แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

16 พฤษภาคม 2564 ครบรอบ 38 ปี วันมรณภาพ หลวงปู่ขาว อนาลโย
19 พฤษภาคม 2564    99

หลวงปู่ขาว อนาลโย นามเดิมชื่อ ขาว โคระถา เกิดวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ปีชวด ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) บิดาชื่อ พั่ว โคระถา มารดาชื่อ รอด โคระถา มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 7 คน ท่านเป็นคนที่ 4 ทำอาชีพหลักของครอบครัว คือ ทำนาและค้าขาย 
ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 ต่อมาหลวงปู่ขาวเกิดความศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จึงได้ญัตติกรรมเป็นพระธรรมยุติกนิกายเมื่อ พ.ศ. 2468 ขณะมีอายุได้ 37 ปี

หลวงปู่ขาวมรณภาพในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2526 อายุ 95 ปี 64 พรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดตั้งบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานโกศโถฉัตรเบญจาตั้งประดับ และพระราชทานเพลิงศพวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2527

ท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัว ได้พรรณนาถึงเมตตาธรรม และ ตปธรรม ของ หลวงปู่ขาว ไว้ในหนังสือ ปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต มีข้อความตอนหนึ่งว่า

"ท่านอาจารย์องค์นี้มีความเด็ดเดี่ยวมาก การนั่งภาวนาตลอดสว่างท่านทำได้สบายมาก ถ้าไม่เป็นผู้มีใจกล้าหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริง ๆ จะทำไม่ได้ จึงขอชมเชยอนุโมทนากับท่านอย่างถึงใจ เพราะเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านร้อยเปอร์เซนต์ว่า เป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจ ทั้งที่ยังครองขันธ์อยู่"

อนุสรณ์สถานที่ถือว่าสำคัญที่สุดของ หลวงปู่ขาว ก็คือ วัดถ้ำกลองเพล อันเป็นสถานที่ท่านพำนักจำพรรษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 จนกระทั่งมรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 2526 ท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่าพันไร่ ให้เป็นป่าร่มรื่นบนลากสันเขา มีโขดหินขนาดใหญ่มากมาย เป็นเพิงผาธรรมชาติที่งดงาม ด้านหลังเป็นอ่างเก็บน้ำ ชื่อ อ่างอาราม ซึ่งเป็นโครงการชลประทานพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จุดเด่นของ วัดถ้ำกลองเพล คือ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งสร้างเสร็จตั้งแต่ พ.ศ. 2531 

วัดถ้ำกลองเพลแห่งนี้ อดีตในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เคยเสด็จมาสนทนาธรรม กับหลวงปู่ขาวอนาลโย เป็นประจำ และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู พลังศรัทธาธรรมะคำสั่งสอนและข้อวัตรปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของหลวงปู่ขาวฯ เหล่าบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาวอนาลโย ยังคงมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระสายพระป่ากัมมัฏฐาน ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  เนื่องจากพระสายพระป่าจะไม่นิยมสร้างวัตถุมงคล แต่ก็ยังมีลูกศิษย์สร้างและนำไปให้ท่านอธิษฐานจิตอยู่บ้าง เช่น เหรียญรุ่น 1 ปี พ.ศ.2509, พระสมเด็จหมออวย หลวงปู่ขาว อนาลโย พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2513

พระสมเด็จหมออวย หลวงปู่ขาว อนาลโย พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2513
ภาพจาก ภาจพระเครื่องล้ำค่า ปีที่ 11 ฉบับ 134 ตุลาคม 2556 หน้า 46 โดย นายรัก-ยม


ข้อมูลจาก
wikipedia.org
Dailynews.co.th