊ก วัดเขาแดงตก 5.พระอ.เล็ก วัดประดู่เรียง 6.พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน 7.พ่อท่านเขียว วัดหรงบล 8.พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง 9.พ่อท่านมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ มีพระเจริญพุทธมนต์9รูป 1.พระอ.คง วัดบ้านสวน 2.พระอ.แก้ว วัดโคกโดน 3.พระอ.วัน ปากพยูน 4.พ่อท่านแสง วัดคลองน้ำเจ็ด 5.พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ 6.พ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ 7.อ.พลับ วัดชายคลอง 8.พ่อท่านช้วน ตรัง 9.พ่อท่านพุ่ม วัดน้ำผุด พระรุ่นนี้พุทธคุณครอบจักรวาล ประสบการณ์มีมากมาย อุดปืน แคล้วคลาด คงกระพัน เมตตา เจริญรุ่งเรือง ดีนักแล ทางร้ายยังมีพระสวยพระแชมป์ไว้รอให้ท่านเข้าชมอีกมากมายครับ คลิ๊กที่ชื่อร้านได้เลย
ประเภทพระ : พระกริ่ง&พระชัย / พระเนื้อชิน โลหะ สำริด / พระภาคใต้
ร้าน : เทพประทานพร ( เปิดร้านวันที่ 05/04/2555 )
โทรศัพท์ : 0918537444
Facebook :
Line ID : sunt4774
จำนวนผู้ชม : 1423
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง