แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี หนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์
19 พฤษภาคม 2564    2,672

มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย แห่งเมืองสมุทรสงคราม

วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดแม่เจ้าทิพย์ เป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก 
แผนที่
 

วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชินิกุลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้น บริเวณหลังวัดเดิมเป็นนิวาสสถานของคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และคุณบุญรอด (สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2)


ท้าวเวสสุวรรณ ตำนานความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสมุทรสงคราม

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภทฺทจาโร) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ได้ฝันเห็นองค์ท้าวเวสสุวรรณ จึงได้จัดสร้างรูปปั้นขององค์ท้าวเวสสุวรรณไว้กลางวัด โดยใช้ช่างปั้นมากฝีมือจากจังหวัดเพชรบุรี

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท่านท้าวกุเวร ส่วนใหญ่จะมีลักษณะขอองยักษ์ยืนถือกระบองยาว หรือ คทา (ไม้เท้าเป็นรูปกระบอง) สำหรับรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ ที่ วัดจุฬามณี มี 4 ปาง หรือ 4 ภาค ดังนี้

  1. ท้าวเวสสุวรรณพรหมาสูติเทพ ชั้นพรหม มีรูปกายสีทอง ภูษาสีทอง
  2. ท้าวเวสสุวรรณเทพบุตรสูติเทพ ชั้นดาวดึงค์ มีรูปกายสีทอง ภูษาสีแดง
  3. ท้าวเวสสุวรรณ จาตุมมหาราช มีรูปกายสีเขียวหรือดำ ภูษาสีเขียว
  4. ท้าวเวสสุวรรณ ชั้นมนุษย์ มาในรูปแบบมนุษย์

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประจำทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศ ซึ่งมีท้าวมหาราชทั้งสี่ปกครอง คือ 

  • ท้าวธตรัฏฐะ 
  • ท้าววิรุฬหกะ 
  • ท้าววิรูปักชะ 
  • ท้าวเวสสุวรรณ 

 
ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) เป็นใหญ่ปกครองบริวารทางทิศเหนือ ว่ากันว่า อาณาเขตที่ท้าวเธอดูแลปกครองรับผิดชอบมีอาณาเขตกว้างใหญ่โตมหาศาล เป็นหัวหน้าท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 โดยเป็นใหญ่กว่าท้าวมหาราชองค์อื่น
     

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

ความเชื่อและพลังศรัทธา

คนโบราณ มักทำรูปเคารพท้าวเวสสุวรรณ และเครื่องรางต่างๆ เป็นรูปของพระองค์ท่านฯ ไว้เป็นที่สักการะ ป้องกันเหตุภัยร้ายต่างๆ คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็ก

และตามความเชื่อ คือ ท้าวเวสสุวรรณ เป็น เทพแห่งขุมทรัพย์ เป็น มหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของเทวโลก ทั้งยังเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูตผี ปีศาจทั้งปวง (ในคัมภีร์เทวภูมิ กล่าวไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญบารมี มาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ) นอกจากนี้ หน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา, ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น 

ในคัมภีร์โบราณ ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดหวัง ความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูป ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร


การกราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณ 

ให้ใช้ธูป 9 ดอก และ กุหลาบแดง 9 ดอก 
ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์

ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชาชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี
 ข้อมูลจาก
watjulamanee.com
Wikipedia.org