แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

เหรียญทรงผนวช ร. 9 ปี 2550 ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
28 ตุลาคม 2563    176

เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550


ปกฉบับนี้ขอนําสิ่งมงคลสุดล้ำค่า มาเสนอท่านผู้อ่านคือ “เหรียญ ทรงผนวช ปี 2550 เนื้อทองคํา” โอกาส
ในการจัดสร้าง สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง โดยในครั้งนี้ได้สร้างพระพุทธรูป ภ.ป.ร. และเหรียญทรงผนวช
แบบอย่างเหมือนเหรียญรุ่นแรก ที่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2508 รูปแบบด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์
ขณะทรงพระผนวช ด้านหลังเป็นรูปพระเจดีย์ทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่ภาย
ในวัดบวรนิเวศวิหาร
 

ฉบับ 171 พฤศจิกายน 2559 จากปกล้ำค่า เหรียญ ทรงผนวช ปี 2550 เนื้อทองคํา หน้า 3

เหรียญที่นํามาโชว์ในครั้งนี้ เป็นเนื้อทองคํา ขนาด 3 เซนติเมตร น้ําหนัก 25 กรัม จํานวนสร้าง 2,500 เหรียญ
มอบให้กับผู้ที่บริจาคบูชาราคาเหรียญละ 40,000 บาท ในสมัยนั้น


ปัจจุบันได้รับความนิยม มีสนนราคาสูง ด้วยเป็นที่ระลึกถึงพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยทุกคน ทั้งยังได้รับการปลุกเสกจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก โดยมีพระเกจิอาจารย์ทั่วเมืองไทยมาร่วมในพิธีเป็นจํานวนมาก และยังเป็นเหรียญที่สร้างน้อย มีความงดงาม
 

พิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550 ด้วย ความเป็นมงคลสูงสุดนับเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่า ล้ําค่าหาที่สุดมิได้

 

ฉบับ 171 พฤศจิกายน 2559 จากปกล้ำค่า กล่อง เหรียญ ทรงผนวช ปี 2550

 

เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณสา นคร

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 15 ฉบับ 171 พฤศจิกายน 2559 หน้า 36