แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดแค จังหวัดนครปฐม พระที่มีความใกล้เคียงกับพระชัยวัฒน์ของ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จนเรียกว่าเหมือนกันได้เลย
25 สิงหาคม 2563    105

หลวงพ่อยิ้ว วัดแค จังหวัดนครปฐม

โดย ศาล มรดกไทย


วัดแค วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขต อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งได้มีการสร้าง พระชัยวัฒน์เนื้อทองเหลืองผสม ที่มีความเกี่ยวข้องกับ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จนปัจจุบันมีการยอมรับว่าเรียกเป็น พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ ออกที่วัดแคได้เลยทีเดียว ด้วยการที่หลวงปู่บุญ มาเป็นประธานการสร้างพระชุดนี้ให้กับหลวงพ่อยิ้ว วัดแค และมี หลวงพ่อพา วัดระฆัง เป็นแม่งานในการหล่อพระ จัดเป็นพระที่น่าบูชา ใช้แทนพระของหลวงปู่บุญได้ดีทีเดียว

วัดแค

ภาพโบสถ์ วัดแค จังหวัดนครปฐม


ประวัติหลวงพ่อยิ้ว

สมัยก่อนวัดแคมีชื่อเรียกว่าวัดคําภูราม และได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดแค ตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ที่มีการบันทึกไว้รวมถึงประวัติของหลวงพ่อยิ้วที่ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ทราบเพียงคร่าวๆ ว่าในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส ปกครองวัดสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมของพระเกจิอาจารย์เก่งๆ ในสมัยก่อนที่มักจะมาพบเจอแลกเปลี่ยนวิชาอาคมกัน

สำหรับ หลวงพ่อยิ้ว ทราบเพียงว่าท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมสูงรูปหนึ่ง ทั้งยังมีความสนิทสนมกับหลวงปุ่บุญเป็นอย่างยิ่ง โดยหลวงปู่บุญเรียกว่าหลวงพ่อทุกคํา ด้วยท่านมีอายุมากกว่าหลวงปู่บุญหลายปี และท่านยังเป็นพระเพียงไม่กี่องค์ที่หลวงปู่บุญเดินทางไปหาบ่อยๆ ส่วนมากสมัยนั้นมักจะมีแต่พระเก่งๆ เดินทางมาหาหลวงปู่บุญ หรือเมื่อเวลาที่หลวงปู่บุญไปตรวจวัดวาอารามตามจังหวัดต่างๆ มักมีของมาฝากถวายให้หลวงพ่อยิ้วเป็นประจํา คงเป็นด้วยวัดของท่านทั้งสองอยู่ใกล้ๆ กันนั่นเอง หลวงพ่อยิ้วท่านเป็นพระที่มีรูปร่างสูงใหญ่ชอบฉันหัวหมูเป็นอย่างยิ่ง มีสิ่งที่เป็นความสําคัญของหลวงพ่อยิ้ว ที่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานดังนี้คือ

ฉบับ 75 พฤศจิกายน 2551 หลวงพ่อยิ้ว วัดแค จังหวัดนครปฐม หลวงพ่อยิ้ว หน้า 16

1 จากประวัติของ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ท่านบวชเมื่อปี พ.ศ.2436 โดยมีหลวงพ่อยิ้ว เป็นพระอุปัชฌา และหลังจากบวชแล้วท่านได้มาเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อยิ้วอุปัชฌาของท่านเป็นองค์แรก แสดงว่าหลวงพ่อยิ้วท่านมีตําแหน่งเป็นพระอุปัชฌา ในจังหวัดนครชัยศรีมานานแล้ว

2 ว่ากันว่าท่านอยู่ที่วัดระฆังมาก่อน และได้มีความสนิทสนมกับ หลวงพ่อพา วัดระฆัง เป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งหลวงพ่อพามักจะเดินทางมาพักที่วัดแห่งนี้บ่อยๆ ในปั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อพาท่านได้มาอยู่ที่วัดแห่งนี้ และได้สร้างพระวัดระฆังหลังฆ้อนแจกที่วัดนี้ จนสุดท้ายท่านได้มรณะภาพที่วัดแห่งนี้โดยกระดูกของท่านยังเก็บไว้ที่กําแพงโบสถ์วัดแคนี่เอง

3 มีการสร้าง พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อยิ้ว เอาไว้ให้ชาวบ้านกราบไหว้ ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2469 โดยมีรายละเอียดเขียนเอาไว้ที่ฐานรูปหล่อชัดเจน นับว่าเป็นพระรูปหล่อบูชาเก่าแก่ยุคแรกๆ ของเมืองไทยเลยทีเดียว ปัจจุบันยังมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้บนบานกับรูปเหมือนท่านเป็นประจําและเมื่อสําเร็จ ทุกๆ รายมักจะมาแก้บนกับท่านด้วย หัวหมู หรือ ไข่พะโล้ ก็ได้

