แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

‘หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง’ อลังการองค์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
13 กรกฎาคม 2563    79

พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ

► ตั้งอยู่ที่ วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือชื่อที่นิยมเรียกติดปากของคนในพื้นที่ว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ เป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย จัดเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล นับเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดม่วงและจังหวัดอ่างทอง

มีความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศา 95 เมตร เทียบเท่ากับตึก 40 ชั้น 
มีความกว้างของหน้าตัก 63.05 เมตร ซึ่งการเดินวนรอบองค์พระต้องใช้เวลากว่า 3 นาที
 

‘หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง’ อลังการองค์พระพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระครูวิบูลอาจารคุณ (เกษม อาจารสุโภ) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดม่วง มีดำริสร้าง หลวงพ่อใหญ่  เพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา  ท่านได้ให้ชื่อพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ"  และเป็นการอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9


เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2534  โดยหลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ ด้วยตัวของท่านเอง และต่อมา วันที่ 2 พฤษภาคม 2534 ได้ทำพิธีตอกลงเข็มเสาเอก แล้วเสร็จเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างทั้งหมด 104,261,089.65 บาท จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี โดยที่ พระครูวิบูลอาจารคุณนั้น ได้ถึงแก่มรณกรรมไปเสียก่อนที่การก่อสร้างจะเสร็จด้วยโรคมะเร็ง ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงพยาบาลศิริราช  ศิริอายุได้ 54 ปี 6 เดือน 7 วัน

‘หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง’ อลังการองค์พระพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก


สำหรับ วัดม่วง นั้น เดิมทีวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปี พ.ศ. ๒๒๓๐ ณ. แขวงเมืองวิเศษชาญ ซึ่งเคยได้เป็นเมืองหน้าด่าน ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก สิ่งที่หลงเหลืออยู่ คือ ซากปรักหักพังของวัดวาอาราม และพระพุทธรูป ที่อยู่บนเนินมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก
 

‘หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง’ อลังการองค์พระพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

ข้อมูลจาก
www.watmuang.com
wikipedia.org