แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จังหวัดนครสวรรค์ : เหรียญอายุยืน (เต็มองค์)
29 กรกฎาคม 2563    262

เหรียญอายุยืน (เต็มองค์) หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จังหวัดนครสวรรค์


พระเกจิอาจารย์ทั่วทั้งเมืองไทยหลายๆ องค์ที่เป็นที่เคารพนับถือและท่านมีร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นที่พึ่งให้ศิษย์กราบไหว้มาอย่างยาวนานมีอายุยืนยาว เช่นหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ท่านมีอายุเกินหนึ่งร้อยปี แต่พระอาจารย์ที่เป็นที่ศรัทธาของชาวไทยและได้รับการยอมรับว่าท่านมีอายุยืนที่สุดต้องยกให้ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เพราะท่านมีอายุถึง 128 ปี แถมหลวงปู่ได้สร้างและปลุกเสกพระเครื่องอันเป็นที่นิยมร่ำลือว่ามี พุทธคุณสูง เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลพระเครื่องล้ำค่าของเมืองไทย ที่ควรสะสมบูชาอย่างยิ่ง

หลวงปู่สีท่านเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ เกิดที่บ้านหนองฮะ ตําบลหนองฮะ อําเภอรัตนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน ปี พ.ศ.2392 ตรงกับปลายยุคสมัยรัชกาลที่ 3 ครองราชย์ ครอบครัวของท่านต้องย้ายถิ่นที่อยู่บ่อยครั้งด้วยบิดาท่านเป็นพรานป่า จนเมื่ออายุได้ 11 ปี บิดาได้นํามาฝากฝังให้อยู่กับพระอาจารย์อินทร์ เพื่อร่ำเรียนและได้ติดตามพระอาจารย์อินทร์เดินธุดงค์มาที่เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร โดยพระอาจารย์อินทร์ท่านเป็นสหธรรมิกกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ท่านจึงนําเด็กชาย (หลวงปู่สี) มาอยู่กับสมเด็จโตที่วัดระฆัง นับเป็นการเริ่มต้นศึกษาวิชาการเขียนอ่านทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี อย่างจริงจังนับแต่นั้นมา

หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จังหวัดนครสวรรค์

จนเมื่อท่านมีอายุได้ 15 ปี ในปี พ.ศ.2407 จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่รับใช้สมเด็จโต รวมถึงร่ำเรียนวิชาการเขียนอักขระขอม ทําผงพุทธคุณต่างๆ จากสมเด็จโตจนท่านมีความเชี่ยวชาญในวิชาอาคมตั้งแต่ยังเป็นสามเณร ท่านอยู่ที่วัดระฆังจนมีอายุได้ 18 ปี ด้วยความคิดถึงบิดามารดา ท่านจึงลาสมเด็จโตเดินทางกลับมาที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเยี่ยมเขียนบิดามารดา

เมื่อมาพบว่าทางครอบครัวต้องยากลําบากท่านจึงได้สึกออกมาช่วยบิดามารดาหาเลี้ยงครอบครัว จนเมื่อเป็นหนุ่มถึงวัยเกณฑ์ทหาร ท่านจึงสมัครเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารที่มีความกล้าหาญในการรบและมีความเชี่ยวชาญในวิชาอาคมควบคู่ไปด้วย จึงเป็นที่ไว้วางใจของนายทหารระดับสูงทําให้ท่านได้เลื่อนขั้นเรื่อยมา ด้วยความที่ท่านเคยบวชเรียนเป็นสามเณรทั้งยังมีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านเบื่อหน่ายทางโลก

ในปี พ.ศ.2431 ท่านมีอายุได้ 39 ปี ได้ลาออกจากหน้าที่ทางราชการเดินทางมาเยี่ยมญาติที่จังหวัดสระบุรี เมื่อปรึกษากับญาติดีแล้ว ท่านจึงบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ที่วัดบ้านเส้า อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีพระครธรรมขันธ์สุนทร เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ฉนทสิริ” หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไม่นาน จึงได้เดินธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาวิชาเพิ่มเติม ท่านขึ้นไปถึงภาคเหนือเลยข้ามไปยังประเทศพม่า ได้รู้จักพระเกจิอาจาย์ที่ร่วมธุดงค์จนมีความสนิท สนมกันเช่น หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ฯลฯ ผ่านไปเกือบสิบปีที่ท่านธุดงค์ไปตามป่าเขาสถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกจิตสมาธิและร่ำเรียนวิชาเพิ่มเติมจากพระเกจิอาจารย์อีกหลายๆ รูป

