แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระผู้เป็นที่เคารพเลื่อมใสอย่างมากของชาวจังหวัดภูเก็ต
21 ตุลาคม 2564    3,445

หลวงพ่อแช่ม หรือ พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี

เกิดเมื่อปีกุน พ.ศ. 2370 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และ ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอาพาธเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2451 ในวัดไชยธารารามหรือวัดฉลอง เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม ให้กราบไหว้บูชา ที่วิหาร ซึ่งเป็นมณฑปทรงจตุรมุข และที่ กุฎิจำลองหลวงพ่อแช่ม เรือนไม้ทรงไทยยกพื้นสูง

หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง

รูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม

 

ตามประวัติ คือ เมื่อปี พ.ศ. 2419 เกิดการจลาจลขึ้นในเมืองภูเก็ตจากฝีมือของกลุ่มอั้งยี่กรรมกรขุดแร่ดีบุกชาวจีน ลูกศิษย์ของหลวงพ่อแช่มรวมกลุ่มกันสู้เพื่อปกป้องหลวงพ่อแช่ม และขอผ้าประเจียดจากท่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ต่อมาเมื่อรบชนะพวกจีน ชาวเมืองภูเก็ตเชื่อว่าเพราะท่านพระครูวัดฉลองมีอิทธิฤทธิ์ในทางวิทยาคม จึงนับถือกันว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์สำคัญ

หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง

ปี พ.ศ. 2420 ทางการปราบปรามจีนอั้งยี่แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ หลวงพ่อแช่มเป็น พระครูสังฆปาโมกข์เมืองภูเก็ต สมณศักดิ์ที่ "พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี" และได้พระราชทานนามวัดฉลองใหม่ว่า "วัดไชยธาราราม"

ในวิหารพ่อท่านเจ้าวัด อดีตเรียกว่า วิหารพ่อท่านนอก ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นสมัยเจ้าอาวาสวัดฉลององค์แรก คือ พ่อท่านเฒ่า ผู้เป็นอาจารย์วิปัสนาของหลวงพ่อแช่ม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัสดุสัมฤทธิ์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ หน้าตักกว้าง 0.93 เมตร องค์พระสูง 1.78 เมตร ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหาร

หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง

พ่อท่านเจ้าวัด

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมี พระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา

พระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทยบารมีประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

 


ข้อมูลอ้างอิงจาก th.wikipedia.org