หลวงพ่อยิ้ว

พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อยิ้ว

 

หลวงพ่อยิ้ว

แผ่นป้ายที่ระบุ พ.ศ. ในการสร้างรูปหล่อ ปี พ.ศ. 2469

 

หลวงพ่อยิ้ว มรณะภาพเมื่อใดไม่มีใครทราบที่แน่ชัด แต่น่าจะก่อนปี พ.ศ.2469 เพราะคาดว่าสมัยก่อนพระอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่สร้างรูปหล่อขนาดบูชาของตัวเองเอาไว้ที่วัดเป็นแน่ หลังจากหลวงพ่อยิ้วมรณะไปแล้ว หลวงพ่อพายังคงอยู่ที่วัดนี้ จนท่านมรณะที่นี่เมื่อปี พ.ศ.2471 โดยมีใบบอกจากวัดกลางบางแก้วแจ้งไปยังวัดระฆังให้รับรู้


การสร้างพระชัยวัฒน์

สร้างประมาณปี พ.ศ.2465 ด้วยเหตุที่พระอาจารย์พาท่านมีความเชี่ยวชาญในการสร้างพระประเภทหล่อด้วยเนื้อโลหะเป็นอย่างยิ่ง และท่านยังรู้จักกับโรงหล่อพระพัฒนช่างเป็นอย่างดี เราจะพบว่ามีพระที่หลวงพ่อพาเป็นแม่งานในการหล่อในหลายๆ วัด เช่น พระวัดระฆังหลังฆ้อน พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดนางสาว ฯลฯ โดยในการหล่อพระครั้งนี้มี หลวงปู่บุญมาเป็นประธานการสร้าง และปลุกเสก คาดว่าคงเป็นงานใหญ่ที่น่าจะมีพระเกจิอาจารย์เก่งๆ ในนครปฐม สมัยนั้นมาร่วมงานหลายๆ รูปเป็นแน่ และเมื่อได้สร้างเสร็จแล้ว หลวงปู่บุญ ได้นํากลับไปที่วัดของท่านหลายช่อ เป็นเหตุให้หลายๆ คนคิดว่าเป็นพระของหลวงปู่บุญ วัดกลาง บางแก้วนั่นเอง


ลักษณะพิมพ์และเนื้อพระ

เป็นเนื้อโลหะผสมมีทองเหลืองเป็นหลักและมีการผสมทองคําลงไปเป็นจํานวนมาก มีความใกล้เคียงกับพระชัยวัฒน์ของหลวงปู่บุญที่ออกวัดกลางบางแก้ว เรียกว่าเหมือนกันได้เลย ใต้ฐานมักจะเป็นหลุมมีเดือยที่ใต้ฐานชัดเจน แบ่งเป็นพิมพ์ทรงได้สามแม่พิมพ์ดังนี้

1 พิมพ์ใหญ่ จํานวนสร้างประมาณ ๓๐๐ องค์
2 พิมพ์กลาง จํานวนสร้างประมาณ ๑๐๐๐ องค์
3 พิมพ์เล็ก จํานวนสร้างประมาณ ๓๐๐๐ องค์


การพิจารณาต้องดูแม่พิมพ์และเนื้อพระความเก่าให้ดี ใช้หลักการดูเหมือนกับพระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ  ของแท้ถ้าท่านที่เคยเห็นจะดูได้ไม่ยาก เพราะมีใต้ฐานที่ทําให้ดูง่ายมากสรุปแล้วพระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดแค นี้ใช้บูชาแทน พระชัยวัฒน์ของหลวงปู่บุญ ที่มีราคาแพงกว่ามากได้เป็นอย่างดี ขนาดที่ใกล้เคียงกัน สมัยก่อนถูกจัดให้เป็นพระของหลวงปู่บุญก็ไม่ผิดพลาดแต่อย่างใด จัดว่าเป็นของดีที่ราคายังไม่สูงมากนัก ท่านใดมีโอกาสพบเจอต้องรีบสะสมกันไว้ดีแน่นอนครับ

สุดท้ายขอเชิญชวนทุกๆ ท่านเดินทางไปร่วมทําบุญกับทางวัด หาโอกาสไปไหว้ รูปหล่อหลวงพ่อยิ้ว ทั้งยังได้ไหว้อัฐิ หลวงพ่อพระอาจารย์พาที่ ยังมีคนอีกมากไม่รู้ว่าอยู่ที่วัดแห่งนี้ จะได้เป็นสิริมงคลกับ ตัวเองทั้งยังได้ชมพระบูชาหลวงพ่อยิ้วรูปหล่อเก่าแก่ ฐานเป็นลายทรงยุครัตนที่หาชมที่อื่นมิได้

 

พระหลวงพ่อยิ้ว

 

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 7 ฉบับ 75 พฤศจิกายน 2551 หน้า 17