แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

ตะกรุดลูกอมร้อยไหม (หัวใจโลกธาตุ) หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
8 กันยายน 2563    13,033

ตะกรุดลูกอมร้อยไหม (หัวใจโลกธาตุ) หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

โดย ศาล มรดกไทย
 

ฉบับนี้ขอภูมิใจนําเสนอเครื่องรางของขลังชิ้นเยี่ยมที่สนนราคายังน่าสะสมเหมาะกับใช้บูชาพกติดตัว ยิ่งทางด้านพุทธคุณนับว่าคุ้มค่าเกินคําบรรยาย คือ ตะกรุดลูกอมร้อยไหมของ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ พระเกจิอาจารย์วิชาอาคมเข้มขลังองค์หนึ่งแห่งเมืองสมุทรสงคราม ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ทั้งยังเรียนวิชากับหลวงปู่ใจไว้อย่างครบถ้วน ยิ่งวิชาการสร้างตะกรุดลูกอมร้อยไหมท่าน เป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่ใจมอบหมายให้ทําแทนในช่วงปลายอายุขัยของหลวงปู่ จึงนับเป็นสายตรงลูกอมร้อยไหมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งพุทธคุณที่น่าบูชาพกติดตัวเป็นที่สุด

 

ฉบับ 105 พฤษภาคม 2554 เครื่องรางของขลังล้ำค่า หลวงพ่อหยอด

 

ประวัติหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ
หลวงพ่อถือกําเนิดในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2454 ที่ตลาดบางน้อย ตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โยมบิดามารดา ของท่านประกอบอาชีพค้าขาย ตั้งแต่เติบโตขึ้นมาได้ร่ําเรียนเขียนอ่านจากโยมบิดา จนเมื่ออายุได้ 18 ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแก้วเจริญ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กับพระครูเปลี่ยนเจ้าอาวาส หลังจากบวชแล้วหลวงพ่อได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้พระอาจารย์จนหลวงพ่อเปลี่ยนให้ความรักเมตตาสอนวิชาการหลายๆ อย่าง รวมถึงคาถาอาคมเบื้องต้น

เมื่อหลวงพ่ออายุครบ 20 ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดแก้วเจริญ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2474 มีพระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ใจ) วัดเสด็จ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “ชินวังโส” หลังจากบวชเป็นพระหลวงพ่อเปลี่ยนได้ฝากท่านไปเป็นศิษย์กับหลวงปู่ใจ และด้วยความขยันขันแข็งหลวงปู่ใจท่านจึงเมตตาถ่ายทอดวิชาอาคมให้อย่างเต็มที่ นับเป็นศิษย์สายตรงของหลวงปู่ใจเพียงไม่กี่องค์ที่เรียนวิชาจากท่านได้อย่างครบถ้วน

จนเมื่อถึงปี พ.ศ.2484 หลวงพ่อเปลี่ยนได้มรณภาพลง หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ซึ่งเป็นเจ้าคณะอําเภออัมพวา ได้มอบหมายให้พระภิกษุสุนทร ชินวังโส รับตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดแก้วเจริญ ด้วยความที่หลวงพ่อเป็นพระที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนมาหาหลวงพ่อ จึงเป็นที่รักเคารพของชาวบ้านทุกๆ คน ต่างช่วยท่านบูรณะก่อสร้างวัดจนเจริญรุ่งเรือง

และเมื่อถึงปี พ.ศ.2493 หลวงพ่อหยอดได้รับสมณศักดิ์เป็น “พระครูสุนทรธรรมกิจ” และได้เป็นพระอุปัชฌาย์ตามลําดับ หลวงพ่อหยอดท่านได้ปกครองวัดด้วยความเมตตา เป็นศูนย์รวมของชาวอัมพวาและลูกศิษย์จํานวนมากทั่วเมืองไทย จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2541 หลวงพ่อหยอดท่านได้มรณภาพอย่างสงบที่วัดแก้วเจริญ และทุกวันนี้สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย ยังมีลูกศิษย์เดินทางไปกราบไหว้ท่านที่วัดเป็นประจํา

