แม็กกาซีนพระ บทความและสาระความรู้

ชมพระปรางค์ 3 ยอด ฝั่งธนฯ ไหว้หลวงพ่อสมปรารถนา ดูศิลปะไทยจีน ที่วัดพิชยญาติการาม คลองสาน
15 มิถุนายน 2564    2,872

วัดพิชัยญาติการาม หรือ วัดพิชยญาติการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน ตามแบบสมัยนิยมในรัชกาลที่ 3 จากด้านหน้าวัด จะเห็นเจดีย์คู่ทรงสถูปแบบลังกา อยู่ซ้ายขวา พระอุโบสถอยู่ตรงกลาง พระปรางค์ อยู่ด้านหลัง โดยพระอุโบสถ สร้างเป็นศิลปะแบบจีน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา 


ตามประวัติ คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา
ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ. 2372 - 2375 ในรัชกาลที่ 3 โดยภายในบริเวณวัดมีรูปปั้นของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ผู้สถาปนาวัดประดิษฐานไว้ด้วย

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า "วัดพระยาญาติการาม"
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น "วัดพิชยญาติการาม" (พิ-ชะ-ยะ-ญา-ติ-กา-ราม)  หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า "วัดพิชัยญาติ"


เริ่มต้นเข้าวัด ด้วยการกราบขอพร องค์พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปั้น ปางมารวิชัยนามว่า "พระสิทธารถ" หรือที่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกท่านว่า "หลวงพ่อสมปรารถนา" ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก
เป็นพระพุทธรูปโบราณ เป็นพระพุทธรูปยุคเดียวกับ พระพุทธชินราช โดยอัญเชิญมาจากวัดพระวิหาร หลวงเมืองพิษณุโลก 
 

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร


อุโบสถมีหน้าบันปูนปั้นมังกรสอดสีประดับกระเบื้อง เพดานตามระเบียงเขียนลายดอกไม้สอดสี เสาพาไลเป็นศิลากลม ฐานพาไลสลักศิลาเป็นเรื่องสามก๊ก ที่แปลกและไม่เหมือนวัดใด! หน้าประตูเขียนลาดรดน้ำรูปเชี่ยงกางเหยียบสิงโต ส่วนด้านหน้าพระอุโบสถ มี พระพุทธรูปปางค์ห้ามสมุทร

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

สิ่งสำคัญภายในวัดที่อยากให้ไปชม คือ พระปรางค์สามยอด พระปรางค์องค์ใหญ่ วัดโดยรอบ 33 วา 2 ศอก ส่วนสูงตลอดยอดนภศูล 21 วา 1 ศอก 10 นิ้ว 
ในอดีตพระปรางค์มีทั้งหมด 5 องค์ ต่อมาองค์ปรางค์ด้านหน้าได้พังทลายและรื้อถอนออกไป จึงเหลือเพียง 4องค์ แต่หากมองจากด้านหน้าวัดจะเห็นเพียง 3องค์ เพราะอีกองค์จะอยู่ด้านหลัง

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร


ภายในพระปรางค์  องค์กลางประดิษฐานหมู่พระพุทธรูปแทนองค์อดีตพระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์ทั้งสี่ หรือเรียกว่าพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระกกุสัธะพระพุทธเจ้า พระโกนาคมนะพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระโคตรมะพุทธเจ้า ประทับนั่งหันหน้าไป 4 ทิศ 

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

องค์ปรางค์ด้านขวา ประดิษฐาน "รอยพระพุทธบาทสี่รอย ของอดีตพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์" และ องค์ปรางค์้ด้านซ้าย ประดิษฐาน "พระศรีอริยเมตไตร" ซึ่งจะทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล

หากมีโอกาส แนะนำให้ทุกท่านได้ไปชม เป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงาม...

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร