จัดการร้านพระ
หน้าแรก | กฏระเบียบ | ร้านพระทั้งหมด | สมัครเปิดร้านค้า | ติดต่อเวป
ชื่อสินค้า : เหรียญในหลวง ร.10 ทรงผนวช เนื้อทองแดง
ราคา/สถานะ :
ข้อมูลทั่วไป : เหรียญในหลวง ร.10 ทรงผนวช เหรียญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 สมัยครั้งทรงผนวช (วชิราลงกรโณ ภิกขุ วชิรูปมจิตฺโต สิยา) วัดบวรนิเวศวิหาร ปี พ.ศ 2521 เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 10 ที่จัดสร้างประกอบด้วย... 1. เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อทองแดง จำนวนไม่มาก 2. เหรียญเนื้อทองคำ เงิน ทองแดง(แกะเลข) เป็นชุดจำนวน 109 ชุด 3. เหรียญเงิน เดี่ยวๆ แกะเลขจำนวน 999 เหรียญ 4. เหรียญทองแดงกะไหล่ทอง จำนวนไม่มาก 5. เหรียญทองแดงรมนํ้าตาลจำนวน 84,000 เหรียญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดให้จัดการพระราชพิธีผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์ ได้รับถวายพระสมณนามว่า "วชิราลงฺกรโณ" และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมฯ ทรงผนวช ปี 2521 มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร วัตถุมงคลชุดนี้อธิฐานจิตปลุกเสกโดย... 1. หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล 2. หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง แล้วยังได้นำเข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกอีก หลายวาระ เกจิคณาจารย์อธิฐานจิตทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมกับวัตถุมงคลอื่นๆ พระเกจิคณาจารย์ที่ร่วมอธิฐานจิตปลุกเสกรวบรวมได้พอสังเขป ดังนี้ #พระเทพวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ เลย #สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ #พระราชสังวราภิมณท์ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี #สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม #พระราชธรรมวิจารย๋ (หลวงปู่ธูป) วันสุนทรธรรมทาน #สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา #พระราชสังสรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ) วัดราชสิทธาราม #หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี #พระภาวนาวิมลเถร (สิริ) วัดชนะสงครม #สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ #พระวิสุทธิสารเถร (ถิร) วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี #พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ #พระรัตนากรวิสทุธิ์ (หลวงปู่ดุลย์) วัดศรีบูรพาราม สุรินทร์ #พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม #พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง #พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม #พระณาญโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม #พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ #พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา #พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม #พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์ ) วัดโพธินิมิตร ธนบุรี #พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์ #พระอุดมวิสุทธิเถร (อาจารย์วัน) วัดถ้าอภัยดำรง สกลนคร #พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม #พระสุนทรธรรมภาณี (หลวงพ่อเเพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี #พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง #พระครูเกษมธรรมานันท์ (เเช่ม) วัดดอนยายหอม #หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี #พระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวพ่อสุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร #หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต #พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม #หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย #พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว ปัตตานี #พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย #พระครูสุจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี #หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา #พระครูสังวรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อพล) วัดหนองคณที สระบุรี #พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี #พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม) วัดสรรเพชณ์ นครปฐม #หลวงพ่อจันทร์(อายุ ๑๐๒ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี #พระมหาวีระ (ฤาษีลิงดำ ) วัดจันทาราม อุทัยธานี #หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ฯลฯ #พระอาจารย์สี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด #พระอาจารย์เหรียญ มหาปุญโญ วัดมหาสมณกิจภาวนา #พระอาจารย์พัฒน์ สุขกาโม วัดทับซ้าน สกลนคร #พระอาจารย์เเบน ธนากโร วัดธรรมเดจีย์ สกลนคร #พระอาจารย์จวน กุลเชฐโร วัดเจติยาคิรี สกลนคร #พระอาจารย์ฟัก สนติธมโม วัดเขาสามผาน จันทบุรี #พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดไตรวิเวก สุรินทร์ #พระครูปลัดไพบูลย์ สุมังคโล วัดรัตนาราม พะเยาว์ #หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชีงใหม่ #หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา #พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น
ประเภทพระ : เหรียญหล่อ&ปั๊ม / พระเนื้อชิน โลหะ สำริด / พระภาคกลาง / กษัตริย์&บุคคลสำคัญ
ร้าน : หนึ่ง ท่าพระ ( เปิดร้านวันที่ 09/08/2561 )
โทรศัพท์ : 091-446-3698
Facebook :
Line ID : 1-thaphra
จำนวนผู้ชม : 408
ข้อควรระวังในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์/// ต้องตรวจสอบพระ และตกลงเงื่อนไขการรับประกันให้เรียบร้อย
หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อนแนะนำให้นัดดูองค์จริง ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ

แชร์หน้านี้
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 08-7679-6060 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ © 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved.

พระเครื่อง