แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

พระบรมธาตุสวี พระบรมธาตุคู่เมืองชุมพร หนึ่งในจตุธรรมธาตุ อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
19 สิงหาคม 2563    439

พระธาตุสวี

พระบรมธาตุสวี

ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุสวี หมู่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แผนที่

พระธาตุสวี

พระบรมธาตุสวี มีอายุเก่าแก่กว่า  700 ปี และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ฐานชั้นล่างกว้าง 8.50 เมตร ประดับด้วยซุ้มรูปช้างโผล่ศีรษะและขาหน้า เสมือนค้ำเจดีย์ไว้ด้านละ 3 ซุ้ม สลับกับรูปยักษ์ถือกระบองและประดับด้วยเสาหลอก 6 ต้น (เว้นด้านทิศใต้ มีบันไดทางขึ้น จึงมีช้างเพียง 2 ซุ้ม) มุมทั้งสี่ของฐานมีเจดีย์จำลองเลียนแบบเจดีย์ประธาน ฐานชั้นบนมีพระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งในซุ้มด้านละ 5 ซุ้ม มุมทั้ง 4 ของฐานมีเจดีย์จำลองประดับไว้เช่นกัน ตัวเจดีย์เป็นทรงระฆัง เหนือขึ้นไปเป็นเสาหาร ก้านฉัตร บัวเถา ปล้องไฉน 7 ชั้น บนสุดเป็นปลียอด และเม็ดน้ำค้าง

พระธาตุสวี

พระธาตุสวี

 

มีระเบียงคตที่ล้อมรอบพระบรมธาตุอยู่ ลักษณะขององค์พระธาตุคล้ายกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่มีขนาดย่อมกว่า ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุสวี โดยมีการจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณที่ขุดค้นพบในบริเวณพระธาตุถูกนำมาเก็บไว้ยังอาคารแห่งนี้

พระธาตุสวี

 

วัดพระบรมธาตุสวี ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 127ง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544

ตามตำนานเล่าถึงประวัติการสร้างพระบรมธาตุสวี ว่าในปี พ.ศ. 1803 เมื่อครั้งที่ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเสด็จยกทัพมาพักที่ วัดร้างแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสวี ได้พบกาเผือก และ กาฝูงหนึ่งเกาะอยู่บนกองอิฐ กระพือปีกและส่งเสียงร้อง พระองค์จึงให้รื้อเศษกองอิฐที่กองทับถมกันออก พบฐานเจดีย์ใหญ่

พระธาตุสวี

เมื่อขุดลึกลงไปได้พบ ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงให้แม่ทัพนายกองไพร่พลช่วยกันสร้างเจดียขึ้นมาใหม่ พระราชทานนามเจดีย์นั้นว่า “พระบรมธาตุกาวีปีก” ต่อมาคำว่า “ปีก” ถูกตัดหายไปเรียกกันว่า “พระธาตุกาวี” ครั้นนานเข้า คำจึงกร่อนลงไปกลายเป็น “พระธาตุสวี”
 

พระธาตุสวี

ก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจะเสด็จยกทัพกลับ ทรงห่วงใยพระบรมธาตุว่าจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงสั่งเรียกบรรดาทหารในกองทัพซึ่งกำลังนอนหลับสนิท ในขณะนั้นมีทหารคนหนึ่งชื่อ เมือง ขานรับพระองค์จึงมีรับสั่งถามว่า ต้องการจะอยู่ดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ไหม นายเมืองขานรับอาสา พระองค์จึงสั่งให้นายทหารตัดศีรษะนายเมืองเซ่นสรวงบูชาไว้ในศาลเพียงตา ศาลนี้เรียกว่า ศาลพระเสื้อเมือง ให้เป็นผู้เฝ้ารักษาพระบรมธาตุ

พระธาตุสวี


อนึ่ง จตุธรรมธาตุ คือ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แดนใต้ฝั่งอ่าวไทยใน 4 จังหวัด ได้แก่ 
พระบรมธาตุสวี  วัดพระธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
พระบรมธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระบรมธาตุเมืองนคร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว วัดเขียนบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง