แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

เหรียญไข่ปลาเล็ก หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อเงิน
23 เมษายน 2563    141

เหรียญไข่ปลาเล็กหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อเงิน

โดย  ศาล มรดกไทย
 

หลังจากที่พระครูวิสัยโสภณ (ทิม) วัดช้างให้ ท่านได้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดในรูปแบบเหรียญขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 ที่เรียกว่า เหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นแรก และได้รับความนิยมมีประชาชนร่วมทําบุญกับพระอาจารย์ทิมและรับเหรียญรุ่นแรกไปเป็นจํานวนมาก ซึ่งด้วยรูปแบบที่พกพาง่าย สามารถบูชาคล้องคอได้ทันที ทําให้ต่างประสบกับความอัศจรรย์ในพุทธคุณบารมีขององค์หลวงพ่อทวด

หลวงพ่อทวด

และเมื่อเหรียญรุ่นแรกได้หมดลงไปจากวัดอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2501 ทําให้ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อทวดที่วัดช้างให้ ต่างต้องการวัตถุมงคลของท่านไปคุ้มครอง พระอาจารย์ทิมท่านจึงได้สร้างเหรียญขึ้นเป็นรุ่นที่สอง เมื่อปีพ.ศ.2509 ในรูปแบบเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อทวด โดยให้ขอบเหรียญเป็นรูปไข่ปลาล้อมรอบด้านหลัง เป็นรูปพระอาจารย์ทิม เช่นเดียวกับเหรียญรุ่นแรก ซึ่งมีเนื้อทองคํา เงิน ทองแดงรมดํากับไม่ได้รมดําและเนื้ออัลปาก้า


สําหรับเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นสองเนื้อเงิน ตามรูปหน้าปกพระเครื่องล้ำค่าฉบับนี้ เป็นเหรียญบล็อคไข่ปลาเล็ก หลังพุฒย้อยยาว ซึ่งเป็นบล็อคเดียวกับเนื้อทองคํา ที่ได้นํารูปตัวอย่างมาให้ชม ที่สังเกตุง่ายๆ ขอบของเหรียญจะเป็นขอบเลื่อย เช่นเดียวกับเหรียญเนื้อทองคําและตามบล็อคแม่พิมพ์รัดประคตของหลวงพ่อทวดจะมีลักษณะแบนและเม็ดนัยตาจะเล็กๆ คมๆ แบบเดียวกับเหรียญเนื้อทองคํา
 

หลวงพ่อทวด

ด้วยความที่มีจํานวนน้อยและหาได้ยากเช่นเดียวกับเนื้อทองคํา ทําให้นานๆ จะพบเจอเหรียญเนื้อเงินแท้ๆ สักเหรียญ นับเป็นโอกาสอันดีของท่านผู้อ่านที่ได้ชมเหรียญแท้หายากหนึ่งในสุดยอดของเหรียญหลวงพ่อทวด และด้วยบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทวด ที่จะดลบันดาลให้ผู้ที่ศรัทธานับถือท่านต่างแคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสําเร็จในกิจการงานอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 8 ฉบับ 86 ตุลาคม 2552 หน้า 22