แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

พระพุทธสิหิงค์ กราบบูชาบารมีองค์พระ ที่ หอพระพุทธสิหิงค์ อยู่ระหว่างศาลากลางกับศาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
17 มกราคม 2563    792

ไปนครศรีธรรมราช กราบบูชาบารมีองค์พระพุทธสิหิงค์ ที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก

พระพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช
►ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระพุทธรูปที่มีพระรูป และสัดส่วนที่งดงามมาก

(ประเทศไทย มีพระพุทธสิหิงค์อยู่ ๓ องค์ คือ ๑ ที่หอพระพุทธสิหิงค์นครศรีธรรมราช ๒ ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรค์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ๓ ที่วัดพระสิงห์เชียงใหม่)

 

 
 

ตามประวัติกล่าวว่า พระพุทธสิหิงค์ สร้างที่ประเทศลังกา เมื่อ พ.ศ.๗๐๐ ด้วยกิตติศัพท์เลื่องลือว่า เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์

มีพุทธลักษณะงดงาม  พ่อขุนรามคำแหง จึงทรงขอให้พระเจ้าศรีธรรมโศกราชจัดส่งราชฑูตไปลังกา ขอพระพุทธรูปองค์นี้มาบูชา

ซึ่งก็ได้มาตามราชประสงค์ ได้อัญเชิญมา ประดิษฐานที่นครศรีธรรมราช จัดงานพิธีสมโภชใหญ่โต เป็นเวลา ๗ วัน

พระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้ให้ช่างท้องถิ่น จำลองไว้บูชา ๑ องค์ แล้วได้อัญเชิญไปไว้ ณ กรุงสุโขทัย


พระพุทธสิหิงค์องค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่นครศรีธรรมราชนี้ มีลักษณะ ตามแบบสกุลช่างท้องถิ่น เรียกว่า แบบขนมต้ม คือ มีพระพักตร์กลม อมยิ้ม

พระอุระอวบอ้วน ประทับนั่งในท่าขัดสมาธิเพชร


 

บริเวณที่ตั้งหอพระพุทธสิหิงค์ อยู่ระหว่างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น   

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซด์ paiduaykan.com และ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าหอพระพุทธสิหิงค์