หลวงปู่สี ท่านจึงได้เดินทางกลับบ้านเกิดมาอยู่ประจําที่วัดอีสานหมกเต่า โดยท่านอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลานานจนถึงปี พ.ศ.2485 ท่านมีอายุได้ 93 ปี แล้ว จึงได้เดินทางมาอยู่ที่วัดหนองเหมือดแอ่ บ้านหนองลุมพุก ตําบลหนองเรือ อําเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดหนองบัวลําภู)

ก่อนหน้านั้นหลวงปู่สียังมักจะออกเดินธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆ ด้วยความที่ร่างกายท่านแข็งแรง ทําให้ท่านได้พบเจอพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์และได้มาขอคําแนะนําทางธรรมจากหลวงปู่สีหลายๆ รูป จนนับถือว่าหลวงปู่เป็นพระอาจารย์ ได้แก่ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง, หลวงปู่บุดดา ถาวโร, หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค, หลวงพ่อฤาษีลิงดํา วัดท่าซุง, หลวงพ่อทบ วัดชนแดน ฯลฯ

เมื่อครั้งที่หลวงปู่สีท่านเดินธุดงค์ ศึกษาวิชาท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับพระครูเทพโลกอุดร ทําให้หลวงปู่สีได้รู้จักกับปู่โทน หลําแพร (ภายหลังสึกจากพระมาเป็นฆราวาส) มีความสนิทสนมกันมากและปู่โทน ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่สีดัง เช่นศิษย์ผู้พี่ โดยปู่โทน หลําแพร ท่านมีศิษย์ที่เป็นพระสงฆ์ที่มาเรียนวิชากับท่านหลายๆ รูป หนึ่งในนั้นคือพระอาจารย์สมบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำบุญนาค (ก่อนหน้านั้นตั้งเป็นสํานักสงฆ์) อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพระอาจารย์สมบูรณ์มาปรึกษาปู่โทนถึงการที่อยากจะสร้างสํานักสงฆ์ให้เป็นวัด ปู่โทนจึงแนะนําให้ไปนิมนต์หลวงปู่สี มาช่วยเป็นที่พึ่งในการสร้างวัด พระอาจารย์สมบูรณ์จึงเดินทางไปนิมนต์หลวงปู่สีที่วัดหนองเหมือดแอ่ เมื่อปี พ.ศ.2512 โดยหลวงปู่สีท่านยินดีและรับนิมนต์เดินทางมาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคตั้งแต่นั้นมา

ตลอดเวลาท่านช่วยพระอาจารย์สมบูรณ์ในการสร้างวัด เป็นที่พึ่งให้ศิษย์ที่เดินทางมากราบไหว้ จนทําให้สํานักสงฆก่อสร้างขยายอาณาเขตและเป็นวัดเขาถ้ำบุญนาคจนถึงปัจจุบันนี้ หลวงปู่สีอยู่ที่วัดแห่งนี้ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.2520 วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ สิริอายุ ได้ 128 ปี นับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืนนานที่สุดและอยู่ในยุครัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวถึง 7 แผ่นดิน หลังจากท่านมรณภาพพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดํา) มาเป็นประธานในการจัดงานศพ ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย เสมือนท่านนอนจําวัดอย่างปกติ ทําให้ทางวัดได้นําสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่ เก็บรักษาเอาไว้ให้ศิษย์ได้เดินทางมากราบไหว้จนถึงทุกวันนี้


