แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

พ่อท่านหมุน วัดเขาแดงตะวันออก จังหวัดพัทลุง พระเกจิอาจารย์ที่สืบทอดวิชาสายสํานักวัดเขาอ้อ อันโด่งดังของภาคใต้
22 กรกฎาคม 2563    156

พ่อท่านหมุน วัดเขาแดงตะวันออก จังหวัดพัทลุง

เหรียญปั๊มรูปเหมือน พ่อท่านหมุน วัดเขาแดงตะวัน ออก จังหวัดพัทลุง

พระเกจิอาจารย์ที่สืบทอดวิชาสายสํานักวัดเขาอ้อ อันโด่งดังของภาคใต้ มีอยู่หลายท่านที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในวัตถุมงคลที่ได้สร้างปลุกเสกเอาไว้ เพราะเป็นสํานักทางด้านถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมแขนงต่างๆ รวมถึงทางแพทย์แผนโบราณเอาไว้อย่างครบถ้วน โดยหนึ่งในศิษย์ของสํานักนี้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักต้องยกให้ พ่อท่านหมุน วัดเขาแดงตะวันออก จังหวัดพัทลุง ด้วยเหตุที่วัตถุมงคลที่พ่อท่านได้สร้างเอาไว้เป็นที่เชื่อถือในด้านพุทธคุณ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีน ประสบการณ์ที่ร่ำลือทั้ง ทางด้านแคล้วคลาด คงกระพัน รวมถึงเมตตาค้าขาย มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพนับถือพ่อท่าน จวบจนปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมในการเสาะหาตลอดมา
 

วัดเขาอ้อ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้านั้นก่อตั้งเป็นสํานักเขา อ้อ สืบทอดวิชาทางไสยศาสตร์และทางแพทย์แผนโบราณ มีพระเกจิอาจารย์เก่งๆ หลายๆ รูปที่ศึกษาวิชาอาคมสืบต่อมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเจ้าอาวาส รวมถึงหลายๆ องค์ที่ออกไปจากสํานักนี้และได้ปกครองวัดอื่นๆ เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียง เช่น พระอาจารย์ทองเฒ่า วัดเขาอ้อ, พระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ พ่อท่านเอียด วัดดอนศาลา, พ่อท่านดิษฐ์ วัดปากสระ, พระอาจารย์นํา วัดดอนศาลา, หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก ฯลฯ ยังรวมถึงฆราวาสที่มาศึกษาและมีชื่อเสียงหลายๆ ท่าน เช่น ขุนพันธรักษ์ราชเดช, อาจารย์ชุม ไชยคีรี ฯลฯ ด้วยวิชาอาคมที่สืบทอดต่อมาของวัดเขาอ้อหลายๆ แขนงที่โด่งดัง เช่น วิชาอาบน้ำว่านแช่ยา, วิชาพิธีหุงข้าวเหนียวดํา, วิชาเสกน้ำมันงาให้เดือด, วิชาฤกษ์ยามตามตําราพิชัยสงคราม ฯลฯ ทําให้ พระเกจิอาจารย์รวมถึงฆราวาสที่จบจากวัดเขาอ้อจึงมีวิชา อาคมที่กล้าแข็งสร้างวัตถุมงคลได้เข้มขลังดังเช่นพ่อท่านหมุน วัดเขาแดงตะวันออก

ฉบับ 174 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก

ตามประวัติพ่อท่านเป็นชาวพัทลุง เกิดที่ตําบลพญาขัน อําเภอเมือง ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2440 เมื่ออายุได้เพียง 3 ขวบ บิดามารดาได้แยกทางกันจึงต้องอยู่กับย่าที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็ก พออายุได้ 6 ขวบ ย่าได้นํามาฝากไว้กับ หลวงพ่อเอียด เจ้าอาวาสวัดเขาแดง ในสมัยนั้นเพื่อให้ร่ำเรียนหนังสือ ปี พ.ศ.2457 เมื่อมีอายุได้ 17 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดปรางหมู่ใน ศึกษาพระธรรมเรื่อยมา
 

จนอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2460 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดควนกรวด โดยมีพระอธิการรอด วัดควนกรวด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการติษฐ์ วัดปากสระ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ยสโร” และได้มาอยู่ที่วัดเขาแดงตะวันออกเรื่อยมา หลังจากที่ท่านได้ศึกษาพระธรรมมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณร เมื่อเป็นพระภิกษุท่านให้ความสนใจในการศึกษาวิชาอาคมโดยเดินทางไปเรียนกับพระอุปัชฌาย์ และพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน เมื่อฝึกวิชาขั้นพื้นฐานจนชํานาญท่านได้เข้ามาเป็นศิษย์สายวัดเขาอ้อ โดยเรียนวิชากับพระอาจารย์ทองเฒ่า และ พ่อท่านเอียด วัดดอนศาลา รวมถึงยังเดินทางไปเรียนวิชาเพิ่มเติมกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายๆ รูปทางภาคใต้ จนท่านมีสหธรรมิกที่สนิทสนมกันมากมาย เช่น พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้, พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน, หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกําเหนือ, หลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า, หลวงพ่อเจ็ก วัดเขา แดงตะวันตก, พระอาจารย์นํา วัดดอนศาลา ฯลฯ หลังจากเดินทางธุดงค์ไปศึกษาวิชาอาคม ท่านได้กลับมาอยู่ที่วัดเขาแดงตะวันออกเรื่อยมาโดยเป็นกําลังสําคัญในการดูแลวัด ในปี พ.ศ.2471 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดเขาแดงตะวันออก

ฉบับ 174 กุมภาพันธ์ 2560 เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก บล็อกสายฝน ท่านพ่อหมุน

จนถึงปี พ.ศ.2490 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปกครองวัดด้วยความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา ก่อสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์จํานวนมาก เช่น โรงเรียน พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ฯลฯ และได้รับสมณศักดิ์เป็น “พระครูถาวร ชัยคุณ” ในบั้นปลายของชีวิตเมื่อท่านมีอายุมากขึ้นหลังจากที่ทํางานหนักในการสร้างสิ่งดีงามเป็นเสาหลักของชาวพัทลุงและศิษย์ที่ให้ความนับถือเดินทางมากราบไหว้ทั่วทั้งเมืองไทย จนถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2526 พ่อท่านหมุนก็ได้มรณภาพอย่างสงบที่วัดเขาแดงตะวันออก สิริอายุได้ 86 ปี 65 พรรษา
 

ฉบับ 174 กุมภาพันธ์ 2560 เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก บล็อกสายฝน ท่านพ่อหมุน

 

ในสมัยที่ท่านปกครองวัดนับว่าท่านมีชื่อเสียงในวิชาอาคมเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการนิมนต์ไปร่วมพิธีปลุกเสกพระเครื่องในทุกๆ งานโดยเฉพาะทางภาคใต้ ต้องมีชื่อท่านด้วยทุกครั้ง สําหรับวัตถุมงคลท่านสร้างตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีน ศิษย์ที่ได้วัตถุมงคลของท่านต่างร่ำลือถึงพุทธคุณทางแคล้วคลาด คงกระพัน ชนิดเชื่อถือได้ แม้แต่เรื่องเมตตามหานิยมก็ไม่เป็นรองพระเกจิอาจารย์รูปใดๆ วัตถุมงคลที่เป็นที่รู้จักได้แก่ พระลีลาเกราะเพชร พระปิดตาเนื้อโลหะ พระผงทะลุกระดาน พระเนื้อว่านพิมพ์ต่างๆ รูปหล่อขนาดเล็ก และขนาดบูชา ตะกรุด แหวนพิรอด ผ้ายันต์ มีดหมอ ลูกอม ฯลฯ

ทางด้านเหรียญปั้มท่านสร้างครั้งแรก ในปี พ.ศ.2508 เป็นเหรียญพระเจ้า 5 พระองค์ ลักษณะด้านหน้าเป็นรูปต้นไม้ มีพระพุทธรูปอยู่ตามกิ่งไม้นับได้ 5 องค์ ด้านหลังเป็นยันต์ประจําตัวของท่าน ทําจากเนื้อทองแดงทั้งหมด จํานวนประมาณ 3 พันเหรียญ ได้รับความนิยมและมีพุทธคุณสูงเช่นเดียวกับพระเครื่องของพ่อท่านทุกอย่าง เมื่อปี พ.ศ.2516 คณะศิษย์ได้ขออนุญาตพ่อท่านหมุน สร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านขึ้นเป็นครั้ง แรก โดยได้สร้างรูปหล่อพ่อท่านขนาดเล็กชนิดแบบปั้มพร้อมกันในคราวเดียว

