จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : เหรียญหนึ่งในสยาม(บล็อก ป-แตก ท-แตก)
ราคา/สถานะ : 7,500 บาท
ข้อมูลทั่วไป : __"พระองค์นี้เปิดราคาที่ 7,500 บาท"__ เหรียญหนึ่งในสยาม-พระไพรีพินาศหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี2519((เหรียญนี้เป็นพิมพ์รูปใข่ บล๊อกนิยม ป แตก ท แตก เนื้อทองแดงสภาพสวยสมบูรณ์มากๆ))เหรียญพระไพรีพินาศหลังสฮฏมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี2519 ในวงการพระเครื่องเรียกกันว่า"เหรียญกำลังแผ่นดินหนึ่งในสยาม"เป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ทหารตำรวจซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติเหรียญนี้จึงไม่ได้มีการจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปดังนั้นเหรียญนี้จึงได้รับความสนใจในวงการพระเครื่องเป็นอย่างมาก__พิธีพุทธาภิเษก ก่อนเวลาพระฤกษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษไชยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม__เวลา 14นาฬิกา 30นาที เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพรรณีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสร็จแล้วเสด็จฯไปที่หน้าธรรมาสน์ศิลาทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงจุดเทียนพุทธมหามงคลเทียนมหามงคลทองและเทียนมหามงคลเงินซึ่งตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมาสน์ศิลาบูชาพระพุทธรูปปางประจำ รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระชัยนวโลหะรัชกาลที่4 และพระชัยนวโลหะรัชกาลที่5 สมเด็จพระสังฆราชถวายศีลทรงศิลจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปที่มณฑลประดิษฐานเหรียญพระไพรีพินาศและปลุกเสกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระสุหร่ายทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาเสด็จฯออกหน้าพระอุโบสถไปยังแท่นที่ตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จขึ้นไปบนแท่นที่ตั้งโต๊ะเครื่องสังเวยเสด็จขึ้นไปบนแท่นที่ตั้งโต๊ะเครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนทองเทียนเงินที่โต๊ะเครื่องสังเวยแล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยคาวหวานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาเสด็จฯประทับพระราชอาสน์ที่ชานหน้าพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชครูวามเทพมุนีฯอ่านประกาศบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจบแล้วเสด็จฯเข้าสู่พระอุโบสถประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์__ได้เวลามงคลฤกษ์ 15นาฬิกา 4นาที ถึงเวลา15นาฬิกา 34นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปที่หน้าตู้เทียนชัยทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพิธีพนักงานพิธีทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถวายสมเด็จพระสังฆราชทรงจุดเทียนชัยขณะนั้นโหรลั่นฆ้องชัยพราหมณ์เป่าสังข์ชาวพนักงานประโคมแตรไกวบัณเฑาะว์และดุริยางค์พระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัยเมื่อพระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัยจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะที่อาสนสงฆ์พระคณาจารย์ที่จะนั่งบริกรรมปลุกเสกและพระสวดภาณวาร__เมื่อพระคณาจารย์ที่จะนั่งปรกภาวนาคาถาปลุกเสกขึ้นไปนั่งบนอาสนสงฆ์ในมณฑลพิธีพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจบแล้วพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ลงจากอาสนสงฆ์ออกจากพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนมงคลพุทธาภิเษกที่ขันพระสาครข้างตู้เทียนชัยแล้วเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชาธรรมที่หน้าเตียงพระสวดภาณวารเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ__สมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานพร้อมด้วยพระคณาจารย์นั่งภาวนาปลุกเสกและพระพิธีกรรมสวดภาณวารเสร็จเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาแล้วสมเด็จพระญาณสังวรทำพิธีดับเทียนชัยเป็นเสร็จพิธี___พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย10รูปคือ_1.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม_2.สมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ) วัดบวรนิเวศวิหาร_3.สมเด็จพระวันรัต(ทรัพย์ ) วัดสังเวศวิศยาราม_4.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น) วัดสามพระยา_5.พระวิสุทธาธิบดี(ไสว) วัดไตรมิตรวิทยาราม_6.พระพุทธิวงศมุนี(สุวรรณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม_7.พระพรหมคุณาภรณ์(เกี่ยว) วัดสระเกศ_ 8.พระธรรมปิฎก(นิยม) วัดชนะสงคราม__9.พระราชมนต์มุนี(ทองคำ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม_10.พระสังวรกิจโกศล(บุญเลิศ) วัดราชสิทธาราม___รายนามพระคณาจารย์ที่นั่งปรกบริกรรมปลุกเสก15รูปคือ_1.สมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ) วัดบวรนิเวศวิหาร_2.พระราชธรรมวิจารย์(ธูป) วัดสุนทรธรรมทาน_3. พระญาณโพธิ(เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม_4.พระรัตตากรวิสุทธิ์(ดุลย์) วัดบูรพาราม_5.พระราชพุทธิรังษี(ดำ) วัดหนองจิก_6.พระสังวรวิมลเถร(โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี_7.พระครูถาวรวิทยาคม(เพิ่ม) วัดสรรเพ็ชญ์_8.พระครูโกวิทสมุทรคุณ(เนื่อง) วัดจุฬามณี_9.พระครูเมธีสาครเขต(ชื่น) วัดตึกมหาชยาราม_10.พระครูสมุทรธรรมสุนทร(สุด) วัดกาหลง_11.พระครูสุตตาธิการี(ทองอยู่) วัดหนองพะอง_12. พระครูธรรมกิจโกศล(นอง) วัดทรายขาว_13.พระครูสุจิตตานุรักษ์(จวน) วัดหนองสุ่ม_14.พระครูสังวรธรรมานุวัตร(พล) วัดหนองคณฑี_15.พระสวดภาณวารเป็นพระครูสัญญาบัตรพระครูฐานานุกรมพระเปรียญจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 4 รูป ............................................................................................................__พระองค์นี้ท่านลูกค้าชมองค์จริงได้ที่หมู่บ้านการเคหะท่าทราย(อยู่หลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต) ถ.ประชาชื่น งามวงศ์วาน(กรุณาโทรนัดล่วงหน้า) ***โปรดระวังมีผู้แอบอ้างชื่อร้านทรัพย์สมบูรณ์พระเครื่อง เพื่อความปลอดภัยต้องติดต่อ เอก ทรัพย์สมบูรณ์ คนเดี่ยวเท่านั้นช่องทางติดต่อ โทร 086 003-9239 หรือ Line ID : aek333s
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระเนื้อชิน โลหะ สำริด / พระภาคกลาง / กษัตริย์&บุคคลสำคัญ
ร้าน : ทรัพย์สมบูรณ์3 ( เปิดร้านวันที่ 29/11/2556 )
โทรศัพท์ : 086-003 9239 เอก ทรัพย์สมบูรณ์
Facebook :
Line ID : aek333s
จำนวนผู้ชม : 644
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง