พระทองคำ.สมเด็จพระญาณสังวรรุ่นแรกปี2531(จิ๋ว)

ราคา / สถานะ :
20,500
ชื่อร้าน พระทองคำผู้ชนะสิบทิศ
ประเภทร้าน SHOP
เบอร์โทร 0642070079
Line ID 0642070079t
จำนวนผู้ชม 135
ดูพระทั้งหมดในร้านค้า
ข้อควรระวัง ในการเช่าพระผ่านเว็ปไซต์

ต้องตรวจสอบพระ และ ตกลงเงื่อนไขการรับประกัน ให้เรียบร้อย

หากไม่เคยติดต่อ หรือรู้จักผู้ให้เช่ามาก่อน
แนะนำให้นัดดูองค์จริง

ทางเวปเป็นสื่อกลาง ไม่มีส่วนในการเช่าพระ
ร้อยเอ็ด 30 กันยายน 2565 11:37 AM
ชื่อพระ :

พระทองคำ.สมเด็จพระญาณสังวรรุ่นแรกปี2531(จิ๋ว)


รายละเอียดพระ :

#รุ่นนิยม
รูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นแรก ปี 2531 เนื้อทองคำ (พิมจิ๋ว)

พระทองคำ4.03กรัม
พร้อมกล่อง

รูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นแรก ปี 2531 เนื้อทองคำ (พิมจิ๋ว)

-สมเด็จพระญาณสังวร ประธานอนุญาตสร้าง สำหรับมูลนิธิเพื่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รูปหล่อลอยองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นแรก ปี 2531 เนื้อทองคำหายากมากครับ สุดยอดพระรูปเหมือนรุ่นแรก ที่ได้รับการยอมรับ พิธีใหญ่ และเป็นที่นิยมสะสมของวงการมากที่สุด ใต้ฐานอุดเส้นพระเกสาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ประวัติการจัดสร้าง

สมเด็จพระญาณสังวร ประธานอนุญาตสร้าง สำหรับมูลนิธิเพื่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ที่มา : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เริ่มเปิดดำเนินการมางานแพทย์แก่ประชาชนเนื่องในวาระมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 5รอ (5 ธันวาคม 2530)มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากจนเกินกำลังงบประมาณที่โรงพยาบาลได้รับจากทางราชการมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งอื่นอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชอนุญาตให้มหาวิทยาลัยและมูลนิธิฯจัดสร้างรูปเหมือนลอยองค์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้บรรดาศิษย์และผู้ที่เคารพเลื่อมใสมีไว้สักการะบูชาและนำเงินรายได้จากการนี้ให้มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งในด้านวิชาการแพทย์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย
ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย รองประธานกรรมการ
ฯพณฯ ประมวล สภาวสุ กรรมการ
ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น กรรมการ
ศาสตราจารย์พนัส สิมะเสถียร กรรมการ
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ กรรมการ
นายสวัสดิ์ โชติพานิช กรรมการ
ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการ
ศาสตราจารย์สุธี นาทวรทัต กรรมการ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงอัมพร สุคนธมาน กรรมการ
นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการ
ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี กรรมการและผู้จัดการ
นางสาววนิดา ปิยะมาดา กรรมการและเหรัญญิก
นายชัยวัฒน์ เกตุปรีชาสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
นายโชว์ อุบลวัตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ได้มอบให้นายสวัสดิ์ โชติพานิช ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการดำเนินการจัดสร้างรูปเหมือนลอยองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

