แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

กราบขอกำลังใจ หลวงพ่อกลักฝิ่น วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
14 กันยายน 2563    528

กราบขอกำลังใจ หลวงพ่อกลักฝิ่น วัดสุทัศน์

ที่ ศาลาการเปรียญ  วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
 

พระกลักฝิ่น

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงเห็นว่าฝิ่นเป็นอันตรายต่อบ้านเมือง เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกนำมาขายมอมเมาประชาชน แต่กลับนำรายได้กลับประเทศเขาทำให้คนประเทศสยามอ่อนแอเหมือนกับคนประเทศจีนในยุคนั้น จึงได้ประกาศห้ามสูบฝิ่นและค้าขายฝิ่น และได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2382 มีการปราบปรามฝิ่นกันอย่างเข้มง ในการกวางล้างนั้น มีการยึดเอาอุปกรณ์การเสพ เช่น กล้องฝิ่น และกลักฝิ่น (กล่องใส่ฝิ่น คล้ายกระบอกสําหรับบรรจุมีฝาสวมปาก) ซึ่งทำด้วยทองเหลือง จึงโปรดเกล้าฯ นำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากร ณ โรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวัง แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานที่ ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวราราม 


ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า “พระพุทธเสรฏฐมุณี” แปลว่า พระผู้ประเสริฐสุด มีความหมายว่า ผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลาย สามารถกลับใจเป็นคนดีได้เสมอ ย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้าง อันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างสิ่งเสพติดได้
พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 4 ศอก 1 คืบ เชื่อกันว่า ผู้ที่ต้องการละเลิกเสพสิ่งเสพติด ให้มากราบขอกำลังใจและความเป็นมงคลจากพระพุทธเสรฏฐมุนี

พระกลักฝิ่น


ข้อมูลจาก 
กรมศาสนา
Thairath.co.th