แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

พระเครื่องแดนอีสาน พระปิดตามหาอุตม์หลวงปู่พวง สุขินทริโย รุ่นแรกป่าติ๊ว ปี 2548
20 กรกฎาคม 2563    75

พระปิดตามหาอุตม์หลวงปู่พวง สุขินทริโย รุ่นแรกป่าติ๊ว ปี 2548

โดย นายรัก-ยม

หลวงปู่พวง สุขินทริโย นามเดิมว่า “พวง ลุล่วง” เกิดวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2470 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 5 บ้านศรีฐาน ตําบลกระจาย อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือตําบลศรีฐาน อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร) โยมบิดาชื่อ เนียม นามสกุล ลุล่วง มารดาชื่อนัยนา นามสกุล ลุล่วง เป็นบุตรคนที่ 4 ในจํานวนพี่น้องทั้งหมด 6 คนดังต่อไปนี้ 1 นายจันทา ลล่วง อดีตกํานันตําบลกระจาย (ถึงแก่กรรมแล้ว) 2 นางผา ละม่อม (ถึงแก่กรรมแล้ว) 3 นางสา วันเที่ยง (ถึงแก่กรรมแล้ว) 4 พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินทริโย มรณภาพ) 5 หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ 6 นางจําปา ป้องกัน (ถึงแก่กรรมแล้ว)
 

ตอนเป็นเด็กท่านคอยปรณนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์ภายในวัดศรีฐานในด้วยความขยันขันแข็ง ทําให้ได้พบกับพระอาจารย์สอ สมงคโล เมื่อพระอาจารย์สอเห็นว่าท่านมีความสนใจในพระพุทธศาสนา และเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย จึงเมตตาสั่งสอนอบรมให้รู้จักการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ สอนให้สวดมนต์ทําวัตรเช้า-เย็น ตลอดจนการนั่งสมาธิภาวนา
 

หลวงตาพวงฯ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 15 ปี เมื่อวันศุกร์ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2485 โดยมีพระครูพิบูลสมณกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่วัดสระแก้วทราบ หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรเรียบร้อยแล้ว พระอาจารย์สอฯ ได้พาสามเณรมาพำนักที่วัดภูเขาแก้ว อําเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาข้อวัตร ข้อปฏิบัติ เป็นเวลา 2 เดือน และในพรรษาที่ 1-3 ท่านมาพำนักที่วัดศรีฐานใน และได้สอบผ่านนักธรรมชั้นโท และพรรษาที่ 5 ท่านสอบผ่านนักธรรมชั้นเอก

อายุ 19 ปี พระอาจารย์บุญช่วยได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโน พำนักที่วัดป่าบ้านหนองผือ ตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พระอาจารย์บุญช่วยจึงได้พาสามเณรพวง ธุดงค์มากราบและถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นฯ และท่านพระอาจารย์มั่นฯ พูดเปรยขึ้นว่า ถ้าตั้งใจปฏิบัติ ต้องปฏิบัติเอาจริงเอาจังทําเล่นไม่ได้นะ สามเณรพวงถึงกับสะดุ้งที่ท่านพระอาจารย์มั่นรู้วาระจิตของท่าน และท่านพระอาจารย์มั่นฯ ยิ้มด้วยความเมตตาและกล่าวว่า ตอนนี้ที่วัดฯ ไม่มีกุฏิว่าง ให้ไปพักอยู่บ้านท่าสองคอนก่อน (ปัจจุบันคือวัดป่าศิริดํารงวนาราม บ้านท่าสองคอน)

และสามเณรพวงได้อายุครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ สํานักสงฆ์บ้านหนองโดก (ปัจจุบันคือวัดป่าโสตถิผล) โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ว่า “สุขินทริโย” แปลว่าผู้มีความสุขเป็นใหญ่ อุปสมบทเมื่อวันจันทร์ขึ้น 12 ค่ำเดือน 12 ปีกุน ตรงกับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 และได้มาพำนักสํานักสงฆ์บ้านท่าสองคอน

และในปีนั้นท่านพระอาจารย์มั่นฯ ได้อนุญาติให้หลวงตาพวงฯ ได้จําพรรษาร่วมกับพระอาจารย์มั่น ที่วัดป่าบ้านหนองผือ ปีพ.ศ.2491 จวบจนท่านพระอาจารย์มั่นฯ ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2492 เวลาประมาณตี 2 ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร หลวงตาพวงฯ ท่านได้ช่วยงานคณะสงฆ์ในการจัดงานบําเพ็ญกุศลศพท่านพระอาจารย์มั่นฯ จนมีมติจากคณะสงฆ์มีกําหนดการถวาย เพลิงศพในวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 3 พ.ศ.2493
หลวงตาพวงฯ จึงขออนุญาตพระผู้ใหญ่กลับภูมิลําเนา เมื่อเดินทางมาถึงและพำนักที่วันศรีฐานใน แล้วก็มีอาการเป็นไข้ติดเชื้อไข้มาลาเรีย ต่อมาเส้นผมงอกขึ้นมาใหม่ตลอดมาหลังจากเสร็จงานถวายเพลิงศพท่านอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้ว หลวงตาพวงฯ จึงได้ตัดสินใจฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ฝั่นฯ กลับมาจําพรรษาที่วัดศรีฐานใน เพื่อปรนนิบัติอุปัชฐากพระอาจารย์บุญช่วยที่กําลังอาพาธอยู่ และ พ.ศ.2511 เนื่องจากวัดศรีธรรมารามว่างจากเจ้าอาวาสปกครองดูแล เจ้าคณะจังหวัดพร้อมชาวบ้าน ได้นิมนต์ท่านมาจากวัดศรีฐานใน เพื่อมารับตําแหน่งเจ้าอาวาส ที่วัดศรีธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จวบจนถึงปัจจุบัน

หลวงตาพวงฯ ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 10.52 น. ณ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร พระราชทานเพลิงศพเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ณ เมรุพิเศษวัดศรีธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร สิริรวมอายุ 81 ปี 2 เดือน 4 วัน พรรษาที่ 62

หมายเหตุ อัฐิและผงอังคารได้แปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุ

พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่พวง สุขินทริโย รุ่นแร่ป่าติ้ว ปี 2548 จัดสร้างมี 2 แบบ ผิวเดิมสร้าง 50 องค์ และผิวแต่งสนิมไข 50 องค์ พุทธคุณและประสบการณ์ เด่นคงกระพัน แคล้วคลาด เป็นเลิศครับ

 

ฉบับ 155 กรกฎาคม 2558 พระปิดตามหาอุตม์หลวงปู่พวง

 

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 13 ฉบับ 155 กรกฎาคม 2558 หน้า 36