การสร้างตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ และการพิจารณา
วิชาการสร้างตะกรุดลูกอมร้อยไหมหรือตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ เป็นวิชาดั้งเดิมที่นับสืบทอดมาจากหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี ถ่ายทอดมาให้หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จนมาถึงหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ กล่าวต่อๆ มาว่า ผู้ที่จะเรียนวิชานี้ได้ต้องมีสมาธิขั้นสูงจนสามารถเพ่งใส้เทียนให้ขาดกลางได้ ซึ่งจะมีพระภิกษุน้อยรูปมากที่จะเรียนได้

หลวงพ่อหยอดท่านได้เริ่มทําตะกรุดแจกลูกศิษย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ส่วนมากจะทําด้วยเนื้อเงิน มีเนื้อนากและทองคําบ้างเป็นบางครั้งในกรณีพิเศษ ยุขแรกๆ จะเป็นตะกรุดร้อยไหมธรรมดา ยังมิได้ตอกโค้ด  จนเมื่อได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์มากขึ้น จึงได้มีการตอกโค้ดเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ เท่าที่วงการพระยอมรับและสะสมเป็นมาตรฐานจะมี 1.โค้ดตัวยะ (กระต่าย) 2.โค้ดใบพัด (ตัวกลม) 3 โค้ดยันต์เฑาะว์ และยังมีโค้ดภาษาจีนที่ศิษย์เจ้าของร้านทองขออนุญาตทําแจกในกรณีพิเศษ

สําหรับการพิจารณาคงต้องแนะนําให้จําตัวโค้ดได้ที่นําเสนอตามรูป ตะกรุดของท่านจะทําอย่างเรียบร้อยสวยงาม ไหมที่ร้อยจะผูกแน่นกับตัว ตะกรุดและต้องดูอายุความเก่าของแผ่นทอง นาก เงินเป็นสําคัญ ด้านการบูชาติดตัวเป็นตํารับเดียวกับตะกรุดหลวงปู่ใจทุกประการ

หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปกราบไหว้มานานแล้ว ทั้งยังได้พบกับความเมตตา ที่หลวงพ่อมีให้กับลูกศิษย์ทุกๆ คน ท่านจะใจดีใครขอให้ทําอะไรท่านก็ทําให้ เช่น เป้ากระหม่อม จารยันต์วัตถุมงคล รดน้ำมนต์ ฯลฯ

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสพบกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านคนหนึ่ง ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ทําให้รอดปลอดภัยว่า เมื่อสิบกว่าปีก่อนถูกโจรเข้ามาปล้นแบบประชิดตัว แต่พี่เขาขัดขืนต่อสู้ จึงถูกโจรยิงเข้าที่ข้างลําตัวถึงสามนัด แต่ปรากฏว่ากระสุนไม่สามารถยิงเข้า โจรจึงตกใจวิ่งหนีไป ในตัวพี่เขาพกติดตัวเพียง ตะกรุดของหลวงพ่อหยอดเพียงชิ้นเดียว ที่สําคัญตะกรุดของหลวงพ่อ ยังดีทางด้านเมตตาแคล้วคลาด คงกระพัน เป็นของดีของขลังล้ำค่า ที่ขอแนะนําให้ทุกๆ ท่านหาไว้ใช้ติดตัวก่อนที่จะหายากและมีราคาสูงเพิ่มมากขึ้นต่อไป

 

ฉบับ 105 พฤษภาคม 2554 เครื่องรางของขลังล้ำค่า หลวงพ่อหยอด-ตะกรุดลูกอมร้อยไหม

 

เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูลโดย คุณปอ ราชบุรี (พอเงิน), คุณมหา แม่กลอง, คุณณัฐ อัสรา, คุณโปรสุธี กัสซัน

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 9 ฉบับ 105 พฤษภาคม 2554 หน้า 30-31