แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น “รัศมี มหาจักรพรรดิ์” สมเด็จหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พิธีเสาร์ ๕ พุทธศักราช ๒๕๓๐
13 กรกฎาคม 2563    81

เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่น “รัศมี มหาจักรพรรดิ์”

เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น “รัศมี มหาจักรพรรดิ์” สมเด็จหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พิธีเสาร์ ๕ พุทธศักราช ๒๕๓๐
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา คณะผู้พิพากษาทุกคณะ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้รับการเมตตาจากพระครูอนุกูลปริยัติกิจ (หลวงพ่อสวัสดิ์) เจ้าอาวาสวัดช้างให้ และคณะกรรมการวัดช้างให้ จัดสร้างวัตถุมงคลเป็นวัตถุมงคลที่สวยงามล้ำค่า เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคณะผู้พิพากษา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการทุกคน เพื่อเป็นของขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับทุกคน เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ของทุกๆ คน ทุกๆ ครอบครัวที่ได้รับของขวัญ เพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันรักษาให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง เพื่อกิจการค้า การขาย การงาน การเงิน การทอง เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปให้สุขสมหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ตั้งใจหวังไว้ ประสบความสําเร็จสมดังปรารถนา
 

พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด รุ่น “รัศมี มหาจักรพรรดิ์”

วันเสาร์ ที่ ๕ เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ํา ปีเถาะ ปลุกเสกพร้อมกับวัตถุมงคลของวัดในงานประจําปี เดือน ๕ ณ อุโบสถวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี พุทธศักราช ๒๕๓๐ พระราชปริยัติโมลี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นองค์ประธาน พร้อมพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อ และพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้อีกหลายรูป อาทิ พระครูธรรมกิจโกศล (พระอาจารย์นอง ธมุมภูโต) วัดทรายขาว อัญเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดลงประทับ พระครูวิธานศาสนกิจ วัดบูรพาราม อําเภอยะหริ่ง เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูวิโรจน์ศาสนกิจ (ช่วง) วัดควนปันตาราม อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พ่อท่านกลั่น วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง พ่อท่านศรีเงิน วัดดอนศาลา จังหวัดพัทลุง พ่อท่านเทพ วัดประดู่เรียง จังหวัดพัทลุง ท่านมหาชวน วัดโคกเนียน หลวงพ่อเนียม สํานักสงฆ์ต้นเลียบ จังหวัดสงขลา พ่อท่านทอง วัดสําเภาเชย อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หลวงพ่อแดง สุนทโร วัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หลวงปู่ทวด (องค์ใหญ่) ประทับร่างพระอาจารย์นอง ในขณะที่ปลุกเสกแดดอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดวัน ช่วงที่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถานั้น ปรากฏว่ามีแสงฟ้าแลบสว่างไสวไปทั่ว และฝนตกปรอยๆ เป็นละอองประหนึ่งการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ถือเป็นนิมิตรหมายของความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข
 

พระหลวงพ่อทวด

ชนวนการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด รุ่น “รัศมี มหาจักรพรรดิ์” พุทธศักราช ๒๕๓๐

ชนวนโลหะวัตถุมงคลของวัดช้างให้ ตั้งแต่พระอาจารย์ทิม จนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๘ พระครูอนุกูลปริยัติกิจ (หลวงพ่อสวัสดิ์) เจ้าอาวาสวัดช้างให้ ชนวนพระครูธรรมกิจโกศล (พระอาจารย์นอง ธมุมภูโต) วัดทรายขาวทุกรุ่น ชนวนโลหะจากพระวัดต่างๆ ประมาณ ๔๐๐ วัด ชนวนที่เหลือจากการสร้างพระหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต ปีพ.ศ.๒๕๑๒ ที่ผ่านการปลุกเสกจาก พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง, พระอาจารย์นํา วัดดอนศาลา, หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกําเหนือ, หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง, หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ (ชนวนนี้ ดร.ไมตรีบุญสูง เป็นผู้มอบให้) ขนวนพระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดํา) วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) ที่ท่านได้ปลุกเสกไว้ทุกรุ่น ชนวนหลวงพ่อสงฆ์ จันทสโร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร ชนวนเก่าของพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน, วัดธาตุน้อย ที่พ่อท่านคล้ายปลุกเสกเหลือไว้พร้อมตะกรุดเก่าที่เหลืออยู่ แผ่นยันต์พ่อท่านสังข์ วัดดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๙๙ แผ่น, แผ่นยันต์พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง, แผ่นยันต์พระครูกาชาด วัดดอนศาลา, แผ่นยันต์อาจารย์พรหม วัดบ้านสวน, แผ่นยันต์หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกําเหนือ, แผ่นยันต์พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดไสหร้า (วัดประดิษฐาราม) แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่สี พินทสุวณโณ วัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์ พระครูศีลกิตติคุณ หรือหลวงพ่ออั้น คันธาโร วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์ หลวงพ่อดี วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์ หลวงพ่อพรหม ติสสเทโว วัดขนอนเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่ทิม อตุตสนุโต วัดพระขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก สํานักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ (ประตูม้า) ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์ หลวงพ่อแพ เขมบุกโร วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

นิตยสาร พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 11 ฉบับ 126 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 27