ในด้านวัตถุมงคล

ด้วยความที่หลวงปู่มีอายุยืนนานทั้งท่านได้ศึกษาวิชาอาคมมาอย่างเชี่ยวชาญแต่หลวงปู่เป็นพระที่สันโดดเก็บตัวเงียบๆ ที่บ้านเกิดท่านและชอบในการเดินธุดงค์ทําให้ท่านแจกวัตถุมงคลต่อศิษย์ที่ใกล้ชิดคือชานหมากของท่านเท่านั้น ด้วยท่านชอบฉันหมากดังเช่นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าหลายๆ รูป ซึ่งชานหมากมีผู้ได้รับไปต่างนํามาปั้นเป็นลูกกลมๆ บูชาติดตัว มีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานในด้านพุทธคุณทั้งทางเมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัย ยิ่งเรื่องมหาอุดคงกระพันชาตรีถึงกับมีผู้ทดลองยิงด้วยปืนไม่ออกถึงออกก็ไม่ถูกเป็นที่ประจักษ์มาแล้วหลายราย เมื่อหลวงปู่สีได้มาอยู่ที่สํานักสงฆ์เขาถ้ำบุญนาค ท่านจึงยอมให้สร้างวัตถุมงคลแจกศิษย์ที่มาร่วมทําบุญสร้างวัดจนทําให้เป็นที่นิยมและเสาะหาบูชาติดตัวในหลายๆ รุ่นที่ได้สร้างเอาไว้

ในครั้งนี้ขอนําเสนอ เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ ที่จัดเป็นรุ่นนิยม มีสนนราคาสูงทั้งยังเป็นเหรียญที่มีชื่ออันเป็นมงคลว่า “อายุยืน” เหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2517 โดยนายแพทย์วิเชียร ตระกูลสิน และ จ.อ.นริศ ไชยมงคล ได้ให้นายช่างนักออกแบบสร้างพระชื่อดังในยุคสมัยนั้นเป็นผู้ออกแบบให้ เป็นเหรียญรูปไข่
ด้านหน้ามีรูปหลวงปู่สีนั่งสมาธิเต็มองค์ ด้านล่างเขียนคําว่าอายุยืน
ด้านหลังเหรียญเป็นยันต์ใบพัดและมีอักขระขอม รอบๆ เขียนชื่อหลวงปู่ ชื่อวัดและด้านล่างเขียนปี พ.ศ.ที่สร้างเหรียญ

จํานวนการสร้างทั้งหมดเนื้อทองคํา 16 เหรียญ เนื้อเงิน 125 เหรียญ เนื้อนวโลหะ 1,125 เหรียญ และเนื้อทองแดง 8,800 เหรียญ มีการตอกโค้ดและหมายเลขกํากับแตกต่างกันในแต่ละเนื้อ หลังจากที่หลวงปู่ได้ปลุกเสกให้เป็นอย่างดีจึงได้มอบให้กับผู้ที่ร่วมทําบุญในการสร้างวัดเมื่อคราวนั้น
 

หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จังหวัดนครสวรรค์

เหรียญอายุยืน เต็มองค์ เนื้อทองคำ

 

หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จังหวัดนครสวรรค์

เหรียญอายุยืน เต็มองค์ เนื้อเงิน

 

เหรียญอายุยืน ของหลวงปู่สีแบบเต็มองค์ได้รับความนิยมสูง ซึ่งภายหลังมีการสร้างเหรียญอายุยืนแบบครึ่งองค์ก็ได้รับความนิยมตามมาเช่นกัน จากประสบการณ์ที่มีผู้พบเจออย่างมากมายในวัตถุมงคลของท่าน แถมชื่ออันเป็นมงคลของเหรียญรุ่นนี้ทําให้ศิษย์ที่ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่จะขาดเหรียญรุ่นนี้ไปไม่ได้ เพราะหลวงปู่นับเป็นหนึ่งในสุดยอดพระเกจิอาจารย์ของเมืองไทยที่มีวิชาอาคมสูงพระเครื่องที่ปลุกเสกเอาไว้มีประสบการณ์อย่างน่ามหัศจรรย์สมดั่งเป็นพระเครื่องล้ำค่าของเมืองไทยอย่างแท้จริง

หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จังหวัดนครสวรรค์

เหรียญอายุยืน เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ

 

หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จังหวัดนครสวรรค์

เหรียญอายุยืน เต็มองค์ เนื้อทองแดง

 


เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูลโดย คุณแพน บารมีหลวงปู่, คุณเล็ก บางลําภู

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 15 ฉบับ 176 เมษายน 2560 หน้า 24-25