นายสวัสดิ์ โชติพานิช ได้ตั้งคณะดำเนินงานขึ้น ประกอบด้วย
1.นายประมาณ ซันซื่อ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
2.ร.อ.สุวิทย์ ทัดพิทักษ์กุล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
3.นายประสงค์ อิฐรัตน์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค5
4.นายชัยวัฒน์ เกตุปรีชาสวัสดิ์ อัยการพิเษกฝ่ายคดีแพ่ง
5.นายสมชาย พงษ์ธา รองอธิบดีกรมบังคับคดี
6.นายเจียม เสาวภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ต่อสุวรรณ คณะสถาปัตย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการสร้างรูปหล่อเหมือนลอยองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่านสวัสดิ์ โชติพานิช ประธานคณะกรรมการจัดสร้าง ได้มีปณิธานแน่วแน่จะจัดทำให้ดีที่สุด การออกแบบรูปลักษณ์ของรูปหล่อก็พิถีพิถันเป็นพิเศษ ทั้งในด้านความสวยงามและสมจริง จากสถาปนิกและช่างแกะแบบผู้เชี่ยวชาญ การหล่อแต่ละครั้งก็พิถีพิถันตามแบบโบราณ เลือกเฉพาะกาลเวลาที่เป็นฤกษ์งามยามดีถือวันเวลาอันเป็นศุภมงคล ประกอบด้วยเทวดา ดาวพระเคราะห์โคจรเข้าครองตำแหน่งที่เข้มแข็งหรือวันที่ตรงกับดิถีหรือกาลโยคมงคลทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยความตั้งใจว่า เมื่อมูลนิธิฯได้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วย ท่านผู้บริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลฯ ก็จะได้ทั้งกุศลและรูปหล่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่เป็นวัตถุมหามงคลไว้เคารพสักการะเป็นการตอบแทนและเพื่อที่จะให้รูปหล่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นวัตถุมงคลที่มีค่ายิ่ง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงจารอักขระมงคลตามแบบโบราณในแผ่นทองคำ ในวันอาสาฬหบูชาที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2531 เพื่อใช้หล่อพระรูปเหมือนและทางคณะกรรมการได้นำเส้นพระเกศาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช บรรจุไว้ภายในรูปหล่อทองคำทุกองค์ด้วย

หลังจากได้ดำเนินการจัดสร้างเสร็จแล้ว ต่อมาในวันที่ 15 ธันวาคม 2531 เวลา14:09น. ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ.1350 อันเป็นดิถีมหาสิทธิโชคและได้ฤกษ์มหามงคล ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตาทำพิธีอธิษฐานจิตเพียงองค์เดียว ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้นั่งบริกรรมอยู่เป็นเวลา 1ชั่วโมง 35 นาที นานที่สุด เท่าที่เคยปรากฏมา

กล่าวถึงในแง่พระเครื่องและวัตถุมงคลของสมเด็จพระญาณสังวรแล้ว นับว่ารูปหล่อรุ่นแรกรุ่นนี้มีความสมบรณ์ในด้านต่างๆที่สุด ทั้งวัตถุประสงค์ ผู้สร้าง พิธีกรรม อย่างยากที่จะหาพระรุ่นใดในยุคหลังนี้ที่พิถีพิถันแบบโบราณทุกขั้นตอน เรื่องของความสวยงามเหมือนจริง วงการให้การยอมรับว่าเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรที่สุด อนาคตพระรูปหล่อรุ่นแรกจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นหลักมาตรฐานของวัตถุมงคลในชุดสมเด็จพระสังฆราชอย่างแน่นอน

น้ำหนัก4.03กรัม

(รับประกันพระแท้ทองคำแท้ตามหลักสากล)

#รับเช่าพระทองคำ-#รับซื้อพระทองคำ-#ให้เช่าพระทองคำ
#พระทองคำผู้ชนะสิบทิศชื่อนี้มีแต่ทอง

ติอต่อโทร #0642070079

ในกรุงเทพ-ปริมณฑลมีบริการส่งถึงท่านครับ

ชมพระเพิ่มเติม
ร้านพระทองคำผู้ชนะสิบทิศ

https://www.thaprachan.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8

ติดต่อช่องทาง LINE

https://line.me/ti/p/2gE-bSAL7K

GRIP BY P PRO TIRE

เราคัดสรร พระเด่น พระดี ระดับคุณภาพ มากกว่า 100,00 รายการมารวมไว้ ที่นี่!!

พระเครื่องในร้าน
พระเครื่องที่คล้ายกัน

แม็กกาซีนพระ เรารวมสาระความรู้ และ บทความเกี่ยวกับพระที่น่าสนใจ