พระทองคำ.พระกริ่ง๖รอบภปร.ปี2542(พิมพ์ใหญ่)

ราคา / สถานะ :
ขายแล้ว
ชื่อร้าน พระทองคำผู้ชนะสิบทิศ
ประเภทร้าน SHOP
เบอร์โทร 0642070079
Line ID 0642070079t
จำนวนผู้ชม 82
ดูพระทั้งหมดในร้านค้า
ข้อควรระวัง ในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์

ต้องตรวจสอบพระ และ ตกลงเงื่อนไขการรับประกัน ให้เรียบร้อย

หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อน
แนะนำให้นัดดูองค์จริง

ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ
ร้อยเอ็ด 20 กันยายน 2565 14:22 PM
ชื่อพระ :

พระทองคำ.พระกริ่ง๖รอบภปร.ปี2542(พิมพ์ใหญ่)


รายละเอียดพระ :

พระกริ่ง ๖ รอบ ภปร.เนื้อทองคำ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2542 (พิมพ์ใหญ่)

พระกริ่งทองคำ14.96หนักกรัม
กริ่งดัง

พระกริ่ง ๖ รอบ ภปร.พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคลเนื้อทองคำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2542 (พิมพ์ใหญ่)พิธีใหญ่


ราชินีเสด็จฯเททอง และพิธีพุทธาภิเษก โดยสมเด็จญาณสังวร พร้อมสมเด็จพระราชาคณะและเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ ณ อุโบสถวัดพระแก้ว

เนื่อง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๔๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธรูป และพระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสดังกล่าว รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระ ราชทานนามโครงการฯ นี้ว่า “พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล”หมายถึง พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในโอกาสอันเป็นมงคลฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ แห่งพระมหาราชที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯแทนพระองค์ในพระราชพิธีเททองหล่อพระ พุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล ชนิดพระบูชา และพระกริ่ง ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ เวลาฤกษ์ ๑๘.๑๙ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงจุดเทียนชัย พร้อมสมเด็จพระราชาคณะและเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

3.เพื่อ จัดสร้างพระบูชา พระเครื่อง สืบเนื่องต่อพระพุทธศาสนา และบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้นำไปสักการะบูชาตามประเพณีแต่โบราณกาล

4.เพื่อเป็นการนำได้รายได้ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

พิธีการจัดสร้าง

เพื่อให้การจัดสร้างพระตามโครงการฯ ได้มีความสมบูรณ์พร้อมตามวัตถุประสงค์ การจัดสร้างพระครั้งนี้จึงกำหนดหลักการประกอบด้วย

- ความถูกต้องในพิธีแต่โบราณ

- ความสมบูรณ์พร้อมของมวลสาร ทองชนวนโลหะ ที่นำมาจัดสร้างพระในโครงการฯ

- รูปแบบที่งดงาม

จากหลักการข้างต้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จึงได้กำหนดพิธีการให้มี 3 พิธี ด้วยกัน ก็เพื่อจักได้ถูกต้องสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์ตามตำราแต่โบราณ ซึ่งสืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนพรัต พระอาจารย์ของพระนเรศวรมหาราช

1.พิธีพุทธาภิเษกมวลสารพระเนื้อผงและจารแผ่นพระยันต์

พิธี แรกได้จัดขึ้น ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2540 สำหรับวัสดุมวลสารทั้งที่เป็นผงและโลหะนั้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 รูป รวม 684 รูป ส่งมวลสารต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดสร้างมาให้ การจัดพิธีครั้งแรก ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม นั้น ก็เพื่อให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์และมหิทธานุภาพ ดังเช่นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ได้สร้างพระผงขึ้นและนับเนื่องเป็นหนึ่งในจักรพรรดิของพระเครื่องในชุดเบญจภาคี

2.พิธีเททองและพุทธาภิเษกทองชนวนโลหะ

พิธีที่สอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททอง และทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2541 เวลาพระฤกษ์ 18.19 น. และในการนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้ นำแผ่นทองคำ นาก และเงิน ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงอธิฐานจิต ทรงเจิม และทรงพระสุหร่าย เพื่อนำมาหล่อหลอมจัดสร้างเป็นองค์พระในโครงการฯ นี้ สำหรับ ทองชนวนโลหะที่นำมาจัดสร้างในโครงการ นี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการนำแผ่นทอง เงิน และทองแดง ถวายแด่พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 วัดๆ ละ 3 แผ่น และเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธี รวมเป็นจำนวน 2,599 แผ่น ซึ่งได้จารแผ่นพระยันต์เพื่อพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ อย่างถูกต้องตามพิธีโบราณอีกด้วย

3.พิธีมหาพุทธาภิเษกและการพิธีชัยมังคลาภิเษก

กำหนดเป็นพิธีที่สาม เมื่อการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่อง "พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล" และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในราวเดือนพฤศจิกายน 2541 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จะได้นำความขึ้นการบบังคมทูลเชิญเสด็จต่อไป

น้ำหนัก14.96กรัม

(รับประกันพระแท้ทองคำแท้ตามหลักสากล)

#รับเช่าพระทองคำ-#รับซื้อพระทองคำ-#ให้เช่าพระทองคำ
#พระทองคำผู้ชนะสิบทิศชื่อนี้มีแต่ทอง

ติอต่อโทร #0642070079

ในกรุงเทพ-ปริมณฑลมีบริการส่งถึงท่านครับ

ชมพระเพิ่มเติม
ร้านพระทองคำผู้ชนะสิบทิศ

https://www.thaprachan.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8

ติดต่อช่องทาง LINE

https://line.me/ti/p/2gE-bSAL7K

GRIP BY P PRO TIRE

เราคัดสรร พระเด่น พระดี ระดับคุณภาพ มากกว่า 100,00 รายการมารวมไว้ ที่นี่!!

พระเครื่องในร้าน
พระเครื่องที่คล้ายกัน

แม็กกาซีนพระ เรารวมสาระความรู้ และ บทความเกี่ยวกับพระที่น่าสนใจ