แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

พระเครื่องเมืองใต้ นางพญาเมืองใต้หรือพระนางพญากรุวัดนาคาม (วัดเนกขัมมาราม) จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 ตุลาคม 2563    117

นางพญาเมืองใต้ หรือ พระนางพญากรุวัดนาคาม (วัดเนกขัมมาราม) จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย ตั้ม สงขลา

วัดนาคาม ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหน้ากาม ตําบลร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดนาคามสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นอายุราว 400 ปี ภายในวัดมีถ้ำอยู่คือ ถ้ำพระนอน ถ้ำพระพุทธองค์ใหญ่ และถ้ำสมภารตาด้วน พระนางพญากรุนาคาม แตกกรุออกมาครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2480 เนื่องจากการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่า และการขุดรื้อถอนเจดีย์เก่าภายในวัด ทําให้พบพระพิมพ์ต่าง ๆ จํานวนหลายร้อยองค์ ทางวัดจึงได้นําพระทั้งหมดไปเก็บไว้ตามที่ต่างๆ ภายในวัด เช่น ตามชอกถ้ำ โพรงไม้

พระกรุวัดนาคาม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากการแตกกรุในปี 2480 นั้น พบพระทั้งหมดแบ่งได้เป็นแบบพิมพ์ดังนี้

พิมพ์พระนางพญา พิมพ์พระบูชา พิมพ์พระหล่อลอยองค์ มีทั้งเนื้อทองคํา เนื้อเงิน แต่ที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้ก็คือ พิมพ์นางพญา

พระนางพญากรุนาคามสามารถแยกออกเป็นพิมพ์ทั้งหมดได้ดังนี้ คือ 1. พิมพ์พิเศษ 2. พิมพ์ใหญ่เกศบวก 3. พิมพ์เล็กเกศบวก 4. พิมพ์ใหญ่อกนูน 5. พิมพ์เล็กอกนูน

แต่ครั้งนี้จะขอกล่าวถึง เฉพาะพระนางพญากรุนาคามพิมพ์ใหญ่ และเล็กอกนูน พระนางพญานาคามพิมพ์อกนูนนั้น จะมีพุทธลักษณะดังนี้ คือ ใบหน้าจะค่อนข้างกลม ดวงตาจะกลมโปน องค์พระจะดูอวบล่ำสัน หน้าอกจะนูนเด่น พระเกศหรือชฎาจะมีลักษณะโค้งมน ไม่เป็นขีดเหมือนในพิมพ์เกศบวก พระนางพญานาคามมีลักษณะการเทหล่อจากด้านหลัง และตอกตัดด้วยสิ่วตรงด้านข้างของพระ มีสร้างทั้งเนื้อชินตะกั่วสนิมแดง และเนื้อชินเงิน

ส่วนการแยกระหว่างพิมพ์เล็ก และใหญ่นั้นจะแยกกันที่ขนาดขององค์พระเพราะพุทธศิลป์ของพระทั้งสองพิมพ์นี้ใช้หลักเดียวกันในการพิจารณา

ด้านพุทธคุณของพระนางพญานาคามนั้น จะเด่นด้านคงกระพันธ์ชาตรีเป็นหลัก มีการนําพระกรุนาคามมาลอง กันตั้งแต่สมัยก่อน จนเป็นที่ยอมรับในครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารที่เข้าร่วมรบก็อาราธนาพระเครื่องกรุนี้ติดตัวไปด้วย ก็เกิดอภินิหารอาวุธไม่สามารถทําอันตรายได้ ขนาดท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยังใช้พระนางพญากรุนาคามติดตัวอยู่ตลอดเวลา

 

ฉบับ 99 พฤศจิกายน 2553 นางพญาเมืองใต้หรือพระนางพญากรุวัดนาคาม

 

เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณโจ้ สงขลา

พระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 9 ฉบับ 99 พฤศจิกายน 2553 หน้า 52