แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

เที่ยวชมภูเขาทอง ไหว้หลวงพ่อดวงดี ที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจุดเด่นคือ พระบรมบรรพต
5 มีนาคม 2563    346

วัดสระเกศ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจุดเด่นคือ พระบรมบรรพต

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.ศ. 2325 


ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้างพระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง ทรงกำหนดให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่สำเร็จในรัชกาล เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พระระเบียงรอบพระอุโบสถ มีพระเจดีย์รายรอบ ภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันอยู่เต็มพระระเบียงทั้ง 4 ด้าน มีจำนวนทั้งหมด 163 องค์ ประดิษฐานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

 

พระประธานปางสมาธิ 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ เป็นพระปั้นปิดทองปางสมาธิที่ใหญ่โต พร้อมด้วยความงามสมพุทธลักษณะองค์หนึ่งในกรุงเทพมหานคร เล่ากันมาว่าปั้นหุ้มพระประธานองค์เดิมของวัดซึ่งดูเล็กเกินไปไม่สมกับความใหญ่โตของพระอุโบสถ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วมาทำการปฏิสังขรณ์เขียนใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 7 ที่ฝาผนังด้านใน สองด้านเบื้องล่างเป็นภาพทศชาติ ด้านบนเป็นภาพเทวดาและท้าวจตุโลกบาล ด้านหน้าเป็นภาพมารวิชัย ส่วนด้านหลังพระประธานเป็นภาพไตรภูมิ คือสวรรค์ มนุษย์ และนรก

 

หลวงพ่อดวงดี หรือ พระพุทธมงคลบรรมบรรพต

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ประดิษฐานอยู่ในศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หล่อขึ้นจากแผ่นดวงมหาโภคทรัพย์ที่บรรจุอยู่บนยอดบรมบรรพต ภูเขาทอง พระเศียรหล่อด้วยทองคำ บรรจุเพชร และพระบรมสารีริกธาตุ  
มีความเชื่อว่า หากใครที่มีโอกาสสักการะจะประสบแต่ความโชคดี ขจัดเคราะห์และเกิดสิริมงคล

 
พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร

พระพุทธรูปยืนศิลปะสมัยสุโขทัยตอนต้น อายุกว่า 700 ปี เป็นพระพุทธรูปยืน ที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพฯ โดยมีความสูง 10.75 เมตร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร      

พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพตภูเขาทอง
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

การขึ้นไปกราบนมัสการ ให้เดินขึ้นไปตามบันไดเวียน ซึ่งมีอยู่ทั้งสองด้าน คือ ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ซึ่งบันไดแต่ละด้านมี 344 ขั้น 
เมื่อขึ้นไปบนพระบรมบรรพตภูเขาทองแห่งนี้ นอกจากจะได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงามของกรุงเทพมหานครได้รอบทิศอีกด้วย

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


วัดสระเกศ ตั้งอยู่ที่ ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
เปิด 7.30 - 19.00 น. การเดินทางไปวัดสระเกศ ไม่ยากเลยครับ
ถ้ามาจากสนามหลวง เข้าถนนราชดำเนินนอก จะเห็นภูเขาทองเด่นชัด เมื่ออยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ หรือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แต่ทางเข้าของวัดจริงๆ แล้วจะอยู่ทางถนนจักรพรรดิพงษ์ 
โดยสารรถประจำทาง ให้ลงป้ายจอดรถเกือบจะหน้าวัดทั้งสองฝั่ง สังเกตป้ายวัดสระเกศ หรือโรงเรียนวัดสระเกศ สำหรับรถส่วนตัว จะมีลานจอดในวัด สะดวกและฟรี

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


ข้อมูลวัด 
Website www.watsrakesa.com
Facebook www.facebook.com/watsraket


ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia