แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

พระปิดตา เนื้อดินผสมผง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
11 มิถุนายน 2563    67

พระปิดตา เนื้อดินผสมผง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

โดย เชน สงขลา

 

ฉบับ 94 พระล้ำค่าน่าใช้ พระปิดตาเนื้อดินผสมผง หลวงพ่อเงิน หน้า 33

 

พระเครื่องพิมพ์ปิดตาของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เป็นพระที่สร้างขึ้นด้วยเนื้อดินผสมผง โดยหลวงพ่อหอม เจ้าอาวาสวัดหลวง ตําบลท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ซึ่งท่านเป็นพระคู่สวดกับหลวงพ่อเงิน และมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันพอสมควร ได้เป็นธุระในการสร้างพระเนื้อดินขึ้น ส่วนผงพุทธคุณที่นํามาผสมเพื่อสร้างพระตามประวัติหลวงพ่อเงินท่านเป็นผู้ทําขึ้น และรวบรวมไปให้หลวงพ่อหอมนําไปผสมเนื้อพระ

หลังจากสร้างพระเสร็จเรียบร้อย หลวงพ่อหอม จึงได้นําพระเครื่องทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาถวายแก่หลวงพ่อเงิน เพื่อปลุกเสก เมื่อท่านได้ทําพิธีบริกรรมปลุกเสกลงดีแล้ว ส่วนหนึ่งท่านได้นําให้หลวงพ่อหอมกลับไปบรรจุกรุที่วัดหลวง นอกจากนั้นพระส่วนอื่นๆ หลวงพ่อเงินท่านได้ส่งให้นําไปบรรจุไว้ที่วัดต่างๆ เช่น วัดคงคาราม ต.บางคลาน, วัดหนองคง ต.ท่ามะไฟ, วัดโพทะเล ต.โพทะเล, วัดบ้านตาล ต.บ้านตาล, วัดช้าง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เหลือนอกจากนั้น ท่านได้นํามาบรรจุไว้ที่วิหาร และเจดีย์หน้าพระอุโบสถ วัดบางคลาน และได้สั่งไว้ว่า “ถ้ามีความจําเป็นจะก่อสร้างสิ่งใด ก็อนุญาตให้ขุดขึ้นมาเพื่อนํามาเปิดทําบุญหาเงินมาก่อสร้างได้”

ครั้นกาลต่อมาในสมัย พระครูพิบูลธรรมเวท (เปรื่อง) เจ้าอาวาสวัดบางคลาน ในขณะนั้น (ประมาณ ปี 2513) ท่านได้พิจารณาเห็นว่าพระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งหลวงพ่อเงินได้สร้างไว้นั้น ได้ชํารุดทรุดโทรมลงมากยากที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้คงเดิมได้ จึงคิดที่จะสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ และต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์ จึงจําเป็นที่จะต้องขยายพื้นที่ ทําให้จําเป็นที่ต้องขุดพระเจดีย์องค์หน้าพระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งหลวงพ่อเงินท่านได้บรรจุพระเอาไว้ หลังจากได้รื้อพระเจดีย์ออก สิ่งที่พบข้างในนั้นพบขุมทรัพย์มากมายที่หลวงพ่อเงินท่านได้บรรจุเอาไว้อันได้แก่ เครื่องเงิน, ทอง, ของโบราณ รวมทั้งตําราอักขระเลขยันต์ คาถาอาคม บาตร บรรจุน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งยังปรากฏน้ำเต็มบาตรเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้ขุดพบยิ่งนัก นอกจากนั้นก็ปรากฏพบพระพิมพ์ต่างๆ มากมายเป็นพระเนื้อดินดังที่ได้กล่าวมามีมากมาย หลายพิมพ์ ได้แก่

1. พระสมเด็จพิมพ์พระเจ้า 5 พระองค์
2. พระพิมพ์สมเด็จ
3. พระสมเด็จพิมพ์คะแนน
4. พระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่
5. พระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก
6. พระปิดตาขนาดเล็ก
7. พระลีลา

นอกจากนั้นแล้วยังพบเหรียญจอบเล็กจํานวน 98 องค์ และเป็นพิมพ์เหรียญจอบเล็กแต่เป็นเนื้อผงอีกกว่า 500 องค์

สําหรับพระเนื้อดินนั้น พิมพ์พระเจ้า 5 พระองค์ และพิมพ์สมเด็จได้รับความนิยมมานานแล้ว ต่างจากพิมพ์อื่นๆ ที่หาชมได้ยากโดยเฉพาะพิมพ์พระปิดตานานๆ จะปรากฏออกมาให้เห็นสักครั้ง จึงทําให้ผู้ที่ยังไม่รู้เล่นสับสนกันมากจึงอยากนํามาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน

พระเนื้อดินของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานชุดนี้ เป็นที่ยอมรับกันในวงการนักนิยมพระเครื่องว่าเป็นพระของท่านแน่นอน ด้วยทั้งหลักฐานจากประวัติและเหตุการณ์ ในการขุดค้นพบ จึงถือเป็นพระชุดหนึ่งที่น่าใช้บูชายิ่งอีกทั้งสนนราคายังไม่สูงมาก เหมือนกับพระรูปหล่อหรือเหรียญหล่อของท่าน แต่พุทธคุณเข้มข้นแบบเดียวกัน เพราะเป็นพระที่ท่านสร้างและปลุกเสกเหมือนกัน

 

ฉบับ 94 พระล้ำค่าน่าใช้ พระปิดตาเนื้อดำ หลวงพ่อเงิน หน้า 33

 

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 8 ฉบับ 94 มิถุนายน 2553 หน้า 33