โดยครั้งนี้จะกล่าวถึงเหรียญปั๊มรูปเหมือนของท่านเป็นสําคัญ หลังจากที่ท่านยินยอมให้สร้างเหรียญรูปท่านเป็นครั้งแรก ได้มอบหมายหน้าที่ให้พระครูปลัดจิ๋ว อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกแย้ม และคุณอรุณ เขาวบวร (โกไข่) เดินทางขึ้นมากรุงเทพฯ เพื่อติดต่อโรงงานที่จะปั้มเหรียญ ต้องติดต่ออยู่หลายที่จนมาได้ที่โรงงานปั้มเหรียญร้านโชคชัย อยู่ใกล้ๆ วัดเครือวัลย์ ด้วยเหตุที่พ่อท่านหมุนท่านได้กําหนดให้มีการผสมมวลสารโลหะที่สําคัญลงไปผสมในเนื้อหลายๆ ชนิด ทําให้กว่าจะติดต่อโรงงานที่ยอมรับทําให้จึงใช้เวลานาน เพราะการสร้างที่ยุ่งยากกว่าปกติ โดยมวลสารเนื้อโลหะที่พ่อท่านมอบให้มาทําการผสม ได้แก่ สตางค์รู ปลอกกระสุนปืน ขอช้าง สมอเรือ ขันลงหิน เงินยวง เหล็กน้ำพี้ เพชรหน้าทั่ง แร่เกาะช้าง ฯลฯ รวมถึงแผ่นยันต์ 108 ที่พ่อท่านหมุนได้จารมาให้อย่างครบถ้วน ในการออกแบบเหรียญได้ช่างสนั่น สีหผลิน ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเหรียญสมัยนั้นเป็นผู้ออกแบบให้ ด้านหน้าเป็นรูปพ่อท่านหมุนนั่งสมาธิ รอบๆ เขียนชื่อท่าน และวัดรวมถึงปีที่สร้าง ด้านหลังเป็นยันต์ที่พ่อท่านกําหนดมาให้ จํานวนการสร้างทั้งหมด 30,000 เหรียญ เป็นเนื้อทองแดงผสมทั้งหมด แบ่งเป็นชนิด กะไหล่ทอง และกะไหล่นาก ปัจจุบันแยกเป็นพิมพ์นิยม คือ บล็อกสายฝน กับบล็อกธรรมดา โดยบล็อกสายฝนจะมีสนนราคาสูงกว่าไม่มากนัก อยู่ที่ความสวยงามของเหรียญเป็นสําคัญ 

 

ฉบับ 174 กุมภาพันธ์ 2560 เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก บล็อกธรรมดา ท่านพ่อหมุน

 

ในการสร้างเหรียญครั้งนี้ที่สําคัญพ่อท่านหมุนท่านได้กําหนดฤกษ์ยามในวันที่จะปั้ม และพ่อท่านได้เดินทางขึ้นมาถึงกรุงเทพฯ ที่โรงงานปั้มด้วยตัวท่านเองพร้อมคณะศิษย์ มีการตั้งราชวัตรฉัตรธง บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนทําการปั้มโดยที่พ่อท่านลงมือเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อได้ครบตามจํานวนที่ต้องการได้ส่งมาที่วัดเขาแดงตะวันออก ทางวัดจัดให้มีพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ มีพระสหธรรมิกของพ่อท่านมาร่วมปลุกเสก และมีศิษย์มาร่วมงานเป็นจํานวนมาก การสร้างเหรียญรูปเหมือนพ่อท่านหมุนรุ่นแรกชนิดรูปไข่ในครั้งนั้น ยังมีการสร้าง เหรียญทรงอาร์มที่มีขนาดเล็กกว่า เรียกว่าเหรียญ “แจกแม่ครัว” ใช้เนื้อโลหะแบบเดียวกัน เพิ่มเพียงมีแบบรมดําจํานวนหนึ่ง รวมแล้วสร้างเหรียญอาร์มเล็ก ประมาณ 20,000 เหรียญ และได้รับความนิยมจากลูกศิษย์เช่นเดียวกับเหรียญ รูปไข่พิมพ์ใหญ่

 

ฉบับ 174 กุมภาพันธ์ 2560 เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก ทรงอาร์ม ท่านพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก

 

ในจํานวนพระเกจิอาจารย์ทั้งหมดของทางภาคใต้ พ่อท่านหมุนเป็นหนึ่งในพระสงฆ์เพียงไม่กี่รูป ที่หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ท่านเคยมาประทับทรงร่างเป็นที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่ง ยิ่งเรื่องการสร้างวัตถุมงคลทุกๆ ชนิด พ่อท่านทําตามตําราของวัดเขาอ้ออย่างครบถ้วน ทั้งฤกษ์ในการสร้างและปลุกเสก กําหนดมวลสารที่สําคัญในการสร้างทุกๆ ครั้ง รวมถึงท่านได้เสกอย่างเข้มขลัง นับเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ชาวภาคใต้ภูมิใจ วัตถุมงคลทุกชนิดมีพุทธคุณสูงแขวน บูชาติดตัวได้อย่างมั่นใจจริงๆ

 

ฉบับ 174 กุมภาพันธ์ 2560 เหรียญรุ่นแรก 2508 ท่านพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก

 

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 16 ฉบับ 174 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 24-25