แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

สักการะรอยพระพุทธบาท ที่ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี | ปูชนียสถานสำคัญอันเลื่องชื่อ ที่เชื่อกันมาว่า เป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินประทับรอยไว้ด้วยพระองค์เอง
12 มิถุนายน 2563    108

วัดที่สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2167 ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

สักการะรอยพระพุทธบาทที่ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

►ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร

วัดสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2167 ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีปูชนียสถานสำคัญอันเลื่องชื่อ คือ รอยพระพุทธบาท ลักษณะเป็นรอยเท้าคนขนาดใหญ่ เหยียบประทับลงบนพื้นศิลา เชื่อกันมาว่า เป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินประทับรอยไว้ด้วยพระองค์เอง


รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท ขนาดความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ที่ประทับบนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี เป็นรอยพระบาทตามลักษณะ 108 ประการ เหนือศิลาก่อเป็นขอบไว้ เป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย หุ้มทองคำประดับเพชรพลอย 
พระเจ้าทรงธรรม จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปยอดเดี่ยวครอบไว้ กำหนดเป็นพุทธเจดีย์ และสร้างอารามวัตถุอื่นๆ  และมีการต่อเติมกันอีกหลายสมัย

พระมณฑป

พระมณฑป
เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบเครื่องยอดรูปปราสาท 7 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบสีเขียว ผนังด้านนอกปิดทองประดับกระจก บานประตูเป็นงานประดับมุกชั้นเยี่ยมของเมืองไทย พื้นภายในปูด้วยเสื่อเงินสาน

วัดพระพุทธบาท
ทางขึ้นสู่พระมณฑป เป็นบันไดนาคสามสาย หมายถึง บันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้ว ที่ทอดลงจากสวรรค์ หัวนาค 5 เศียรที่เชิงบันไดหล่อด้วยทองสำริด รอบมณฑป เชิงบันไดนาคมีศาลาเปลื้องพระภูษา สำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ก่อนขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท ในศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก

วัดพระพุทธบาท
บริเวณพระมณฑปรายรอบด้วย พระอุโบสถและพระวิหารศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มี วิหารจีน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท (วิหารหลวง) สำหรับเก็บรวบรวมศิลปวัตถุอันมีค่า กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้ชมโบราณสถานและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

วัดพระพุทธบาท

ข้อมูลจาก
www.wikipedia.org
www.m-culture.go.th
https://thai.tourismthailand.org