แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

ชมศิลปะงดงามสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรี ที่ วัดใหญ่สุวรรณาราม เมืองเพชรบุรี
28 กรกฎาคม 2563    26

วัดใหญ่สุวรรณาราม

ตั้งอยู่ ริมถนนพงศ์สุริยา ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี แผนที่

วัดใหญ่สุวรรณาราม ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีศาลาการเปรียญ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัด
วัดใหญ่สุวรรณาราม เดิมชื่อว่า "วัดน้อยปักษ์ใต้" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภายในวัดมีอาคารสำคัญเก่าแก่ และถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามจากฝีมือช่างสมัยอยุธยา อันได้แก่ 

พระอุโบสถ

เป็นศิลปะอยุธยา มีระเบียงล้อมรอบเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยก่ออิฐ ถือปูนด้านหน้ามีช่องประตู 3 บาน ตัวพระอุโบสถยกพื้นสูงเป็นฐาน 2 ชั้น ฐานอาคารภายนอกยกมุมฐานให้งอนขึ้นแบบฐานทรงสำเภา
 

วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

พระประธาน

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย อีกองค์หนึ่งเป็นพระคันธารราษฎร์ สมัยอยุธยานั่งขัดสมาธิเพชร และ
รูปสมเด็จพระสังฆราช(แตงโม) สันนิษฐานว่าเป็น ประติมากรรมรูปคนเหมือนจริงชิ้นแรกของไทย
ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพชุมนุม 5 ชั้น ซึ่งมีความงดงามมาก นอกจากนี้งานปูนปั้นหน้าบันถือได้ว่างดงามนัก
 

วัดใหญ่สุวรรณาราม


ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม

เป็นสถาปัตยกรรม-ศิลปกรรมยุคอยุธยาตอนปลาย เป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง หลังคาแบบมุขประเจิด ผนังเป็นฝาปะกน ลงรักปิดทอง แต่การบูรณะผิดพลาดทำให้ถูกทาทับด้วยสีแดงทั้งหลัง เครื่องหลังคาเป็นโครงประดุชนิดมีจันทันต่อ มุงด้วยกระเบื้องกาบูแต่ด้วยการบูรณะที่ไม่ถูกต้องจึงมีการเทปูนตำ(ปูนโบราณ)ลงฉาบทั้งผืนหลังคา แต่ปูนตำเป็นปูนที่ใช้กะดาษฟางเป็นส่วนผสมจึงทำให้อมความชื้นและมีตะใคร่ขึ้นจับหลังคา 

ตามประวัติมีว่า สมเด็จพระเจ้าเสือกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาได้พระราชทานแด่สมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) พระองค์ทรงมีพระศรัทธาเลื่อมใส โดยได้รื้อแล้วมันมาประกอบเป็นศาลาการเปรียญที่วัดใหญ่แห่งนี้
 

วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดใหญ่สุวรรณารามวัดใหญ่สุวรรณาราม วัดใหญ่สุวรรณาราม


หอเก็บพระไตรปิฏก

เป็นอาคารไม้ผนังฝาปะกน รองรับด้วยเสาไม้ 3เสา จากแนวคิดที่ว่า พระไตรปิฎก ประกอบด้วย 3 ปิฎกคือ พระธรรมปิฏก พระไตรปิฏก และพระสุตันตปิฎก

วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

ข้อมูลจาก 
www.phetchaburicity.go.th
wikipedia.org